Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1.   Ito ay ang gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato sa kaniyang kapuwa ng mabuti at tama.

  Karapatan ng mga Bata

  Karapatan ng mga Mag-aaral

  Karapatang Politikal

  Karapatang Pantao

  300s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q2

    Kumpletuhinang pangungusap “Ang bawat Karapatan ay may kaakibat na ______.”

  Kapangyarihan

  Kahirapan

  Parusa

  Responsibilidad

   

  20s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q3

  Ito ay ang pinakamataas na antas ng Karapatan.

  Karapatan sa buhay 

  Karapatan sa pribadongari-arian 

  karapatang magpakasal

  Karapatang magtrabaho

  20s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q4

  Ito ay ang obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin(o iwasan) ang isang gawain.

  Tungkulin

  Trabaho

  Kapangyarihan

  Karapatan  

  20s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q5

  Anong Karapatan ang nagsasaad na ang bawat tao ay malayang pumili ng relihiyon na makakatulong sa kanya upang mapaunlad ang kanyang pagkatao?

  A.   Karapatan sa buhay                         C. karapatangmagpakasal

  B.   Karapatang sumamba                     D.Karapatang magtrabaho

  Karapatang magtrabaho

  Karapatan sa buhay    

  karapatangmagpakasal

  Karapatang sumamba

  300s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q6

  Anong batas ang tumutukoy sa mga batas na ipinagkaloob sa tao bilang tugon sa kaniyang pakikibahagi sa kabutihan at karunungan ng Diyos.

  Batas sa Pilipinas

  BatasTrapiko   

  Natural na Batas

  Likas na batas Moral

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q7

  Kailan lamang magsusuot ng face mask ngayongpanahon ng pandemya?

  Tuwing lalabas ng bahay at may pupuntahan

  Tuwing papasok sa mall at ibang establisyemento

  Tuwing may nakatingin na ibang tao

  Tuwing may nakitang barangay tanod o pulis

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q8

  Hirap na hirap ang iyong nakababatang kapatid sa pagsasagot ng module.

  Hihintayin ko na lamang si nanay na matapos ang kanyang trabaho upang maturuan si bunso

  Pagagalitan ang kapatid

  Hindi papansinin at maglalaro na lamang ng ML

  Tuturuan ko siya upang makatapos ng gawain

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q9

  Bumaba na sa Covid Alert Level 2 ang lugar kung saan ka nakatira.

  Pupunta sa mall dahil walang magawa sa bahay

  Gagala kasama ang mga barkada sa isang pribadong lugar

  Mananatili muna sa bahay at hihintayin na mas umayos ang sitwasyon

  Magsu-swimming sa dagat o sa pampublikong paliguan

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q10

  Malapit na ang araw ng pagsusumite ng sagot sa iyong module ngunit hindi mo pa natatapos na sagutan ito

  Ipapasa kahit kulang ang sagot

  Huhulaan nalang ang mga sagot

  Magsasabi sa guro na hindi natapos at hihingi ng palugit

  Kokopya sa kaklase

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q11

  Nag-away kayo ng iyong matalik na kaibigan dahil samaliit na bagay lamang

  A.   I-uunfriendsya sa facebook.

  B.   Sisiraansiya sa iba pang kaibigan

  C.   Ibubulgarlahat ng sikreto nIya

  D.   Makikipag-usapng maayos upang masolusyonan ang problema

  Ibubulgar lahat ng sikreto niya

  Makikipag-usapng maayos upang masolusyonan ang problema

  Sisiraan siya sa iba pang kaibigan

    I-uunfriendsya sa facebook.

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q12

  Nagsabi ang iyong Ina na kulang na ang inyong badyet sa pang-araw-araw kaya’t ang dating bente pesos na baon sa paaralan ay magiging sampu na lamang.

  Hindi na lamang mag-aaral

  Iintindihin ang sitwasyon at magtitiis muna

  Magagalit sa magulang

   Magdadabog at ipipilit ang gusto

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q13

  Nakita mo na sumusubok magbisyo ang iyong mga kaibigan

  payuhan na hindi maganda ang bisyo sa katawan

  Makisama para masaya

  layuan sila at humanap nalang ng ibang kaibigan

  Huwag nalang pansinin

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q14

  Nakita mong kinuha ng bestfriend mo ang pera ng kaklase mo sa bag nito.

  Lalayuan na lang ang iyong bestfriend

  Sisitahin ang bestfriend at sasabihin sa tagapayo ang nakita

  Makikihati sa kinuha ng bestfriend

  Mananahimik na lamang

  300s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q15

  Nag-anunsiyo ang kapitan ng barangay ninyo na simulana ng curfew tuwing ika-6 ng gabi ngunit ito ang oras mo tuwingpupuntahan ka sa iyong kaibigan upang makipaglaro.

   

  Magagalit sa kapitan at aawayin ito

  Susunod sa oras ng curfew at aagahan na lang ang pagpunta sa kaibigan

  Tatakas at hindi susunod sa batas

  Bahala na kung mahuli ng barangay tanod

  300s
  EsP9TT-IId-6.3

Teachers give this quiz to your class