placeholder image to represent content

PRE-TEST-ARALING PANLIPUNAN 9

Quiz by RIA E. SANCHEZ

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP8AKD -IVa - 1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Nagsisilbing batayan ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng isang lipunan angpagtataglay ng magkakaparehong paniniwala, pananampalataya at kaugalian ng mgatao.

  Pagpapangkat ng Lipunan

  Pagkakaroon ng mataas na kalinangan o kultura                       

  Eksperto sa paggawa

  Pagtatayo ng mga Lungsod

  20s
  AP8AKD -IVa - 1
  Edit
  Delete
 • Q2

  Angkinilalang makapangyarihang lungsod ng Minoans.

  Knossos                         

  Athens                        

  Minoan                        

  Mycenean

  20s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ang lungso destado na naging pamayanan.

  Polis                               

    Acropolis                    

  Helot

  Agora                             

  20s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Pamilihanat lugar upang makipagpalitan ng kalakal.

  Acropolis                     

  Helot

  Polis                              

   Agora                             

  20s
  Edit
  Delete
 • Q5

  5. Estratehiyang Greek sa pakikipaglaban.

  Hoplite                         

  Phalanx                          

  Helot

  Sarissa Phalangites    

  20s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ito aybatas na binuo noong 5 BC upang tuparin ang hiling ng mga Plebeian para sabatas na nakasulat.

  12 tables

  Toga                             

  RomanLaw                   

  Stola                               

  20s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ano ang ibig sabihin ng "Augustus Caesar"?

   Kagalang-galang na Emperador                                    

  Malupit na Hari

  Dakilang Diktador                                                            

  Kapitapitagang Heneral

  20s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Mula sa kanya ang Juris, corpus, civilis o batayan ito ngnapakaraming batas sa kasalukuyan.

  Colosseum

  Parthenon

  Emperador Justinian

  Law of 12 Tables

  20s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Isang bukas na teatro o pook tanghalan, bantog bilangistrukturang arkitektural ng Roma.

  Emperador Justinian

  Parthenon

  Law of 12 Tables

   Colosseum

  20s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang 12 tables - batas na binuo noong 5 BC upang tuparinang hiling ng mga Plebeian para sa batas na nakasulat. Sa anong larangannabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Batas

  Wika at Panitikan

  Matematika

  Arkitektura at inhinyero

  20s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Dito nabuo ang mga pamayanang lungsod tulad ng ChichenItza, Uaxactum, Tikal, El Mirador at Copan.

  Kabihasnang Inca                                             

  Kabihasnang Maya

  Kabihasnang Aztec

  Kabihasnang Mesoamerika                           

  20s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Makikita sa Manchu Picchu Peru ang bakas ng kanilang pamumuhay.

  Kabihasnang Inca                                             

  Kabihasnang Aztec

  Kabihasnang Mesoamerika                            

  Kabihasnang Maya

  20s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang gamit sa mga caravan ng mgataong magkakasamang naglalakbay?

  Karwahe

  Kamelyo

  Kalesa

  Kabayo

  20s
  Edit
  Delete
 • Q14

   Ito ay nangangahulugang maiitim ang balat ng taongnaninirahan dito.

  Polynesian

  Micronesian                 

  Melanesian                 

  Oceanian                              

  20s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Nangangahulugang “kapangyarihan na nagmumula sa taongbayan”

   Demokrasya

  Olympics

  Romance

  Socrates

  20s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Paniniwala sa mga maraming diyos  (Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Hades atbp).

  Greek mythology             

  Law of 12 Tables                  

  Parthenon                 

  Venus de Milo

  20s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Dakilang pilosopo ng Athens.

  Olympics

  Demokrasya

  Romance

  Socrates

  20s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Sino sa mga sumusunod ang gumawa ng unang nasusulat nakodigo ng batas ng Athens?

  Cleisthenes

  Pisistratus

  Solon

  Draco

  20s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Sino sa mga sumusunod ang bumuo ng konseho namamahala sa ugnayang panlabas, yaman ng polis at

  nagpanukala ng mga batas na pagbobotohan ang asembleya?

  Cleisthenes

  Draco

  Pisistratus

  Solon

  20s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Sino sa mga sumusunod ang pinalaya ang mga alipin sapagkakautang sa layuning mapanatili ang kaayusan

  sa Athens?

  Solon

  Athens

  Cleisthenes

  Pisistratus

  20s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class