placeholder image to represent content

PROFESIONALISME GPI DAN FIQH DAKWAH

Quiz by UMMU HUMAIRA BINTI MOHD NOH IPG-Pelajar

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  "Peraturan dan garis panduan yang ditetapkan bagi pelantikan guru dalam bidang Pendidikan Islam" merujuk kepada...

  Norma Penjawatan Guru Pendidikan Islam

  Kod Etika Keguruan

  Norma Penjawatan Guru Malaysia

  30s
 • Q2

  Berikut merupakan ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan kecuali:

  Menjadi kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling tanah air

  Memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi semua pelajar

  Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama

  Membentuk satu Sistem Pendidikan Kebangsaan bagi kaum melayu 

  30s
 • Q3

  Akta 550 dibahagikan kepada....

  2 bahagian dengan 5 seksyen

  16 bahagian dengan 156 seksyen

  10 bahagian dengan 100 seksyen

  30s
 • Q4

  "Dakwah sebagai satu program (barnamij) yang lengkap, setiap peringkatnya mengandungi ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan, matlamat hidup dan mencari petunjuk jalan untuk memandu kehidupan mereka"

  Pernyataan di atas merujuk kepada konsep dakwah menurut:

  Imam Syafi'e

  Imam al-Ghazali

  Imam Ibnu Qayyim

  30s
 • Q5

  Berdasarkan metod dakwah yang telah dipelajari, berikut merupakan sumber metod dakwah kecuali...

  Al-Quran

  Kehendak sasaran

  Pengalaman berdasarkan keadaan sasaran 

  Al-Sunnah

  30s
 • Q6

  Akta Pendidikan 1996 mencakupi perkara berikut kecuali..

  Kurikulum

  Peraturan tentang pendidik

  Bahasa

  Struktur pendidikan

  30s
 • Q7

  Falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Berikut merupakan takrifan bagi fahaman..

  Sekularisme

  Hedonisme

  Liberalisme

  Pluralisme

  30s
 • Q8

  Cabaran dalam penyampaian dakwah semestinya tidak akan sama mengikut zaman, namun iktibar boleh diambil berdasarkan peristiwa yang berlaku. Berikut merupakan cabaran dakwah zaman nabi yang masih berlaku pada masa kini kecuali....

  Kepantasan teknologi

  Penyembahan berhala

  Penyebaran ajaran sesat

  Kecelaruan gender

  30s
 • Q9

  Berikut merupakan 7 cara untuk membentuk sahsiah guru Pendidikan Islam yang professional kecuali....

  Kemahiran Teknikal

  Kepimpinan

  Sikap terhadap tugas

  Tarbiyah Ruhiyah

  30s
 • Q10

  Tanggungjawab dan kewajipan guru terhadap pelajaran dan perkembangan pelajar mereka merujuk kepada....

  Kesaksamaan seorang pendidik

  Kecekapan seorang pendidik

  Kebolehpercayaan seorang pendidik

  Akauntabiliti seorang pendidik

  30s
 • Q11

  Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu ketika peristiwa perletakan Hajarul Aswad. Berikut menunjukkan sahsiah Rasulullah SAW yang

  Fatanah

  Tabligh

  Amanah

  Siddiq

  30s
 • Q12

  Berikut yang manakah penerangan tentang uslub dakwah Rasulullah SAW berhikmah?

  Seruan dengan cara yang adil, berpengetahuan dan lemah lembut

  Tidak menolak serta merta pendapat atau pandangan yang dikemukakan

  Menunjukkan contoh yang baik

  Memberikan alasan logik untuk sesuatu perkara

  30s
 • Q13

  Tegas dalam urusan kewangan, mengutamakan rakyat dan zuhud merupakan sahsiah...

  Saidina Uthman Affan

  Saidina Abu Bakar ra

  Saidina Umar al-Khattab

  30s
 • Q14

  Berikut merupakan peranan Bahagian Pendidikan Islam (KPM), KECUALI

  Bertanggungjawab untuk menyediakan latihan dan pembangunan guru-guru pendidikan Islam 

  Menetapkan dasar sekolah selaras dengan dasar perancangan sekolah KPM bagi memenuhi aspirasi murid

  Menetapkan hala tuju strategik dalam pelaksanaan operasi sekolah agama, dan aktiviti dakwah, adab dan nilai

  30s
 • Q15

  Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Hal ini merupakan contoh sifat Rasulullah iaitu....

  Kizbun

  Tabligh

  Fathonah

  Kitman

  30s

Teachers give this quiz to your class