placeholder image to represent content

Pre-Test

Quiz by Mam JENNY

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang nais ipaunawa ng pahayag na “Ang nauuna ay nahuhuli at angnahuhuli ay

      nauuna”?

  Lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ngDiyos.

   

  Kung sino ang unang dumating ay una ring umaalis.

  Mahalaga ang oras sapaggawa.

  Ang nauuna angmadalas napapahamak

  30s
 • Q2

  Naalala ng batang banga ang pangaral ng kaniyang ina habang siya aynabibitak at unti-unting lumubog.  Anongaral ang nais ipahiwatig ng pangungusap?

  Walang mabutingmaidudulot ang pagsuway sa magulang.

  Alam ng magulangang mabuti para sa anak.

  Umiwas saimpluwensya ng mga tao sa paligid.

  Magpakasaya kahabang ikaw ay buhay pa.

  30s
 • Q3

  ”Malungkot na lumisan ang tag-araw kasama ang pagmamahal na inialay.”Ang linya ng elehiya ay nagpapahiwatig ng _____.

  Panibagong araw nadarating

  Paglubog ng araw                              

  Pag-iisa

  Kamatayan ng mahal sa buhay

  30s
 • Q4

  Ang aking ama ay nagbibilang ng poste simula nang magkaroon ngsakit na Covid-19.

     Alin sa mga sumusunod angkasingkahulugan ng nakasalungguhit na salita?

  Maraming poste                                   

  Nangangarap

  May trabaho

  Walang trabaho

  30s
 • Q5

  Lumagay na sa tahimik ang panganay naanak ni Aling Azon.  Ano ang naisipaunawa ng pahayag?

  Nagtakip ng tainga upang walang marinig.

  Namatay  na

  Pumasok sa kuwarto

  Nag-asawa na                               

  30s
 • Q6

    ”Isang oraslamang gumawa ang mga huling dumating sa inyong malawak na ubasan,

  samantalang kami ay maghapongnagtrabaho.  Bakit naman pinagpare-pareho

  ninyo  ang aming upa?”  Anong uri ng tunggalian ito?

  Tao laban sasarili                              

  Tao laban sa kapaligiran

  Tao laban sa tao                                

  Tao laban sakalikasan

  30s
 • Q7

  Pare-pareho ang tinanggap nilang upa sa kanilang paglilingkod. Ano angibig sabihin

      ng salitang upa?

  Kaukulang bayad sapaggawa           

  Bayarin

  Pautang     

  Utang

  60s
 • Q8

  “Madalas ang pagtatapon ng mga basura at pang-abuso ng tao sa kanilang

        kapaligiran.  Dahil dito, taong 2020 ay rumagasa angbagyong Ulysses sa Metro

        Manila at karatig na mgalalawigan na sadyang kakaiba sa mga nagdaang bagyo sa

        bansa.”  Ang tunggalian sa sitwasyon ay:

  Tao laban sa lipunan

  Tao laban sakalikasan

  Tao laban sasarili     

  Tao laban sa tao                                

  60s
 • Q9

  Wala sa sariling napatindig si Ibarra nang marinig ang matutunog nasalitang “Ama at kulungan.” Nilapitan nito ang kura at idinikit sa leeg angnadampot na kutsilyo.  Ano ang tunggalianna ginamit?

  Tao laban sa  Lipunan                      

  Tao laban sa  Tao                             

  Tao laban sa  Sarili

  Tao laban sa  Kalikasan

  60s
 • Q10

  Mahirap makumbinsi ang hukom sa ebidensyang kanyanginilatag.  Ano ang kasing-

  kahulugan ng nakasalungguhit na salita?  

  mapasunod

  mapaniwala 

  mapapayag

  mapasubaybay

  60s
 • Q11

  Ang ipininta niMichael Angelo ay__________ kaysa kay da Vinci

  Mas makulay                                    

  Pinakamakulay

  Kulang sa kulay                                

  Makulay

  60s
 • Q12

  Ang Bulkang Taalang _______ na bulkan sa buong mundo.

   pinakamaliit

  mas maliit

  maliit     

  hamak na masmaliit                         

  60s
 • Q13

  “Si Kardo ay dating istambay sa kanto. Madalas din siyang maglasing atmapaaway

        subalit nang naliwanagan angkaniyang isipan ng mga salita ng Diyos sa bibliya ay

        nabago siya nanglubusan.”  Alin sa mga sumusunod angnagpapatunay na ang

        tauhang tinutukoy ay tauhangbilog at ang mga nangyari sa kaniya ay maaaring

        mangyari sa tunay na buhay?

    Datisiyang masama ngunit siya ay nagbago.

  Angtauhan ay isang lapad na tauhan

  Ang tauhan ay isa lamang produkto ng imahinasyon.

  Nanatiliang katangian ng tauhan mula sa una hanggang sa huli.

  60s
 • Q14

             Tinuyo ngnagdadalamhating ama ang kaniyang luha at saka tumayo, mayroon siyang naisip,mula ngayon magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perangibinigay ng kaniyang amo sa kaniyang asawa ( na kiming iniabot naman ito agadsa kaniya tulad ng nararapat).

  Mahihinuhangang ama ay magiging:

  matapang

  matatag

  mabuti

  masayahin

  60s
 • Q15

  Ano ang etimolohiya ng salitang “istambay” sa pangungusap satanong blg. 14?

  Stand by

  Thunders

  Tambay 

  Stop bay         

  60s

Teachers give this quiz to your class