placeholder image to represent content

PRE-TEST AP7-3RD QUARTER

Quiz by Martha Mae Rondolo

Grade 7
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Ang klase ng ugnayang nagaganap sa pagitan ng mga Europeo at Asyano bago pa man angpagpasok ng Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo.

  Dahil sa pakikipagkaibigan nila sa isa’t-isa

  Dahil sa pakikipagkalakalan nila sa isa’t-isa

  Dahil sa pakikipagkompetensya sa isa’t-isa

  Dahil sa pakikipag-usap ng maayos sa isa’t-isa

  30s
 • Q2

  Ang tatlong pangunahing ruta na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano atEuropeo ay sinakop. Sinong pangkat ng tao ang sumakop ng daanan na ito upang maging limitado ang kalakalan.

  Mga Asyanong mangangalakal

  Mga Europeong mandirigma

  Mga Asyanong mandirigma

  Mga Turkong Ottoman

  30s
 • Q3

  Bakit naging inspirasyon at nahikayat ng Adventurerong Italyano na si Marco Polo ang mga Europeo na magtungo sa Asya?

   Dahil sa pagbagsak ng Constatinople

  Dahil sa panahon ng Renaissance

  Dahil sa librong na naglalaman ng yaman at ganda ng Asya

  Dahil sa paniniwalang Merkantilismo

  30s
 • Q4

  Ang Merkantilismo ay isang prisipyong pang ekonomiya. Alin sa mga sumusunod na pahayagang tamang paglalarawan sa salitang ito?

  Maraming ginto at bronse upang maging mayaman at makapangyarihang bansa

  Maraming ginto at pilak upang maging mayaman at makapangyarihang bansa

  Maraming ginto upang maging mayaman at makapangyarihang bansa

  Maraming pilak upang maging mayaman at makapangyarihang bansa

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa salitang Kapitalismo?

   Ito ang kaisipan na pabigat ang mga nasakop sa mga Kanluranin

  Ito ang pagkuha ng hilaw na materyales para pakinabangan

  Ito ang mamumuhunan ng salapi upang magkroon ng kita o interes

   Ito ay ang damdaming makabayan

  30s
 • Q6

  Alin sa mga pahayag ang may tamang pahayag tungkol sa salitang Protectorate?

  Direktang kinokontrol at pinapamahalaan angsinakop na lugar

  Walang sariling pamahalaan ang sinakop atang kautusan ay galing sa kanluranin

  May sariling pamahalaan ang sinakop ngunitang kautusan ay galing sa kanluranin

  Di-direktang kinokontrol at pinapamahalaanang sinakop na lugar

  30s
 • Q7

  Isa sa mga pinagbawal ng mga Ingles sa mga Hindu ay ang Suttee o Sati. Alin sa mgapahayag ang tamang paglalarawan sa salitang Suttee o sati?

  Boluntaryong pagsunog ng asawang babae at anak kasama ng namatay na asawa

  Boluntaryong pagsunog ng asawang babae kasama ng namatay na asawa

  Sapilitang pagsunog ng asawang babae at anak kasama ng namatay na asawa

  Sapilitang pagsunog ng asawang babae kasama ng namatay na asawa

  30s
 • Q8

  Ito ay ang damdaming Makabayan o pagmamahal sa Inang-bayan.

  Kolonyalismo

  Neokolonyalismo

  Nasyonalismo

  Imperyalismo

  30s
 • Q9

  Sa bansang India isinasagawa ang Female Infanticide. Alin pahayag ang may tamang paglalarawan dito?

  Pagpataysa batang lalaki upang hind maging suliranin at pabigat sa magulang

  aPagbuhay sa batang babae upang hind maging suliranin at pabigat sa magulang

  Pagpatay sa batang babae upang hind maging suliraninat pabigat sa magulang

  Pagbuhay sa batang lalaki upang hind maging suliranin at pabigat sa magulang

  30s
 • Q10

  Siya ay kinilala bilang Mahatma o “Dakilang Kaluluwa” mula sa bansang India.

  Mustafa Kemal Ataturk

  Mohandas Gandhi

  Mohammad Ali Jinnah

  Ayatolla Khomeini

  30s
 • Q11

  Ito ay tumutukoy sa uri ng pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan.

  Nasyonalismo

  Ideolohiya

  Komunismo

  Demokrasya

  30s
 • Q12

  Ito ay naghahangad na bumuo ng isang lipunang walang antas o pag-uuri-uri(classless society) kung saan ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng lipunan.

  Demokrasya

  Nasyonalismo

  Ideolohiya

  Komunismo

  30s
 • Q13

  Ang kapangyarihan sa pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. Ito ay maaring tuwiran o di-tuwiran.

  Demokrasya

  Nasyonalismo

  Komunismo

  Ideolohiya

  30s
 • Q14

  Ito ay nagsasaad na maging legal ang diborsyo sa bansang India.

  Mines Act 1952

  Factories Act ng 1948

   Womens India Association

  Hindu Marriage Act

  30s
 • Q15

  Ang naglalaman ng kompulsaryong maternity leave para sa mga kababaihan

  Womens India Association

  Mines Act ng 1948

  Factories Act ng 1948

  Hindu Marriage Act

  30s

Teachers give this quiz to your class