placeholder image to represent content

Pre test sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Second Quarter

Quiz by Nenet Fernandez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Sino ang tinuring na Ugat ng Pakikipagkapwa?
  Paaralan
  Pamilya
  Barangay
  Pamayanan
  30s
 • Q2
  Sila ang tinatawag na mga taong labas sa iyong sarili na nakatutulong sa pagbabago o pag-unlad ng pagkatao?
  Kaibigan
  Tatay
  Nanay
  Lahat ng nabanggit
  30s
 • Q3
  Aling aspeto ng pagkatao ang natutulungan sa pagkakaroon ng kaalaman at kakayahang matugunan ang mga pangangailangan ng sarili at ng kapwa?
  Aspetong panlipunan
  Aspetong intelektwal
  Aspetong pulitikal
  Aspetong pangkabuhayan
  30s
 • Q4
  Piliin sa ibaba ang halimbawa ng paglago sa aspetong Intelektwal na may kaugnayan sa kapwa?
  napapaunlad ang pagiging malikhain
  Lahat ng sagot
  nadaragdagan ang kaalaman o kakayahan mag-isip
  kakayahang manuri o husgahan ang isang sitwasyon ng tama
  30s
 • Q5
  Ano ang resulta ng mabuting kaugnayan o pagtrato ng ka-pamilya sa isat-isa sa kanyang kaugnayan sa iba?
  magre-resulta ng kaguluhan sa iba
  magre-resulta ng mabuting ugnayan sa iba
  magre-resulta ng pag-iisa sa ugnayan ng iba
  magre-resulta ng pagyaman ng iba
  30s
 • Q6
  Bakit tinawag na Panlipunang Nilalang ang tao
  Ang tao ay may inklinasyon na maging mapag-isa
  Ang tao ay may kakayahang paunlarin ang sarili
  Ang tao ay may kakayahang mamuhay sa lipunan at maging bahagi nito
  Ang tao ay may kakayahang masasaya at makabuluhang alaala
  30s
 • Q7
  Ano ang “Golden Rule” sa Pakikipagkapwa?
  Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal nila sa iyo.
  Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamamahal mo sa iyong sarili.
  Mahalin mo ang kapwa mo lalo na iyong nagmamahal sa iyo ng totoo.
  Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal ng iyong pamilya sa iyo.
  30s
 • Q8
  Saan nakabatay ang tamang pakikitungo sa kapwa?
  nakabatay sa estado ng tao sa lipunan.
  pagkakaroon ng inklinasyon na maging mapag-isa.
  pagtrato sa kaniya nang may paggalang sa kanyang dignidad at karapatan.
  nakasalalay sa kalagayang pang-ekonomiya.
  30s
 • Q9
  Ano ang mahalagang mensahe ng pakikipag-kapwa ang ipinararating sa ating ng parabulang Mabuting Samaritano ?
  Lahat ng sagot
  pagmamahal sa kapwa na walang itinatangi
  paggalang sa dignidad ng tao bilang tao kagaya ng paggalang sa sarili
  paglilingkod sa kapwa ng walang inaantay na kapalit
  30s
 • Q10
  Ano ang dalawang mahalagang birtud sa pagpapatatag ng ugnayan sa kapwa?
  pagtulong at kasipagan
  katarungan at pagmamahal
  pagmamahal at pakikisama.
  kabaitan at pasasalamat
  30s
 • Q11
  Anong uri ng kaibigan ito kung ang matalik na magkaibigang si Lourdes at Jenny ay laging magkasama sa saya man o sa problema hindi nila iniiwan ang isa’t isa.
  Pagkakaibigang nakabatay sa gimik.
  Pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan
  Pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan
  Pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahan
  30s
 • Q12
  Ang magkababata na si Dennis at Samuel ay magkaibigang matalik makikita na parehas nilang tinutulungan at sinusuportahan ang isa’t isa, nagtutulungan na maabot ang pangarap nila. Anong uri ng pagkakaibigan mero silang dalawa.
  Pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan
  Pagkakaibigang nakabatay sa gimik.
  Pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahan
  Pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan
  30s
 • Q13
  Si Randy ay laging sumasama kay Kath, ngunit kaya lamang nakikipagkaibigan si Randy kay Kath ay dahil lagi lamang siyang nililibre nito.
  Pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan
  Pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahan
  Lahat ng ito
  Pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan
  30s
 • Q14
  Si Jake at John ay laging magkasama, hilig nila ang pagsayaw at pagkanta kung kaya’t lagi silang magkasamang mag-praktis.
  Pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahan
  Pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan
  Pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan
  Lahat ng ito
  30s
 • Q15
  Ang magkaibigang si Helen at Anna ay palaging nagtutulungan sa mga gawain pang paaralan, maging sa pagtupad ng kanilang mga layunin, hangad nila ang kabutihan ng isa’t isa.
  Pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan
  Pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan
  Pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahan
  Pagkakaibigang nakabatay sa gimik.
  30s

Teachers give this quiz to your class