placeholder image to represent content

PRE-TEST FILIPINO 8 IKAAPAT NA MARKAHAN SY 2021-2022

Quiz by Jo-Ann Jaramilla

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Panuto :Basahin at sagutin  ang sumusunod na mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel.

      Ang obrang Florante at Laura ay naging daan upang mapataas ang antas ng panitikan noong walang layang makapagpahayag ng kaisipan at  pagkamailkhain at_______ ng  mahuhusay na manunulat.

  pamumuhay

  karanasan

  sining

  damdamin

  60s
 • Q2

       Ito ay tulang romansa na may walong pantig at inaawit nang mabilis.

  Sanaysay

  Korido

  Tula

  Awit

  60s
 • Q3

       Ang sumunod ay mga aral at pagpapahalaga na gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay na makikita sa akdang Florante at Laura maliban sa  isa.

  Pagpapalayaw ng magulang sa anak    

  Pagbabalatkayo upang makapaghiganti   

  Pagtataksil sa minamahal  

  Pagkamainggitin sa kapwa

  60s
 • Q4

       Siya ang naging inspirasyon ni Francisco Balagtas upang maisulat 

      ang Florante at Laura.

  Maria Asuncion Rivera

  Juana Tiambeng

  Maria Leonor Rivera

  Donya Trining

  60s
 • Q5

       Ano ang pangunahing pakiusap ni Balagtas sa babasa ng kaniyang obra ay  ”Maaring  dustain at husgahan huwag lamang babaguhin ang _______”.

  Wakas

  Pamagat

  Kuwento

  Berso

  60s
 • Q6

       Nagising ang pusong makabansa ng mga Pilipino at naghangad na makalaya mula sa pagkaaliping gawa ng mga Espanyol. Ang pahayag ay tumutukoy sa? _______.

  Layunin ng may akda

  Epekto ng akda

  Kahalagahan ng akda

  Kalagayang Panlipunan

  60s
 • Q7

       Mahigpit ang ipinatutupad na sensura ng mga  Espanyol sa mga inililimbag at ipinalalabas.  Batay sa pahayag, ano ang nais na ipahiwatig nito?

  Layunin ng may akda

  Layunin ng may akda

  Kahalagahan ng akda

  Kalagayang panlipunan

  60s
 • Q8

       Ano ang hinagpis ni Florante sa pagkakatali sa puno ng higera?

  Sa kaniyang bayan, ama, at ang pinakamahal na kasintahan

  Sa kaniyang ina, kaibigan at ang kaniyang katoto

  Sa kaniyang kaharian, pinamumunuan at ang minamahal

  Sa kaniyang kaaway, kaibigan at ang minamahal

  60s
 • Q9

       Nang makita ang binata, namangha ang hari at nagdesisyon itong pangunahan ang hukbo na lalaban sa Crotona. Anong damdamin o motibo ang ipinapahayag?

  Pananalig

  Pagkatuwa

  Paghanga

  Pag-asa

  60s
 • Q10

        Masakit isipin na may mga batang masunod lamang ang kanilang gusto pati luha ng ina’y hinamak. Ang salitang nakasalungguhit ay nangangahulugang?

  Binalewala ang pagluha ng ina

  Isinaalang -alang ang pagluha ng ina

  Pinaluha ang nanay nya

  Inaway ang nanay nya

  60s
 • Q11

       Kanino unang naramdaman ni Florante ang pag-ibig sa unang 

                pagkikita?

  Selya

  Floresca

  Laura

  Flerida

  60s
 • Q12

       "Siyang pamimitak at kusang nagsabog

        ng ningning ang talang kaagaw ni Venus

         Anaki ay bagong umahon sa bubog,

        buhok ay naglugay sa perlas na batok

  Batay sa saknong na binasa, kanino inihahalintulad ni Florante si

                 Laura?

  Athena

  Venus

  Pandora

  Sa isang perlas

  60s
 • Q13

       Anong pahiwatig ang ipinakita ng may-akda na nagsasabing may

            pag-ibig din  si Laura para kay Florante?

         Ang pagkikita nila sa hardin.

         Dahil sa pakikipag-usap niya ng magiliw sa binata

       Pagpayag niya na makipagdigma

         Ang pagtulo ng luha ni Laura ng umalis si Florante

  60s
 • Q14

  "Bayang walang  loob, sintang alibugha, Adolfong malupit,

  Laurang mandaraya magdiwang na ngayo't manulos sa tuwa

  At masunod na sa akin ang nasa!"

   Anong damdamin ang nangingibabaw sa saknong?

  Pagkalungkot

  Pagkaawa

  Panghihikayat

  Pagkagalit

  60s
 • Q15

  Ang batang pinalaki sa paraan kung saan ang hatol ay salat ay madalas hindi maitama ang mga pagkakamali. Ang salitang nakasalungguhit ay nangangahulugang?

  kulang sa pera

  kulang sa pang-unawa

  kulang sa pagmamahal

  kulang sa disiplina

  60s

Teachers give this quiz to your class