placeholder image to represent content

Project SOAR-EsP9

Quiz by Velia Angelica O. Rivero

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng isang mag-aaral sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay?

  Pagsunod sa tamang kasuotan sa paaralan (academic uniform o PE uniform).

  Pagsunod sa takdang oras ng pagpasok sa eskuwelahan.

  Lahat ng nabanggit

  Pagsusuot ng identification card

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Suriin kung anong sitwayon ang nalabag sa karapatang pantao, “Ang bawat taong pinaratangan ng pagkakasala ay may karapatang ituring nawalang-sala hanggang di-napapatunayang nagkasala”.

  Sinabihan sina Joshua at Liezl ng kanilang mga magulang na bumili muna ng sariling bahay at lupa bago sila magpakasal at bumuo ng pamilya.

  May taongnapatay sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).Umalma ang pamilya na hindi naman daw nanlaban ngunit binaril pa rin daw ng pulisya.

  Inatasan ng pamahalaan ang mga namumuno sa lokal na magbahagi ng bigas para sa mga tao ngunit ang natanggap ay halos di makain sa dami ng bukbok.

  Si Tanya ay isa sa mga frontliners na nangangalaga sa maysakit na tinamaan ng COVID-19. Nilait-lait siya ng isang kapit-bahay at sinabihan na siya ang nagdadala ng virus sa kanilang lugar.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  3. Ano ang kalakip na tungkulin ng Karapatang maghanapbuhay?

  Magpunyagi sa trabaho at magpakita ng kahusayansa gawain

  Kilalanin ang limitasyon ng sariling Kalayaan.Pagsunod sa batas ng linipatang lugar.

  Igalang ang relihiyon at paraan ng pagsamba ng ilan.

  Pangalagaan at palaguin ang mga ari-arian at gamitin ito sa tama

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  4. Ano ang kalakip na tungkulin ng Karapatan sa buhay?

  Pangalagaan at palaguin ang mga ari-arian at gamitin ito sa tama

  Kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan. Pagsunod sa batas ng linipatang lugar.

  Igalang ang relihiyon at paraan ng pagsamba ng ilan.

  Pangalagaan angsariling kalusugan at umiwas sa panganib

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  5. Si Ana ay kinukulit ng kaniyang manager na maging magkarelasyon sila at magtalik. Natatakot at hindi kumportable si Ana sa ginagawa ng kaniyang manager. Anong pangunahing batas ang naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao ni Ana?

  RA 11469 Bayanihan to Heal as One Act of 2020

  RA 7877- Anti-Sexual Harassment Law of 1995

  RA 9208- Anti-Trafficking in Persons Act of 2003

  RA 8358- Anti-Rape Law of 1997

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  6. Si Marie ay hindi nakakatanggap ng buwanang sustento mula sa kaniyang asawa para sa mga pangangailangan niya at ng kaniyang tatlong anak. Naghiwalay sila dahil na rin sa pambubugbog nito sakaniya.  Anong pangunahing batas ang naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao ni Marie?

  RA 11055 Philippine Identification System Act

  RA 8358- Anti-Rape Law of 1997

  RA 9208- Anti-Trafficking in Persons Act of 2003

  RA 9262 - Anti-Violence Against Women and their children Act of 2004

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  7. Paano natutukoy ang likas na batas moral?

  binubulong ng anghel

  basta alam mo lang

  sinisigaw ng konsensiya

  tinuturo ng magulang

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  8. Ito ang prinsipyo na unang dapat na gawin at sundin ng mga manggagamot upang maiwasan ang higit pang sakit.

  First Do No Harm

  CPR

  Cure First Pay Later

  First Aid

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  9. Kayong magkaka-mag-aral ay nasa isang kainan. May pumasok na binatilyo na hindi maikakailang may kapansanan sa paglalakad. Napansin mong walang bakanteng lamesa at upuan para sa binatilyo na tila uhaw at gutom na. Ano ang nararapat gawin mo? 

  Tatawagin ko siya para umupo nang sandali sa aming lamesa habang naghihintay siya ng pwesto niya.

  Sasabihan ko ang binatilyo na lumipat na lamang ng ibang kainan.

  Makikipagkilala at makikipagbiruan ako sa binatilyong may kapansanan habang hindi pa siya nakakahanap ng pwesto sa kainan.

  Hahayaan ko siya at patuloy akong makikipagkwentuhan at tawanan sa aking mga kamag-aral.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  10. Nais ni Dara na manood ng concert ng paborito niyang KPop Group. Alam niyang hindi siya papayagan ng kaniyang ina na manood mag-isa dahil siguradong gagabihin na siya ng uwi. Kaya sinabihan niya ang kaniyang ate na ililibre niya ito ng tiket samahan lamang siya. Subalit hindi sapat ang kanyang ipon upang makabili ng tiket. Napagpasiyahan niyang mangupit sa tindahan ng kaniyang nanay. Ang gagawin ni Dara ay:

  Mali, sapagkat mabuti man ang hangad ni Dara, masama naman ang magiging resulta nito.

  Tama, sapagkat mabuti ang kaniyang hinahangad. Minsan lang naman magkoconcert dito ang grupo.

  Mali. Masama ang kumupit dahil pagnanakaw ito.

  Tama. Makakapanood si Dara ng concert. Hindi siya makagagalitan ng kaniyang ina dahil hindi naman nito alam na nangupit siya at may makakasama pa siya sa concert.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  11. Piliin sa mga sumusunod ang tamang pahayag ukol sa Likas na Batas Moral.

  Nagpapalit ang likas na batas moral sa paglipas ng panahon.

  Isa lang ang likas na batas moral na may iba-ibang pag-aanyo.

  Iba-iba sa mga iba-ibang kultura ang likas na batas moral.

  Isa lang ang likas na batas moral para sa lahat.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  12. Piliin sa mga sumusunod ang hindi prinsipyo ng likas na batas moral.

  Bilang rasyonal na nilalang, may likas na nakahiligan o nakasanayan ang tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. 

  Gawin ang masama, iwasan ang mabuti

  Kasama ng lahat ng may buhay, may nakahiligan ang taong pangalagaan ang kaniyang buhay.

  Kasama ng mga hayop likas sa tao ang pagpaparami ng uri at pag – aralin ang mga anak.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  13. Piliin sa mga sumusunod ang batas ang naaayon sa Likas na Batas Moral.

  Batas na nagpapawalang bisa sa mga kaparusahan ng mga may sala

  Batas na pumuprotekta sa pag-aari ng mga naglilingkod sa pamahalaan

  Batas na nagpapalaya sa mga tao sa kanilang moral na obligasyon

  Batas ng pagkakaroon ng TESDA para sa mga hindi makapagkolehiyo

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  14. Ano ang karapat-dapat ipanukala ng mga mambabatas na aayon para sa kabutihang panlahat?

  Magkampanya para sa karapatan ng mga mamamayan.

  Pakinggan ang lahat ng reklamo ng mga sektor ng lipunan.

  Pagtibayin ang proseso ng eleksyon.

  Gawing batayan ang Likas na Batas Moral sa paggawa at pagpasa ng mga batas.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  15. Ang sumusunod ay paglalarawan tungkol sa paggawa maliban sa:

  Anumang gawaing makatao ay nararapat sa tao bilang anak ng Diyos.

  Isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa, at pagkamalikhain.

  Isang gawain ng tao na laging ginagawa ng may pakikipagtulungan sa kaniyang kapuwa.

  Resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapuwa.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  16. Saan makikita ang tunay na halaga ng paggawa?

  Sa proseso na pinagdaanan bago malikha ang isang produkto.

  Sa kalidad ng produkto na nilikha ng tao.

  Sa katotohanan na ang gumawa o lumikha ng produkto ay tao. 

  Sa haba ng panahon na ginugol upang malikha ang isang produkto.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  17. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapwa. Sa kaniyang pamilya, sa lipunan na kaniyang kinabibilangan at sa bansa. Ito ay nangangahulugang:

  Lahat ng nabanggit

  Hindi nararapat isipin ng tao ang kaniyang sarili sa kaniyang paggawa.

  Kailangang kasama sa layunin ng tao sa paggawa ang makatulong sa  kaniyang kapuwa.

  Kailangan ng tao ang maghanap ng hanapbuhay na ang layunin ay  makatulong at magsilbi sa kapwa.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  18. Ang sumusunod ay mga layunin ng paggawa maliban sa:

  Upang kitain ng tao ang salapi at mabili ang anumang ninanais na produkto at serbisyong kailangan ng tao.

  Upang tulungan ang mga nangangailangan at higit magkaroon ng kabuluhan.

  Upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabagong agham at teknolohiya.

  Upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  19. Ano ang bagay ng paggawa?

  Tunay na layunin ng tao sa kaniyang paglikha ng mga produkto

  Kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento at teknolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto

  Mga taong gagamit ng produktong nilikha

  Kakayahang kakailanganin ng tao upang makalikha ng produkto 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  20. Ano ang hindi katangian na dapat taglayin ng tao sa paggawa?

  Disiplina sa sarili

  Komitment

  Katamaran

  Malikhain

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class