placeholder image to represent content

prevencion de riesgos laborales

Quiz by Noemí Descarrega

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1
  Què és el procediment adequat per evitar caigudes en llocs de treball elevats?
  No prendre mesures de precaució
  Ignorar els senyals de perill
  Dependre únicament de les baranes
  Utilitzar equips de protecció individuals adequats
  45s
 • Q2
  Què és un pla d'evacuació?
  Un document que mostra les sortides d'emergència i les rutes d'evacuació d'un lloc de treball
  Una advertència de seguretat a la zona de treball
  Un mètode per a reduir l'exposició a substàncies perilloses
  Un tipus de formació en prevenció de riscos laborals
  Un extintor d'incendis portàtil
  45s
 • Q3
  Què és un EPI?
  Un Equip de Protecció Individual
  Un Examen Psicològic d'Integració
  Un Element de Prevenció Industrial
  Una Experiència de Promoció Innovadora
  30s
 • Q4
  Què és un accident de treball?
  Un incident menor que no requereix atenció mèdica
  Una falta de concentració de l'empleat
  Un esdeveniment no desitjat o inesperat que provoca una lesió o malaltia mentre es realitza una tasca laboral
  Un procés de treball eficaç i segur
  30s
 • Q5
  Què significa el terme 'Ergonomia' en la prevenció de riscos laborals?
  La identificació i el control dels riscos físics en el lloc de treball
  La planificació de les rutes d'evacuació en cas d'emergència
  El control de l'exposició als contaminants químics
  L'estudi de l'adaptació del treball a les característiques de l'ésser humà
  30s
 • Q6
  Què és un risc laboral segons la prevenció de riscos laborals?
  Una tasca rutinària o repetitiva
  Un possible dany o perjudici per a la salut del treballador causat per les condicions de treball
  Un acte insegur realitzat pel treballador
  Un equipament defectuós utilitzat en el lloc de treball
  30s
 • Q7
  Què és el factor de risc psicosocial en la prevenció de riscos laborals?
  Una mesura de protecció per als treballadors en situacions d'emergència
  Un tipus de contaminació ambiental en el lloc de treball
  Un aspecte del treball que pot afectar negativament la salut mental i emocional del treballador
  Una característica física de l'entorn laboral que pot causar lesions
  30s
 • Q8
  Què és un pla d'emergència en la prevenció de riscos laborals?
  Un conjunt de mesures i procediments per afrontar situacions d'emergència o risc en un lloc de treball
  Un dispositiu per a prevenir accidents en màquines i equips
  Un tipus de formació en prevenció de riscos laborals
  Un document que detalla les característiques d'un risc laboral específic
  30s
 • Q9
  Què és el permís de treball en altura?
  Un document que autoritza a realitzar tasques en llocs elevats amb els mitjans de seguretat adequats
  Una llicència per a conduir vehicles pesats
  Una certificació per a utilitzar equips de protecció personal
  Una classe de formació en prevenció d'incendis
  30s

Teachers give this quiz to your class