placeholder image to represent content

Pre-Test

Quiz by Mam JENNY

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang nais ipaunawa ng pahayag na “Ang nauuna ay nahuhuli at angnahuhuli ay

      nauuna”?

  Lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ngDiyos.

   

  Kung sino ang unang dumating ay una ring umaalis.

  Mahalaga ang oras sapaggawa.

  Ang nauuna angmadalas napapahamak

  30s
 • Q2

  Naalala ng batang banga ang pangaral ng kaniyang ina habang siya aynabibitak at unti-unting lumubog.  Anongaral ang nais ipahiwatig ng pangungusap?

  Walang mabutingmaidudulot ang pagsuway sa magulang.

  Alam ng magulangang mabuti para sa anak.

  Umiwas saimpluwensya ng mga tao sa paligid.

  Magpakasaya kahabang ikaw ay buhay pa.

  30s
 • Q3

  ”Malungkot na lumisan ang tag-araw kasama ang pagmamahal na inialay.”Ang linya ng elehiya ay nagpapahiwatig ng _____.

  Panibagong araw nadarating

  Paglubog ng araw                              

  Pag-iisa

  Kamatayan ng mahal sa buhay

  30s
 • Q4

  Ang aking ama ay nagbibilang ng poste simula nang magkaroon ngsakit na Covid-19.

     Alin sa mga sumusunod angkasingkahulugan ng nakasalungguhit na salita?

  Maraming poste                                   

  Nangangarap

  May trabaho

  Walang trabaho

  30s
 • Q5

  Lumagay na sa tahimik ang panganay naanak ni Aling Azon.  Ano ang naisipaunawa ng pahayag?

  Nagtakip ng tainga upang walang marinig.

  Namatay  na

  Pumasok sa kuwarto

  Nag-asawa na                               

  30s

Teachers give this quiz to your class