placeholder image to represent content

Pre-test in Filipino

Quiz by Mary Grace Florendo

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 12 skills from
Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F3PB-IIIi-14
F3PS-Ii-3.1
F3PT-IIId-h-2.1
F3PT-Ij-2.3
F3PY-IVb-h-2
F3PS-If-12
F3KP-IIb-d-8
F34AL-IIe-14
F3KM-IIIi-3.2
F3WG-IIg-j-3.1
F3PY-IIIb-2.2/2.3
F3WG-IIIc-d-4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Piliin ang tamang sagot.

  Nag-aaral ng aralin si Ana araw-araw bago makipaglaro sa kaniyang nakababatang kapatid.  Kinabukasan, nagbigay ng pagsusulit ang kanyang guro.  Alin ang angkop na wakas ng kuwento?

  Pinagalitan si Ana ng kanyang mga magulang.

  Matataas ang mga markang nakuha ni Ana.

   Bumagsak si Ana sa pagsusulit.

  Umiyak nang umiyak si   Ana dahil natalo siya sa laro.

  120s
  F3PB-IIIi-14
 • Q2

    Umulan nang malakas kagabi. Kinabukasan paggising ni Berto, binuksan niya agad ang kanilang telebisyon upang manood ng balita.  Habang nagbibihis siya, sinabi sa balita na Signal No. 3 na ang Metro Manila.  Alin ang angkop na wakas ng pangyayari?

    Papasok na siya.

  Nagsuot na siya ng sapatos.

  Nagpalit uli siya ng damit pang-alis upang mamasyal sa parke.

  Nagpalit uli siya ng damit-pambahay at tumulong sa mga gawaing bahay kay nanay dahil walang pasok.

  120s
  F3PB-IIIi-14
 • Q3

     Ilapat mo sa tunay na buhay ang iyong natutuhan sa aralin.  Alin dito ang iyong naobserbahan na pangyayari ngayong panahon ng pandemya?

    Walang paninda sa lahat ng pamilihan.

    Nawalan ng trabaho ang lahat ng manggagawa.

    Walang sumasakay na tao sa mga sasakyan.

  Nakasuot ng “face mask at face shield” ang bawat mamamayan sa tuwing sila ay lalabas  ng kanilang tahanan. 

  120s
  F3PS-Ii-3.1
 • Q4

     Noong wala pang pandemya, tuwing araw ng Lunes, napakaraming mag-aaral ang nagtitipon sa gym para sa “Flag Raising Ceremony”.  Alin sa sumusunod na mga pangyayari ang iyong naobserbahan?

    Magulo ang mga mag-aaral sa pila at hindi nila iginagalang ang pagtaas ng watawat.

    Nagpapalakpakan ang mga bata habang itinataas ang watawat ng Pilipinas.

    Masayang nagtatakbuhan ang mga bata.

  Buong paggalang ang pag-awit ng mga bata sa  Pambansang Awit at sabay-sabay rin sila sa pagbigkas ng Panatang Makabayan at Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas.

  120s
  F3PS-Ii-3.1
 • Q5

  Nais pitasin ng bata ang mga mangga ngunit hindi niya maakyat ang puno. Ano ang kasingkahulugan ng salitang “pitasin” sa pangungusap?

  kainin

  akyatin

  putulin

    kunin     

  120s
  F3PT-IIId-h-2.1
 • Q6

  Sumibol na ang mga  binhing itinanim ni Marco sa kanilang bakuran. Ano ang kasingkahulugan ng salitang “sumibol” sa pangungusap?

  tumubo

  nalanta

  dumami

  namatay

  120s
  F3PT-IIId-h-2.1
 • Q7

    Napansin ni Marta na mahaba ang pila sa bayaran kaya’t nagmadali siya sa pamimili upang makapila na agad.  Alin sa mga salita ang kasalungat ng may salungguhit na salita sa pangungusap?

  mataas

  maliit

  maikli

  malawak

  120s
  F3PT-IIId-h-2.1
 • Q8

  Malayo sa tirahan ni Berna ang kanyang paaralan ngunit ito’y malapit naman sa bahay ng kanyang Lola.  Anong pares ng salitang magkasalungat ang ginamit sa pangungusap?

  ngunit - naman

  paaralan - tirahan

  Berna - Lola

    malayo - malapit

  120s
  F3PT-Ij-2.3
 • Q9

   Mahalin mo ang iyong mga magulang. Iyan ang madalas na pangaral ng mga matatanda sa mga kabataan ngayon.  Ano ang salitang-ugat ng salitang   “mahalin” na ginamit sa pangungusap?

  maha

  halin

  mahal

  alin

  120s
  F3PY-IVb-h-2
 • Q10

  Gusto mong dumaan sa pinto ngunit nag-uusap ang iyong nanay at tatay.  Ano ang magalang na pananalita ang iyong sasabihin?

  Padaan nga.

  Makikiraan po.

  Umalis kayo at dadaan ako.

  Pwede ba na doon na lamang kayo mag-usap sa tabi.

  120s
  F3PS-If-12
 • Q11

  Tapos na ang klase ng kuya mo, nais mong hiramin ang kanyang laptop. Paano mo ito sasabihin sa kanya?

  Kuya, pahiram ng laptop mo.

  Kuya, kukunin ko ang laptop mo.

  Kuya gagamitin ko ang laptop mo.

    Kuya, maaari ko po bang mahiram ang laptop mo?

  120s
  F3PS-If-12
 • Q12

  Malawak ang taniman ni MangTasyo sa paligid ng kanyang kubo.  Alin sa mga sumusunod na salita ang katugma ng salitang “taniman”?

  paligid

  halaman

  malay

  mais

  120s
  F3KP-IIb-d-8
 • Q13

  Si Aling Belen ay namili sa supermarket kaninang umaga.  Ano ang katugmang salita ng supermarket?

  basket

  pamilihan

  nanay

  babae

  120s
  F3KP-IIb-d-8
 • Q14

    Si Ken ay nag-iimpok upang mabili ang mga pangangailangan niya sa paaralan. Ano ang kasingkahulugan ng salitang nag-iimpok?

  gumagawa

  natutulog

  nag-iipon

  gumagastos

  120s
  F3PT-IIId-h-2.1
 • Q15

  Nag-aaral ako nang mabuti upang makamit ko ang aking mga pangarap. Ano ang kasingkahulugan ng salitang makamit?

  maabot

  maibigay

  mabili

  makita

  120s
  F3PT-IIId-h-2.1

Teachers give this quiz to your class