placeholder image to represent content

PRETEST MAPEH 4th QTR

Quiz by Maria Tomasa Regala

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Paano dapat awitin ang bahagi ng awit na may simbolong crescendo?

     B. Mahina-palakas

  D. Laging mahina

  A. Malakas-pahina

  C. Laging malaka   

  30s
 • Q2

  Elemento ng musika na nagsasaad ng kapal o nipis ng tunog sa pag-awit?

  C. Tekstura

  D. Tempo

  A. Anyo  

  B. Daynamiks

  30s
 • Q3

  Maaaring maipakita ang kapal ngtekstura sa Musika sa pamamagitan ng pag-awit ng “Partner songs”. Anu-anongawit ang maaaring gamitin na partner song?

  a.   Dandansoy       b.Magtanim ay Di Biro         c. Sarungbanggi            d. Pamulinawen

   

   C. c at d

   B. b at c

  D. a at c

   

  A. a at b 

  30s
 • Q4

  Ito ay binubuo ng dalawang melody mula sa magkaibang kanta o awit na maaaring awitin ng sabay.

  A. Partner song

  D. Polyphonic

  B. Round song

  C. Homophonic

  30s
 • Q5

  Alin ang palakumpasang may mabagal na tempo?

  B.    3

           4  

  A.   2

         4

  C.    4

           4

  D. Lahat ay tama

  30s
 • Q6

  Ang ________ ay kaaya-ayang paggalaw ng kulay,hugis, linya o biswal at hindi biswal na pandama.

  B. itim na luwad

   D. .ritmo

  A. ginto

  C. mobile art

  30s
 • Q7

  Ang _______ ay uri ng sining na gumagalaw sanhi ng tao o hangin.

  B. mobile art

  C. paper bead

    D. paper mache

   

  A. ginto   

  30s
 • Q8

  Ang____ ay isang uri ng sining na malayang nakatayo, may taas, lapad at anyong pangharap,tagiliran at likuran.

    D. 5-Dimensional na sining

   

  B. 3-Dimensional na sining

  A. 2-Dimensional na sining

  C. . 4-Dimensional na sining

  30s
 • Q9

  Ang pag-uulit ng disenyo sa kuwintas ay nagpapahayag ng _______.

  B. hugis        

  C. kulay        

    D. ritmo

  A. balance

  30s
 • Q10

  .Ang pagkakatuklas sa yaman at ganda ng sinaunang mga gintong palamuti saPilipinas na matatagpuan sa Ayala Museum at Metropolitan Museum ay nagpapatunay ng _________.

  A.   walang pagkakaisa ngmga ninuno bago dumating ang mga Kastila

  D.   likas na kagalingan nasining at yaman ng bansa.

  C.   likas at hiram nakultura ng bansa

  B.   walang pagkakaisa ngmga ninuno bago dumating ang mga Kastila

  30s
 • Q11

  Ayon sa Philippine Physical Activity Pyramid, alin samga sumusunod ang hindi kabilang sa pang-araw-araw na gawain?

  D.    Maglakad

  C. Mag-jogging

  A.   Gumamit ng hagdan kesa elebeytor

  B.   Manuod ng telebisyon

  30s
 • Q12

  Ilang beses sa loob ng isang lingo ang pagsayaw ng modern dance oballroom dance upang tayo ay maging “physically fit”?

  B. 2-3 beses   

  A. 1 beses

  C. araw-araw 

  D. wala sa nabanggit

  30s
 • Q13

  AngPolka sa Nayon ay isang katutubong sayaw ng ating bansa. Saang lugar sa ating bansa ito nagmula?

  B. Batangas

  D. Quezon

  A. Cavite

  C. Laguna

  30s
 • Q14

  Angmga sumusunod ay mga pangunahing galaw na ginagamit sa mga katutubong sayawmaliban sa isa, ano ito?

  C. Slide Step

  B. Bleking

  D. Hop polka

  A.Saludo          

  30s
 • Q15

  Ang bilang ng figure ng sayaw na Polka sa Nayon ay _______.

   D. 7    

  A. 5

  B. 8

  C. 4

  30s

Teachers give this quiz to your class