placeholder image to represent content

PRE-TEST ESP 4

Quiz by Florecel Yu

Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Pangarap mong maging isang tanyag na mang-aawitsa iyong paglaki kung kaya’t sumasali ka sa mga paligsahan sa inyong paaralan at komunidad. Gayon pa man, madalas mong marinig na may pumipintas saiyo. Ano ang iyong gagawin?

  Pipintasan ko rin sila.

  Tanggapin ko nang maluwag sa aking kalooban ang mga pintas nila at pagbutihin ko ang aking ginagawa.

  Hindi ko sila papansinin.

  Aawayin ko sila.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  May pinsan kang  galing sa malayong probinsya. Nalamanmong  pinipintasan ito iyong nakababatang kapatid. Ano ang sasabihin mo sa kanila?

  Wala akong pakialam.

  Pagsasabihan ko ang aking mga kapatid na huwag nilang pintasan.

  Gagayahin ko rin ang aking mga kapatid.

  Hindi ko sila papansinin.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Pinuna ka ng iyong guro dahil nakikipagdaldalan ka sa iyong kaklase. Paano mo ito tatanggapin?

  Ipagpatuloy koparin ang aking ginagawa.

  Sisimangutan ko ang aking guro.

  Hihingi ako ngpasensiya sa aking guro

  Hindi ko sya papansinin.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Madalas kang sumasayaw sapagkat hilig mo rin ito kaya palagi kang nagpapatugtog sa bahay ninyo.. Sinigawan ka ng inyong kapitbahay. Hindi maganda ang tugtog mo at di bagay na sayawan. Ano ang iyong gagawin?

  Wala akong pakialam.

  Mas lalo kong pagbubutihin ang aking pagsayaw.

  Hindi ko sila papansinin.

  Aawayin ko sila

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Binabatikos ka dahil sa isang pagkakamaling nagawa mo. Paano mo haharapin ang mga pumupuna sa iyo?

  Hindi ko nalang sya papansinin.

  Babatikusin ko rin sya.

  Hahamunin ko siya ng away.

  Kakausapin ko sya ng mahinahon at humingi ng sorry sa pagkakamaling ginawa.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  May bago kayong kaklase. Pinipintasan ito ngiyong mga kaklase dahil maliitat maitim ito. Ipagtatanggol mo ba ang bago mong kaklase?

  Hindi, sapagkat hindiko naman siya kaibigan

  Hindi, dahil ayokong madamay sa panunukso ng aming kaklase.

  Oo, upang maymagtatanggol din sa akin pag ako naman ang pipintasan

  Oo, dahil mali angginagawa sa kanya ng aming mga kaklase

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Inutusan ka ng iyong nanay na bumili sa palengke ng inyong ulam. May sobrang

  sukli sa perang dala-dala mo.Ibinili mo ito ng laruan nang walang paalam sa iyong

  nanay. Hinanap sa iyo ang sukli. Ano ang nararapat mong gawin?

  Mangatwiran kangnahulog ang sukli sa kanal

  Sabihin mo ang totoo sa nanay na naibili mo ng laruan at mangangakong hindi na mauulit ang ginawa mo.

  Walang natira saperang dala-dala ko

  Magdadabog kasi ayaw mong pinagsasabihan ka ng iyong nanay sa nagawa mong mali.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ginabi ng uwi si Luis dahil sa pakikipaglaro niya sa kanyang kaibigan. Pagpasok niya sapintuan ay inaabangan na pala siya ng kanyang Ina. Ano ang dapat niyang gawin?

  Diretso siyang pumasok sa kwarto para hindi niya marinig ang sermon ng kanyang ina.

  Sabihin niya ang totoo na nakipaglaro siya sa kanyang kaklase at humingi ng paumanhin

  Sabihin sa nanay niyana marami silang ginawa sa paaralan kaya’t gabi na siyang umuwi

  Sabihin niya nagumawa sila ng proyekto sa bahay ng kanyang kaklase upang hindi siya mapagalitan.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Madalas kang kumanta tuwing wala kang ginagawa sa inyong bahay. Sinigawan ka ng inyong kapatid dahil hindi raw maganda ang boses mo. Mapipikon ka ba?

  Hindi, dahil hindi konaman siya papansinin para siya naman ang mapikon

  Oo, dahil nakakasakit siya ng damdamin.

  Oo, sapagkatbinulabog niya ang aking pagkanta

  Hindi, dahil magiging hamon sa akin ang kaniyang sinabi upang lalo akong gumaling.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Mahilig kumuha ng gamit si Agnes sa mga kaklase na hindi ito nagpapaalam.

  Napansin ito ng guro dahillagi itong pinagmumulan ng away sa klase. Tinawag siya  at pinagsabihan nang maayos na huwag na niya muling gagawin ito. Ano ang dapat iasal ni Agnes?

  Magmukmok at hindi nakakausapin ang mga kaklase

  Magwawala siya at sisihin ang mga kaklase

  Tanggapin nangmaluwag sa kalooban ang puna ng kanyang guro at ito’y iwasto

  Isumbong ang mgakaklase sa kanyang magulang na siya ang laging napagbibintangan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  May alaga kayong aso sa bahay. Sa di sinasadya ay dumumi ito sa harap ng kapitbahay nyo. Nakita ito at pinagsabihan ka niya. Ano ang nararapat mong gawin?

  Makipagtalo sa kanilaat sabihing hindi ang aso ninyo ang may gawa nito.

  Pakawalan mo lagiang aso ninyo at hayaang dumumi lagi sa mga kapitbahay

  Huwag pansininang sinasabi ng inyong kapitbahay.

  Tanggapin angpuna at humingi ng paumanhin na hindi na mauulit ang pangyayari.

   

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Naglalakad ka sa kalsada nang may dumaan na taong nakabisikleta at natilamsikan ka ng tubig salubak. Tumigil naman ito at humingi sa iyo ng paumanhin. Alin sa mga sumusunodang una mong dapat gawin?

  Sigawan at pagalitan ang taong nakabisikleta

  Pabayarin mo sakanya ang nabasang damit at gamit mo sa eskwelahan.

   

  Umiyak na lang satabi hanggang mapansin ka ng tao

  Kausapin siya atsabihing magdahan-dahan siya sa susunod

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Nawala ni Anton ang ipinahiram mong lapis sa kaniya. Iyon na lang ang natitira mong lapis. Alin samga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mas tamang reaksiyon sa ginawa niAnton?

  Pagbabayarin mo siAnton sa nawala niyang lapis

  Hahayaan mo na langat magpapabili ka sa iyong nanay ng bagong lapis

  Palalampasin mosa ngayon pero paalalahanan mo siya na ingatan ang mga gamit na hinihiram.

  Pakikiusapan mo siAnton na palitan niya ang lapis bago mo siya isumbong sa guro.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Biniro ka ng iyong kaklase na lampa dahil mapayat ka. Dapat bang magalit ka agad sa kaniya?

  Hindi, dahil hindinaman totoo na lampa ka

  Hindi, dahil takotkang awayin ka niya ulit

  Oo, sapagkat hindi kanaman mapayat at lampa

  Oo, sapagkat masamaang nagsisinungaling

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Pagkatapos ng pangkatang gawain at presentasyon ng bawat pangkat, binigyan kayo ng pagkakataon na magbigay puna. Alin sa mga sumusunod ang    nagpapakita ng maayos na pagbibigay at pagtanggap ng mga puna?

  Puro magandang puna ang aming sasabihin upang maganda rin ang

  sasabihin nila sa amin.

  Tatanggapin namin kung ano ang puna ng ibang pangkat, maganda man o hindi upang lalo pa namingmapabuti sa susunod na presentasyon.

  Pasasalamatan ang pangkat na nagbigay ng magandang puna, at sisimangutan ang pangkat na nagbigayng hindi magandang puna

  Kung ano ang sinabing ibang pangkat sa aming pangkat, gayundin ang aming sasabihin sa kanila

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Naglalaro kayo ng iyong kaibigan sa labas ng bahay. Hindi ninyo napapansin na malakas na ang inyong mga boses habang kayo ay naglalaro. Nagising sa pagkahimbing ang lola ng kapitbahay ninyo. Nagalit ito sa inyo. Ano ang gagawin mo?

  Hinaan ang boses at mahinahon na humingi ng paumanhin.

  Tatakbuhan angkapitbahay ninyo

  Sisigawan din ang kapitbahay ninyo

  Pagtawanan ang pagsigaw ng kapitbahay ninyo

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Mahilig magbiro si Roland sa kanyang kaklase. Isang araw, di nagustuhan ang kanyang biro ng kanyang kaklase atnatuluyang napikon ito. Napaaway siya dahil dito. Paanoniya maiwawasto ang kanyang pagkakamali

  Patuloy niya ito ugaliin kahit nakakasakit na siya ng damdamin

  Ayusin niya ang kanyang pagbibiro upang hindi makasakit ng damdamin

  Lalo niyang gagawi nang pagbibiro kahit nagagalit na sa kanya

  Ibahin naman niya ang taong kanyang bibiruin

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Sina Flor at Myrna ay matalik na magkaibigan. Isang araw dumating si Flor sa bahay nina Myrna. Nagkataon na wala si Myrna. Naisipan ni Flor na biruin ang nanay ni Myrna. Sinabi niya na si Myrna ay hindi na pumapasok sa paaralan ng isang buong lingo.Pagdating ni Myrna ay pinagalitan siya nang husto ng kanyang nanay. Nainis si Myrna kay Flor. Ano ang dapat gawin ni Flor?

  Panindigan niya na totoong hindi pumapasok si Myrna ng isang Linggo

  Hayaang magkahiwalay na sila bilang matalik na magkaibigan

  Pabayaa ng mapagalitan si Myrna dahil lang sa biro niya.

  Pumunta sa bahay nina Myrna at magpakumbabang humingi ng tawad sa kanyang nanay sa maling pagbibiro niya.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Naiinis at umiyak ang kaklase mo dahil sa pagbibiro ni Bert. Alam mo na likas na mapagbiro si Bert. Ano ang dapat mong sabihin sa inyong kaklase?

  “Halika, sabihin natin kay ma’am para mapagsabihan siya.”

  “Masyado kana mang maramdamin. Alam mo namang mapagbiro si Bert.”

  “Kausapin natin si Bert, baka kasi hindi niya alam na nakasasakit na ang kaniyang biro.”

   “Huwag mo nang pansinin si Bert. Ganyan siya talaga e.”

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Hindi tama ang sagot ng iyong kaklase sa tanong ng inyong guro. Pinagtawanan siya ng iba ninyong mga kaklase. Ano ang dapat mong gawin?

  Tatahimik at maawa sa kaklaseng pinagtawanan

  Makikitawa ka rin.

  Sasawayin ang ibangkaklase at sabihin na hindi dapat na pagtawanan siya

  Sasabihin mo sa iyong kaklase na tama lang na siya ay pagtawanan

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class