Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
42 questions
Show answers
 • Q1

  Pinakamalaking dibisyon ng lipunan sa Daigdig.

  Isla

  Mundo

  Rehiyon

  Kontinente

  30s
 • Q2

  Ang kabisera ng bansang Japan.

  Doja

  Beijing

  Manila

  Tokyo

  30s
 • Q3

  Ang dating Soviet Central Asia.

  HilagangAsya

  Silangang Asya

  Timog Asya

  Kanlurang Asya

  30s
 • Q4

  Tukuyinang kinabibilangang rehiyon sa Asya ng bansa Kuwait?

  KanlurangAsya

  Timog-Silangang Asya

  HilagangAsya

  Timog Asya

  30s
 • Q5

  Tukuyin ang kinabibilangang rehiyon sa Asya ng bansang Nepal?

  Timog-SIlangang Asya

  Hilagang Asya

  Kanlurang Asya

  Timog Asya

  30s
 • Q6

  Angtawag sa pananaw ng mga Asyano 

  Asian-centric

  Eastercentric

  Eurocentric

  Westerncentric

  30s
 • Q7

  Bahaging daigdig o kontinente na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikalo kapaligiran.

  Rehiyon

  Kontinente

  Isla

  Klima

  30s
 • Q8

  Ang pinaka malaking lawa sa buong mundo.

  Euphrates

  Caspian Sea

  Baikal Sea

  Tigris

  30s
 • Q9

  Ang Tibetan Plateau ay tinaguriang _______________.

  Kingdom Mt.

  Stairway to Heaven

  Roof of the World

  Mt. of Gods

  30s
 • Q10

  Ito ang tawag sa kondisyon ng atmospera saisang natatanging pook sa loob ng

  nakatakdang oras.

  Tag-ulan

  klima

  panahon

  Tag-init

  30s
 • Q11

  Pinakamalawakna disyerto sa Asya.

  K2

  Gobi

  Baikal

  Sahara

  30s
 • Q12

  Napakahalaga ng langis sa mga taga Kanlurang Asya dahil ___________________.

  Ito ay bumubuhay sa mga tagarito.

  Ito ang gamit sa enerhiya.

  Ito ang yamang mineral na nagpaunlad sa rehiyon.

  Ito ang tanging kayaman dito.

  30s
 • Q13

  Malakiang ambag ng likas na yaman sa pag-unlad ng mga bansang Asyano.

  Hindi, Sapagkat ang likas yaman ng bansang Asya ay napapakinabangan lamang ng mga makakapangyarihang bansa tulad ng Amerika at Europa.

  Hindi, Sapagkat may mga likas yaman mula sa iba pang mga bansa sa iba’t-ibang panig ng mundo na nakakatulong sa pagtugon ng pangangailangan sa mga Asyanong bansa.

  Oo, sapagkat ito ang mga likas na yaman naginagamit sa pagtugon sa pangangailangan at pangkabuhayan ng mga Asyano.

  Oo, sapagkat ito ang pinakamalawak nalupain at itinuturing na pinakamayaman sa laki ng potensyal at kapakinabangansa likas yaman kompara sa anim pang kontinente ng mundo.

  30s
 • Q14

  Iniaangkop ng mga Asyano ang kanilang hanapbuhay sa pamamagitan ng mga yamang likas sakanilang kapaligiran.

  Hindi, sapagkat may mga iba pang gawaintulad ng pamamasukan bilang kasambahay sa iabng karatig rehiyon.

  Oo,Sapagkat ito ang mga yamang likas na tutugon sa mga pangangailangan para mabuhay.

  Hindi, sapagkat may walang teknolohiya sasinaunang panahon.

  30s
 • Q15

  Pagbabago ng pandaigdigan o rehiyonal naklima na maaaring dulot ng likas

  na pagbabago sa daigdig o ng mga gawain ng tao.

  Ozone layer

  Hinterlands

  Siltation

  Global Climate Change

  30s

Teachers give this quiz to your class