placeholder image to represent content

Produktový test AXA - Kumulativ Max II, Active Life + připojištění

Quiz by Jiří Rašík

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Kdo je to pojistník?
  Ten, kdo má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví nebo na životě a zdraví jiné osoby.
  Ten, na jehož majetek, život nebo zdraví se pojištění vztahuje.
  Právní subjekt, podnikající v pojišťovnictví na základě zákona o pojišťovnictví.
  45s
 • Q2
  Kdo je to pojištěný?
  Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.
  Osoba, která je uvedena ve smlouvě životního pojištění jako obmyšlená osoba.
  Osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
  45s
 • Q3
  Kdo může dělat změny ve smlouvě?
  Pojistník, v určitých případech pouze se souhlasem pojištěné osoby.
  Pouze pojištěný.
  Každý, kdo je ve smlouvě uveden.
  45s
 • Q4
  Co je to pojistné plnění?
  Peněžní suma vyplacená pojištěnému v případě pojistné události.
  Úhrada za poskytování pojistných služeb.
  Úhrada pojistného za úraz nemoc nebo invaliditu..
  45s
 • Q5
  Od kdy je možné nejdříve sjednat počátek pojištění v Kumulativ Max II?
  Ihned po podpisu smlouvy.
  Od 1. dne následujícího měsíce.
  Od 00:00 hod následujícího dne po sepsání smlouvy.
  45s
 • Q6
  Co je to indexace?
  Navyšování pojistné částky a pojistného v závislosti na růstu inflace.
  Rozdělení investičního rizika v nakoupených jednotkách otevřených podílových fondů.
  Garance návratnosti vložené investice do životního pojištění.
  45s
 • Q7
  Jaká je minimální pojistné na smlouvě Kumulativ Max II?
  1 000 Kč
  300 Kč
  500 Kč
  45s
 • Q8
  Lze měnit v průběhu životního pojištění výše pojistných částek u připojištění trvalých následků úrazu?
  Ano
  Ne
  Ano, ale pouze v případě, když se změní pojistné riziko.
  45s
 • Q9
  Jaká je minimální pojistná doba u IŽP Kumulativ Max II?
  1 rok s automatickým prodlužováním do 65 let
  5 let
  10 let
  45s
 • Q10
  Jaké musí splňovat podmínky smlouva životního pojištění, aby byla daňově uznatelná?
  Pojistná doba je do 55 let, min. pojistná doba je 60 měsíců.
  Pojistník je shodný s pojištěným, pojistná doba je do 60 let, min. pojistná doba 5 let.
  Pojistník je shodný s pojištěným, pojistná doba je do 65 let, min. pojistná doba 5 let.
  45s
 • Q11
  Co znamená splacený stav investičního životního pojištění?
  Pojistník musí platit min. pojistné, neinvestuje a zároveň je stále rizikově pojištěn.
  Pojistník nemusí platit min. pojistné, neinvestuje a přestává být rizikově pojištěn.
  Pojistník již dále nemusí platit pojistné, neinvestuje a zároveň je stále rizikově pojištěn.
  45s
 • Q12
  V jakém případě musí klient absolvovat zdravotní prohlídku?
  Překročí-li limity pojistných částek, které jsou uvedeny pojišťovnou.
  Nikdy, záleží to pouze na klientovi, pokud chce např. uplatnit slevu na pojistném.
  Vždy.
  45s
 • Q13
  Je klient povinen si sjednat připojištění pro případ invalidity na své smlouvě životního pojištění?
  Ne
  Ano, ale pouze u 3. rizikové skupiny.
  Ano
  45s
 • Q14
  Jaká je čekací doba u připojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci?
  3 měsíce
  Žádná čekací doba u tohoto připojištění není, je pouze u připojištění závažných nemocí a invalidity.
  8 měsíců
  45s
 • Q15
  Může na smlouvu IŽP Kumulativ Max II přispívat zaměstnavatel?
  Ano
  Ne
  Ano, pouze v případě, že roční pojistné je vyšší než-li 6 000 Kč.
  45s

Teachers give this quiz to your class