placeholder image to represent content

Produktový test AXA - Kumulativ Max II, Active Life + připojištění

Quiz by Jiří Rašík

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Kdo je to pojistník?
  Ten, kdo má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví nebo na životě a zdraví jiné osoby.
  Ten, na jehož majetek, život nebo zdraví se pojištění vztahuje.
  Právní subjekt, podnikající v pojišťovnictví na základě zákona o pojišťovnictví.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Kdo je to pojištěný?
  Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.
  Osoba, která je uvedena ve smlouvě životního pojištění jako obmyšlená osoba.
  Osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Kdo může dělat změny ve smlouvě?
  Pojistník, v určitých případech pouze se souhlasem pojištěné osoby.
  Pouze pojištěný.
  Každý, kdo je ve smlouvě uveden.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Co je to pojistné plnění?
  Peněžní suma vyplacená pojištěnému v případě pojistné události.
  Úhrada za poskytování pojistných služeb.
  Úhrada pojistného za úraz nemoc nebo invaliditu..
  45s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Od kdy je možné nejdříve sjednat počátek pojištění v Kumulativ Max II?
  Ihned po podpisu smlouvy.
  Od 1. dne následujícího měsíce.
  Od 00:00 hod následujícího dne po sepsání smlouvy.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Co je to indexace?
  Navyšování pojistné částky a pojistného v závislosti na růstu inflace.
  Rozdělení investičního rizika v nakoupených jednotkách otevřených podílových fondů.
  Garance návratnosti vložené investice do životního pojištění.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Jaká je minimální pojistné na smlouvě Kumulativ Max II?
  1 000 Kč
  300 Kč
  500 Kč
  45s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Lze měnit v průběhu životního pojištění výše pojistných částek u připojištění trvalých následků úrazu?
  Ano
  Ne
  Ano, ale pouze v případě, když se změní pojistné riziko.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Jaká je minimální pojistná doba u IŽP Kumulativ Max II?
  1 rok s automatickým prodlužováním do 65 let
  5 let
  10 let
  45s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Jaké musí splňovat podmínky smlouva životního pojištění, aby byla daňově uznatelná?
  Pojistná doba je do 55 let, min. pojistná doba je 60 měsíců.
  Pojistník je shodný s pojištěným, pojistná doba je do 60 let, min. pojistná doba 5 let.
  Pojistník je shodný s pojištěným, pojistná doba je do 65 let, min. pojistná doba 5 let.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Co znamená splacený stav investičního životního pojištění?
  Pojistník musí platit min. pojistné, neinvestuje a zároveň je stále rizikově pojištěn.
  Pojistník nemusí platit min. pojistné, neinvestuje a přestává být rizikově pojištěn.
  Pojistník již dále nemusí platit pojistné, neinvestuje a zároveň je stále rizikově pojištěn.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q12
  V jakém případě musí klient absolvovat zdravotní prohlídku?
  Překročí-li limity pojistných částek, které jsou uvedeny pojišťovnou.
  Nikdy, záleží to pouze na klientovi, pokud chce např. uplatnit slevu na pojistném.
  Vždy.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Je klient povinen si sjednat připojištění pro případ invalidity na své smlouvě životního pojištění?
  Ne
  Ano, ale pouze u 3. rizikové skupiny.
  Ano
  45s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Jaká je čekací doba u připojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci?
  3 měsíce
  Žádná čekací doba u tohoto připojištění není, je pouze u připojištění závažných nemocí a invalidity.
  8 měsíců
  45s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Může na smlouvu IŽP Kumulativ Max II přispívat zaměstnavatel?
  Ano
  Ne
  Ano, pouze v případě, že roční pojistné je vyšší než-li 6 000 Kč.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Klient má sjednáno připojištění pobytu v nemocnici na 100 Kč/ den. V nemocnici stráví 10 dnů. Jaké bude pojistné plnění?
  1 000 Kč
  300 Kč
  900 Kč
  45s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Jaké asistenční služby jsou automaticky sjednány ke smlouvě ActiveLife+?
  Žádné.
  Např. hlídání dětí, úklid, nákup základních potravin.
  Např. zabouchnutí dveří u bytu, náhradní ubytování v případě havárie v domácnosti.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Lze u smlouvy ActiveLife+ sjednat připojištění zproštění od placení v případě smrti nebo invalidity?
  Ne
  Ano
  Ano, ale pouze pro 1. pojištěného.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q19
  V případě, že klientovi bylo před sjednáním pojištění diagnostikováno některé ze závažných onemocnění uvedených v pojistných podmínkách:
  Klientovi nemůžeme sjednat připojištění závažných onemocnění.
  Klientovi můžeme sjednat připojištění závažných onemocnění, pokud od vyléčení uběhla doba alespoň 3 let.
  Klientovi můžeme sjednat připojištění závažných onemocnění, ovšem jen ve variantě základního balíčku.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Jaká čekací doba je u pojištění trvalých následků úrazu?
  3 měsíce
  1 rok
  Žádná
  45s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class