Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang tawag sa pananagutan mo bilang tao sa iyong mga ginawang aksyon, pagpapasya at sa mga kahihinatnan nito?
  Responsibilidad
  Katungkulan
  Sakripisyo
  Kasalanan
  30s
  PPT11/12-IIc-6.1
 • Q2
  Sa pamamagitan nito, walang sinuman ang makahihikayat sa tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban.
  Kalayaang mapagpalaya
  Kalayaang magsawalang-kibo
  Kalayaan sa pagpili
  Kalayaang sikolohikal
  30s
  PPT11/12-IIc-6.1
 • Q3
  Ang mga sumusunod na pahayag ay maka katulong sa iyo upang maging maingat sa paggamit ng kalayaan maliban sa __________.
  Pagkakaroon ng tamang pamamahala sa sarili.
  Pagkilala sa kalayaan ng ibang tao.
  Pagsasaalang-alang ng tamang kaalaman at katotohanan
  Pagsunod sa lahat ng inuutos sa iyo labag man ito sa iyong kalooban.
  30s
  PPT11/12-IIc-6.1
 • Q4
  Ito ay tumutukoy sa kakayahan mong kumilos ayon sa iyong malayang pagpapasya at pagpapasya sa sarili.
  Pagkukusang-loob
  Pagdedesisyon sa sarili
  Pagiging malaya
  Pagsasawalang-kibo
  30s
  PPT11/12-IIc-6.1
 • Q5
  Alin sa uri ng kalayaan ang tumutukoy sa paggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng dignidad at kabutihan ng tao?
  Kalayaang moral
  Kalayaang maging mabuti
  Kalayaang dangal
  Kalayaang sa paggamit ng dignidad
  30s
  PPT11/12-IIc-6.1
 • Q6
  Ito ay isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na nangyayari sa pamamagitan ng pagsasalita o ang paggamit ng mga salita, ekspresyon, at wika ng katawan.
  Pakikipagkaibigan
  Pakikipagkapwa-tao
  Dayalogo
  Relasyong interpersonal
  30s
  PPT11/12-IIc-6.1
 • Q7
  Ano ang tawag sa pagkilos na ito, kung saan ang isang indibidwal ay nagtatanghal ng kaniyang sarili sa isang tiyak na paraan kapag nakikisalamuha sa iba?
  Seeming
  Manipulative actions
  Camouflage behavior
  Copy-cat style
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q8
  Ito ang kakayahang magbahagi ng mga emosyon, ang mahalagang aspeto ng pakikipagkapwa-tao. Ang emosyong ito ay humihimok ng kamalayan ng isang tao na ang ibang tao ay may mga saloobin at damdamin.
  Kaunawaan
  Likas na pagkatao
  Empatiya
  Awa
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q9
  Habang kumakain sa isang restawran, isang kostumer ang nagalit sa serbidora at ininsulto siya dahil sa kaniyang pagkakamali. Ang isang tao na gumagamit ng negatibong pananaw sa ganitong pagkakataon ay sinasabing nakaranas ng
  Confusion
  Frustration
  Contradiction
  Alienation
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q10
  Ito ay isang teorya na binibigyang diin ang moral na sukat ng mga ugnayan at pakikipag-ugnayan.
  Ethics of love
  Ethics of emotions
  Ethics of care
  Ethics of concern
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q11
  Nagtatampok ang lipunang ito sa malakihan at pangmatagalang paglilinang ng mga pananim at pagpaparami ng mga hayop.
  Lipunan ng peudalismo
  Lipunan ng pagpapastol
  Lipunan ng pangangaso at pagtitipon
  Lipunan pagkalipas ng industriya
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q12
  Sa lipunang ito, ang mga nagmamay-ari ng lupa ay isinasaalang-alang ay itinuturing na pinaka-makapangyarihan at maimpluwensyang
  Lipunan ng pagpapastol
  Lipunan pagkalipas ng industriya
  Lipunan ng pangangaso at pagtitipon
  Lipunan ng peudalismo
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q13
  Ito ay isang itinakdang ng mga katangian at pag-uugali na itinuturing ng lipunan na katanggap-tanggap at ipinapasa sa ibang mga kasapi
  Karaniwan
  Batas
  Pamantayan
  Katutubong kaugalian
  30s
  PPT11/12-IIf-7.1
 • Q14
  Ang mga ito ay binubuo ng mga indibidwal na may magkatulad na pinagmulan at gumanap ng magkatulad na papel sa lipunan.
  Pangkat ng lipunan o mga klase sa lipunan
  Kontribusyon sa lipunan
  Kilusang panlipunan
  Nasyonalismo
  30s
  PPT11/12-IIf-7.1
 • Q15
  Siya ay naniniwala na ang sangkatauhan ay pinamamahalaan ng pagnanasa na humahantong sa hidwaan sa pagitan ng mga indibidwal.
  David Gauthier
  John Rawls
  Jean Jacques Rousseau
  Thomas Hobbes
  30s
  PPT11/12-IIf-7.1

Teachers give this quiz to your class