placeholder image to represent content

PRE-TEST Q4 ESP9

Quiz by Grace Santos

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP8PBIIIg-12.2
EsP8PBIIIg-12.1
EsP8IPIVa-13.1
EsP8IPIVb-13.4
EsP8IPIVb-13.3
EsP8IPIVc-14.1
EsP8IPIVc-14.2
EsP8IPIVd-14.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ipinadala ng guro ang Liham Patawag para sa magulang kay Joseph dahil sa mababang markang nakuha nito. Takot na takot si Joseph dahil alam niyang mapapagalitan siyakaya’t kinausap niya ang kanilang kapitbahay na magpanggap bilang kanyang magulang. Anong uri ng pagsisinungaling ang tinutukoy dito?

  Pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa

  Pagsisinungaling upang isalba ang sarili upang maiwasan na mapahiya, o maparusahan

  Pagsisinungalingupang protektahan ang sarili kahit na makapinsala ng ibang tao

  Pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao

  60s
  EsP8PBIIIg-12.2
 • Q2

  Naglalaro angmagkapatid na sina Ben at Bea sa loob ng kanilang tahanan hanggang sa natabig ni Ben ang paboritong flower vase ng kanyang ina.  Dumating ang kanyang ina galing sa palengke at nakita nito ang basag na flower vase. Tinanong niya kung sino ang nakabasag ng kanyang paboritong flower vase? Sinabi ni Ben na si Bea ang nakabasag nito. Anong uri ng pagsisinungaling ang ginawa ni Ben?

  Pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit na makapinsala ng ibang tao

  Pagsisinungalingupang isalba ang sarili upang maiwasan na mapahiya, masisi o maparusahan

  Pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao

  Pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa

  60s
 • Q3

  Dahil sa inggit sa isang kamag-anak na palaging nagbibiyahe, ipinamalita ni Jessa sa kanilang buong angkan na lubog na ito sa utang gayong wala itong katotohanan. Anong uri ng pagsisinungaling ang tinutukoy dito?

  Pagsisinungalingupang isalba ang sarili upang maiwasan na mapahiya, masisi o maparusahan

  Pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa

  Pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit na makapinsala ng ibang tao

  Pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao

  60s
 • Q4

  Nagkayayaan ang magkakamag-aral na sina Boyet, Kurt, at Aldrin na pumunta sa bahay ng kanilang kaibigang si Jane. Dahil sa matagal na hindi nagkita ang mga ito ay napahaba ang kanilang kuwentuhan at inabot sila ng gabi. Sasitwasyong ito ay balisa si Aldrin dahil hindi siya nakapagpaalam sa kanyang mahigpit na magulang. Dagli niyang kinausap si Boyet na magsinungaling na kaya sila ginabi ay dahil sa paggawa ng proyekto. Agad namang pumayag si Boyet dahil ayaw niyang mapagalitan ito ng kanyang magulang. Anong uri ng pagsisinungaling ang isinabuhay ni Boyet?

  Pagsisinungaling upangisalba ang sarili upang maiwasan na mapahiya, masisi o maparusahan

  Pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa

  Pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit na makapinsala ng ibang tao

  Pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao

  60s
 • Q5

  Nagulat si Maring sa takot na takot at umiiyak na dumating nilang kapitbahay at nakiusap ito na itago siya dahil hinahabol siyang nagwawala nitong asawa at sinabing huwag ipapaalam sa huli ang kanyang kinaroroonan. Kaagad namang pumayag si Maring upang mapangalagaan ang kaligtasan nito. Anong uri ng pagsisinungaling ang tinutukoy sa sitwasyon?

  Pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao

  Pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa

  Pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit na makapinsala ng ibang tao

  Pagsisinungaling upangisalba ang sarili upang maiwasan na mapahiya, masisi o maparusahan

  60s
 • Q6

  Nahuli mong nangungupit ng barya ang nakababata mong kapatid sa maliit na tindahan ng inyong ina. Alam mong pagagalitan siya ng inyong ina at parurusahan ng inyong tatay kapag nalaman niya ito. Ano ang iyong gagawin?

  Ipagsawalang bahala ito sapagkat barya lamang ang kinupit nito.

  Kausapin ang kapatid na huwag ng gawin ito at bigyan siya ng pera.

  Tanungin ang kapatid kung saan niya ginamit ang pera. Ipaliwanag na mali ang kanyang ginawa. Kausapin ang nanay at tatay at hayaan silang magpasya sa tamang pagdidisiplina.

  Sabihin sa magulang ang ginawa ng kapatid. Tulungan ang tatay sa pagbigay ng parusa upang hindi lumaking magnanakaw ang kapatid. 

  60s
  EsP8PBIIIg-12.1
 • Q7

  Nagsasagot ang inyong klase ng markahang pagsusulit nang makita mong may mga sulat ng solution sa Matematika sa braso ang matalik mong kaibigan. Ano ang gagawin mo?

  Hayaan muna ito. Pagkatapos ng klase ay lapitan ang guro at sabihin ang nakita

  Hingin ang solution sa kaibigan para makakuha ng mataas na marka

  Ipagsawalang bahala ito upang hindi magalit sa iyo angkaibigan mo.

  Hayaan ang kaibigan. Pagkatapos ng klase ay pagsabiha nito.

  60s
  EsP8PBIIIg-12.1
 • Q8

  Ang desisyong yumakap sa ____________________ o pagiging matapat ay bunga ng sarili nating pagpapasiya.

  katotohanan

  pag-ibig

  pag-asa

  kabutihan

  30s
  EsP8PBIIIg-12.1
 • Q9

  Ang __________ ay tumutukoy sa behikulo upang maging ganap natao -lalaki o babae na ninanais mong maging.

  Seksuwalidad

  Gender

  Pag-aasawa

  Maturity

  30s
  EsP8IPIVa-13.1
 • Q10

  Sa kaugnayan sa katapat na kasarian, ang bawat lalaki at babae ay dapat makabuo ng isang ______________ pananaw.

  hindi tiyak

  tamang

  Wala sa nabanggit

  maling

  30s
  EsP8IPIVa-13.1
 • Q11

  “Kung talagang mahal mo ako ay ibibigay mo sa akin ang iyong sarili kahit hindi pa tayo mag-asawa.” Bilang isang mapanagutang nagdadalaga o nagbibinata, ano ang pinakamakatuwirang gawin?

  Makikipaghiwalay sa kasintahan

  Kokonsulta sa guidance counselor o sa guro.

  Isusumbong siya sa magulang.

  Kakausapin siya at sasabihin na hindi pa ito ang tamang oras o panahon.

  60s
  EsP8IPIVb-13.4
 • Q12

  Niyaya ka ng iyong mga kaibigan na manood ng malalaswangpalabas. Ano ang iyong gagawin?

  Kakausapin ang mga kaibigan at hihimukin sila na huwag nang gawin ito.

  Hindi sasama sa kanila.

  Sasama ka sa kanila at natural lamang ito sa inyong edad.

  Isusumbong sila sa kanilang magulang.

  45s
  EsP8IPIVb-13.4
 • Q13

  Ang _________ ay maaaring bunga ng senswalidad, na pinupukaw ng mga pandama (senses) at damdamin na tinatawag na sentiment, na bunsod ng emosyon. Ito ay madalas na pagkamalang tunay na pagmamahal lalo na ng mga kabataang maagang namumulat sa pakikipagrelasyon.

                                      

                                            

  lahat ay tama

  kalinisang puri       

  pagpapakasal

  puppy love      

  45s
  EsP8IPIVb-13.3
 • Q14

  Ang pinakamahalagang palatandaan ng paghahandog ng buong pagkatao sa minamahal ay ang __________.

  puppy love

  pagpapakasal

  paggamit sa kapwa

  wala sa nabanggit

  30s
 • Q15

  Ito ay isang uri ng pambubulas (bullying) na pagsasalita o pagsusulat ng masamang salita laban sa isang tao o pangkat sa pamamagitan ng mga social media sites tulad ng facebook, twitter, Instagram atbp.

  physical bullying

  verbal bullying

  cyber bullying

  social bullying

  30s
  EsP8IPIVc-14.1

Teachers give this quiz to your class