placeholder image to represent content

PRETEST - GRADE 10

Quiz by anna may ventura

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  "Ang Tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos kaya’t siya ay tinawag na Kaniyang obra maestro.” Ano ang nais iparating ng kasabihan?

  Ang tao ay maykatangiang tulad ng katangiang taglay Niya

  Kapareho ng tao angDiyos.

  Kamukha ng tao angDiyos.

  Ang tao ay inilikhaayon sa pisikal na katangian ng Diyos.

  30s
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang unang prinsipyo ng Likas naBatas Moral?

  Kasama ng lahat ng may buhay, may kahilingan ang taong

  pangalagaan ang kaniyang buhay

  Kasama ang hayop, likas sa tao ang pagpaparami

  Gawin ang mabuti, iwasan ang masama

  May likas na kahilingan ang tao na alamin angkatotohanan.

  30s
 • Q3

  Ano ang ibinigay satao noong siya ay likhain?

  Damit

   Likas na Batas Moral

  Pangalan

  Puso

  30s
 • Q4

  Angpagiging tagapangalaga ng kalikasan ay nangangahulugang

  paggamit ng kalikasanng naaayon sa sariling kagustuhan

  Paggamit ng kalikasanna hindi isinasa-alang alang ang iba

  Paggamit sa kalikasanng may pananagutan

  Paggamit sa kalikasanng walang pakundangan

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang nagsasabi ng tunay na diwa ng espiritwalidad?

  Ang palagiangpag-aaral at pagbabasa ng Salita ng Diyos.

  Ang pagiging maawain at matulunginsa pangangailangan ng kapuwa.

  Ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapuwa at pagtugon sa tawag ng Diyos.

  Ang pagpapanatili ngugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin sa araw-araw.

  30s

Teachers give this quiz to your class