placeholder image to represent content

Pre-Test in ESP

Quiz by Nerissa Moscosa

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  1. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang tumutugon sa mapanuring pag-iisip?

  Nababasa mo ang isang balita tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas.

  Naiisa-isa mo ang mga tuntunin sa pakikinig sa radyo.

  Naipaliliwanag mo nang maayos at may kumpletong detalye ang tungkol sa COVID-19 pandemic.

  Naisasagawa mo nang sunod-sunod ang mga pamantayan sa tamang pagbabasa ng libro.

  45s
 • Q2

  2. Bakit mahalaga sa isang batang tulad mo ang laging mapanuri sa iyong nababasa, naririnig o napanonood?

  Upang umunlad ang buhay mo

  Upang dumami ang iyong mga kaibigan

  Upang maging maayos ang pakikitungo mo sa kapwa

  Upang tamang impormasyon ang makalap at matutuhan

  45s
 • Q3

  3. Ano ang pinakamabuting maidudulot ng paggamit ng cellphone?

  Nakababasa rito ng mga balita o kuwento ng buhay ng ibang tao.

  Nagagamit sa pag-aaral

  Nagagamit sa pakikipag-ugnayan sa pamilya, kamag-anak at kaibigan.

  Nagagamit ito bilang libangan sa buong araw.

  30s
 • Q4

  4. Sa panonood ng telebisyon, alin ang dapat mong isaalang-alang?

  Pinanonood kahit hindi angkop sa iyong edad tulad ng malalaswang   eksena.

  Ang mga palabas na nagpapakita ng karahasan.

  Ang mga palabas na puwede lamang sa mga batang tulad mo ang iyong pinanonood.

  Ang mga sikat ngayon na palabas lamang ang iyong pinanonood.

  30s
 • Q5

  5. Napapanood mo sa balita ngayon ang tungkol sa paghahanap ng gamot sa COVID-19. Patuloy itong pinag-aaralan ngunit wala pang nakatutuklas ng lunas sa sakit na ito. Pangarap mo ang maging isa sa makatuklas ng anumang uri ng sakit na katulad nito. Bilang isang mag-aaral, ano ang gagawin mo?

  Mag-aaral nang mabuti upang makamit ang pinapangarap.

  Magbigay ng donasyon sa mga labis na naapektuhan ng pandemic.

  Igalang at magbigay-pugay sa mga eksperto na patuloy na naghahahanap ng lunas sa sakit.

  Susundin ang utos ng pamahalaan para makaiwas sa sakit.

  30s
 • Q6

  6. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng iyong kawilihan sa pag- aaral MALIBAN SA ISA. Alin ito?

  Sumasama sa mga lakad ng kaklase kahit may mga takdang-araling dapat gawin.

  Nakikilahok sa gawaing pampaaralan.

  Gumagawa ng takdang-aralin sa bahay.

  Pumapasok araw-araw sa klase.

  30s
 • Q7

  7. Oras na ng klase ninyo sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Pumasok na ang inyong guro. Bawat grupo ay inatasang gumawa ng isang awitin na may makabuluhang mensahe para sa mga frontliners ngayong may COVID-19. Paano ninyo ito isasagawa?

  Tingnan ang ginagawa ng ibang grupo para makakuha ng ideya.

  Hayaang ang lider ang magpasiya para sa inyong grupo.

  Lahat ay makilahok sa pangkatang gawain at magbigay ng sariling ideya o opinyon tungkol dito.

  Pakinggan ang sasabihin ng ibang mga ka-grupo.

  30s
 • Q8

  8. Sinabihan ka ng iyong kamag-aral na palitan ang mababa niyang iskor

  dahil pagagalitan siya ng kanyang nanay. Ano ang dapat mong gawin?

  Hindi ko ito gagawin dahil tataas ang marka niya kaysa sa akin.

  Susundin ko ang hiling niya para ako naman ang hihingi ng pabor sa susunod.

  Gagawin ang pinagagawa niya para hindi siya mapagalitan ng kanyang nanay.

  A. Hindi ko ito gagawin dahil masama ang pandaraya.

  30s
 • Q9

  9. Umamin sa iyo ang kaibigan mo na hindi siya nakapagbayad ng binili niya sa kantina.

  Sasabihan ang kaibigan na ilihim na lamang dahil wala naming ibang nakakaalam.

  Sasamahan ko siya para bumili ng panibagong pagkain.

  Gagayahin ang ginawa ng kaibigan dahil hindi naman pala ito napapansin.

  Sasamahan ko siya para magbayad at humingi ng paumanhin.

  30s
 • Q10

  10. Lumiban ka dahil may pinuntahan kayo ng iyong pamilya. Tinanong ka ng iyong guro sa dahilan ng iyong pagliban. Ano ang sasabihin mo?

  Hindi na lamang ako magsasalita.

  Ipapaliwanag ko ang tunay na dahilan ng aking pagliban sa klase.

  Sasabihin kong kausapin na lamang niya ang aking mga magulang.

  Ibang dahilan ang sasabihin ko sa kanya.

  30s
 • Q11

  11. Inatasan kayo ng inyong guro na ayusin ang bulletin board sa gilid ng inyong silid-aralan. Ano ang nararapat ninyong gawin?

  Magtulong-tulong upang matapos agad ang gawain.

  Pauwiin na ang ibang kaklase upang hindi magulo.

  Piliin ang gagawa at hingan na lamang ng ambag ang iba.

  30s
 • Q12

  12. Ano kaya ang maaaring resulta ng isang gawain kung walang pagkakaisa o pagtutulungan ang bawat kasapi ng pangkat?

  Magiging maayos ang kalalabasan ng proyekto

  Mabilis na matatapos ang gawain dahil sa pagkakanya-kanya ng bawat kasapi ng pangkat

  Magiging magulo at hindi agad matatapos ang gawain

  30s
 • Q13

  13. Nagkakagulo ang inyong klase dahil hindi magkasundo sa gagawin ninyong presentasyon para sa programa kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng mga Guro. Ano ang dapat ninyong gawin bilang mga opisyal ng klase?

  Hahayaan na lamang ang iba ang mag-isip tungkol dito.

  Kayo na lamang ang magdedesisyon para sa gawain.

  Hihingin ang suhestiyon ng klase at susundin ang kagustuhan ng mas nakararami.

  30s
 • Q14

  14. Nakita mong nabasag ng iyong kapatid ang baso. Galit na galit ang nanay mo at pinapaamin kung sino ang may gawa nito. Sinabi mo na ang kapatid mo ang nakabasag. Tama ba ang iyong ginawa?

  Aakuin na lamang ang nagawang kasalanan ng kapatid.

  Oo, kahit masakit sa kalooban dahil iyon ang totoo.

  Magkukunwari na lamang na hindi alam ang nangyari.

  Hindi, kasi pagagalitan ng nanay mo ang iyong kapatid.

  30s
 • Q15

  15. Mahiyaing bata ang iyong katabi kaya hindi siya nakikisama sa kahit anong gawain sa inyong klase. Paano mo ipahahayag ang iyong saloobin para makatulong sa kaniya?

  Hayaan na lang at makabubuting huwag na siyang pakialaman.

  Ipaliwanag mo sa kanya na mas marami siyang matutuhan kung sasali siya sa talakayan.

  Mas maganda pa ngang hindi na lang siya sumali.

  Isumbong siya sa guro.

  30s

Teachers give this quiz to your class