Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  MAG-IMPOKUPANG UMUNLAD

  ni Porferia A. Alampayan

   

  Iniluwas nina Ana at Niko sa bayan ang kanilang pinitas na mga gulay. Ipinagbili nila ito sa palengke. Gusto nilang ipunin ang kanilang kinita upang ipambili ng bagong sapatos sa darating na pasukan. “Inay,saan po namin itatago ang aming pera?” Tanong ni Ana sa kaniyang nanay. “Sabangko ninyo ideposito ang inyong pera upang kumita pa ito ng interes,” sagot ng kanilang ina. “Saan pong bangko?” Tanong ni Niko. “Maghanap kayo sa diyaryo kung alin ang magandang bangko,” tugon ng kaniyang ina. Naghanap si Ana at si Niko ng mga anunsiyo sa diyaryo at kanilang binasa.“Inay dito po sa Savings Bank kami magdedeposito,” sabay na sabi nina Ana at Niko. “Sige, sasamahan ko kayo bukas,” sagot ng kanilang nanay. 

  Ano ang pinagbili nina Ana at Niko?

  diyaryo

  prutas                   

   

  gulay

  sapatos          

  120s
 • Q2

  MAG-IMPOKUPANG UMUNLAD

  ni Porferia A. Alampayan

   

  Iniluwas nina Ana at Niko sa bayan ang kanilang pinitas na mga gulay. Ipinagbili nila ito sa palengke. Gusto nilang ipunin ang kanilang kinita upang ipambili ng bagong sapatos sa darating na pasukan. “Inay, saan po namin itatago ang aming pera?” Tanong ni Ana sa kaniyang nanay. “Sabangko ninyo ideposito ang inyong pera upang kumita pa ito ng interes,” sagotng kanilang ina. “Saan pong bangko?” Tanong ni Niko. “Maghanap kayo sa diyaryo kung alin ang magandang bangko,” tugon ng kaniyang ina. Naghanap si Ana at siNiko ng mga anunsiyo sa diyaryo at kanilang binasa.“Inay dito po sa Savings Bank kami magdedeposito,” sabay na sabi nina Ana at Niko. “Sige, sasamahan kokayo bukas,” sagot ng kanilang nanay.

  Upang maibigay sa kanilang nanay

  Para makabili ng sapatos

  Para may baon sa eskuwela

  Upang maihulog sa bangko

  60s
 • Q3

  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang nagpapakita ng argumento?

  Sa aking palagay, mas higit na mahalagang mag-ingat tayo ngayon.

  Paano tayo makatutulong sa ibang tao?

  Ano ang nangyayari na sa atin ngayon?

  Ang pandemya ay labis nanakababahala sa lahat.                   

  30s
 • Q4

  Ang lahat ng pahayag ay nagsasaad ng argumento maliban sa ____________.

  Sana ligtas tayong lahat. 

  Sa katunayan, marami na ang nasawi dahil sa pandemya.

  Sa aking paniniwala, mahalaga na may bakunana ang lahat.

  Walang may nais ng ganito kaya dapat tayong making sa mga eksperto.

  30s
 • Q5

  Ano ang tamang pang-angkop na dapat gamitin sa “Ang bansa___ ito ay atin kaya ipaglaban at ipagmalaki natin ito.”?

  ng

  na

  nang

  g

  30s
 • Q6

  Ang isa sa mga karapatang pantao ay ang “Kalayaan____ Makapagpahayag.” Anong pang-angkop ay dapat na gamitin?

  -g

  ng

  na

  nang

  30s
 • Q7

  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang may pangatnig?

  Buhay ang inialay ko sa pagkamit ngaking tagumpay.

  Dahil sa iyo, nailigtas ang buhay niya.

  Malawakang pag-iisip ng taong nakauunawa ng kapwa.

  Tinulunganmo siyang makaahon sa hirap.

  30s
 • Q8

  Anong pangatnig ang angkop sa pangungusap na “Matututo ka ng mga aralin ___________ mag-aaral ka nang mabuti”?

  samantala

  pero

  sapagkat

  kapag

  30s
 • Q9

  Ano ang mga panlaping ginamit sa salitang “Pinagdausan”?

  daos

  In-,-an

  Pinag-, -an

  Pin-,-an

  30s
 • Q10

  Kanser ang ____________ (patay) ng kaniyang ama.  Anong salitang maylapi ang angkop para mabuo ang diwa ng pangungusap?

   pinagpatayan

  ipinangpatay

   pumatay

  ikinamatay

  30s
 • Q11

  Batay sa citiscan na ginawa sa pasyente, may namagang ugat sa ulo kung kayat nag-iisip bata siya minsan.

  Katotohanan

  Opinyon

  30s
 • Q12

  Para sa akin, ang pinakamasarap na ulam ay lechon.

  opinyon

  katotohanan

  30s
 • Q13

  Si Ferdinand E. Marcos ang may pinakamahabang panunungkulan bilang pangulo ng Pilipinas.

  katotohanan

  opinyon

  30s
 • Q14

  Mag-ingat po tayo sa paglabas ng bahay sapagkat uso ngayon ang sakit.  Anong anyo ng pangungusap ito?

  hugnayan      

   

  tambalan          

  langkapan

  payak              

  30s
 • Q15

  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nasa anyong HUGNAYAN?

  Lumapit sa guro at itanong ang nais malaman mo.

  Mag-aral nang mabuti upang maabot natin ang ating mga pangarap.

  Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay.

  Nakikinig naman siya ngunit hindi talaga niya maintidihan ang aralin.

  30s

Teachers give this quiz to your class