Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Nagsisilbing batayan ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng isang lipunan angpagtataglay ng magkakaparehong paniniwala, pananampalataya at kaugalian ng mgatao.

  Pagpapangkat ng Lipunan

  Pagkakaroon ng mataas na kalinangan o kultura                       

  Eksperto sa paggawa

  Pagtatayo ng mga Lungsod

  20s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q2

  Angkinilalang makapangyarihang lungsod ng Minoans.

  Knossos                         

  Athens                        

  Minoan                        

  Mycenean

  20s
 • Q3

  Ang lungso destado na naging pamayanan.

  Polis                               

    Acropolis                    

  Helot

  Agora                             

  20s
 • Q4

  Pamilihanat lugar upang makipagpalitan ng kalakal.

  Acropolis                     

  Helot

  Polis                              

   Agora                             

  20s
 • Q5

  5. Estratehiyang Greek sa pakikipaglaban.

  Hoplite                         

  Phalanx                          

  Helot

  Sarissa Phalangites    

  20s
 • Q6

  Ito aybatas na binuo noong 5 BC upang tuparin ang hiling ng mga Plebeian para sabatas na nakasulat.

  12 tables

  Toga                             

  RomanLaw                   

  Stola                               

  20s
 • Q7

  Ano ang ibig sabihin ng "Augustus Caesar"?

   Kagalang-galang na Emperador                                    

  Malupit na Hari

  Dakilang Diktador                                                            

  Kapitapitagang Heneral

  20s
 • Q8

  Mula sa kanya ang Juris, corpus, civilis o batayan ito ngnapakaraming batas sa kasalukuyan.

  Colosseum

  Parthenon

  Emperador Justinian

  Law of 12 Tables

  20s
 • Q9

  Isang bukas na teatro o pook tanghalan, bantog bilangistrukturang arkitektural ng Roma.

  Emperador Justinian

  Parthenon

  Law of 12 Tables

   Colosseum

  20s
 • Q10

  Ang 12 tables - batas na binuo noong 5 BC upang tuparinang hiling ng mga Plebeian para sa batas na nakasulat. Sa anong larangannabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Batas

  Wika at Panitikan

  Matematika

  Arkitektura at inhinyero

  20s
 • Q11

  Dito nabuo ang mga pamayanang lungsod tulad ng ChichenItza, Uaxactum, Tikal, El Mirador at Copan.

  Kabihasnang Inca                                             

  Kabihasnang Maya

  Kabihasnang Aztec

  Kabihasnang Mesoamerika                           

  20s
 • Q12

  Makikita sa Manchu Picchu Peru ang bakas ng kanilang pamumuhay.

  Kabihasnang Inca                                             

  Kabihasnang Aztec

  Kabihasnang Mesoamerika                            

  Kabihasnang Maya

  20s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang gamit sa mga caravan ng mgataong magkakasamang naglalakbay?

  Karwahe

  Kamelyo

  Kalesa

  Kabayo

  20s
 • Q14

   Ito ay nangangahulugang maiitim ang balat ng taongnaninirahan dito.

  Polynesian

  Micronesian                 

  Melanesian                 

  Oceanian                              

  20s
 • Q15

  Nangangahulugang “kapangyarihan na nagmumula sa taongbayan”

   Demokrasya

  Olympics

  Romance

  Socrates

  20s

Teachers give this quiz to your class