placeholder image to represent content

PS4 När psyket insjuknar

Quiz by Sixten Granroth

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1
  En psykisk störning som kännetecknas av att man framhäver sig själv och underskattar andra
  Psykotiska störningar
  Psykopati
  Narcissism
  Bipolär sjukdom
  20s
 • Q2
  En psykisk störning som kännetecknas av likgiltighet för andra människors känslor
  Psykopati
  Bipolär sjukdom
  Schizofreni
  Depression
  20s
 • Q3
  En psykisk störning som kännetecknas av starka känslotillstånd, impulsivt och manipulerande beteende och osäker jaguppfattning
  Schizofreni
  Instabil personlighet
  Narcissism
  Panikstörning
  20s
 • Q4
  En psykisk störning som kännetecknas av upprepade psykotiska perioder med bl.a. förvrängd verklighetsuppfattning
  Schizofreni
  Instabil personlighet
  Generaliserat ångestsyndrom
  Posttraumatiskt stressyndrom
  20s
 • Q5
  En psykisk störning, som kännetecknas av ständig oro utan yttre orsak
  Panikstörning
  Fobi
  Generaliserat ångestsyndrom
  Depression
  20s
 • Q6
  En psykisk störning som hör till ångeststörningarna och kännetecknas av orimlig rädsla för något
  Schizofreni
  Generaliserat ångestsyndrom
  Psykopati
  Fobi
  20s
 • Q7
  En psykisk störning, som kännetecknas av plötsliga ångestattacker
  Fobi
  Generaliserat ångestsyndrom
  Bipolär sjukdom
  Panikstörning
  20s
 • Q8
  En typ av psykisk störning som kännetecknas av upprepat, kompulsivt tänkande och handlande
  Bipolär sjukdom
  Schizofreni
  Generaliserat ångestsyndrom
  Tvångssyndrom
  20s
 • Q9
  En psykisk sjukdom, som kännetecknas av att perioder av depression och mani avlöser varandra
  Psykopati
  Schizofreni
  Tvångssyndrom
  Bipolär sjukdom
  20s
 • Q10
  En vårdform som grundar sig på samtal och växelverkan
  Psykofarmaka
  defusing
  Psykoterapi
  Debriefing
  20s
 • Q11
  En grupp av psykiska störningar som innefattar depression och bipolär sjukdom
  Affektiva störningar
  Personlighetsstörningar
  Psykotiska störningar
  Ångeststörningar
  20s
 • Q12
  En grupp av psykiska störningar som kännetecknas av ytterligheter i personlighetsdragen
  Ångeststörningar
  Personlighetsstörningar
  Affektiva störningar
  Psykotiska störningar
  20s
 • Q13
  En grupp av psykiska störningar, som kännetecknas av ångest och rädsla
  Personlighetsstörningar
  Ångeststörningar
  Psykotiska störningar
  Affektiva störningar
  20s
 • Q14
  Kännetecknas bl.a. av förvrängd verklighetsuppfattning
  Affektiva störningar
  Psykotiska störningar
  Ångeststörningar
  Personlighetsstörningar
  20s
 • Q15
  En psykosocial vårdform i vilken klienten får hjälp att hantera sin sjukdom och att klara av de praktiska utmaningar den medför
  Debriefing
  Defusing
  Psykoterapi
  Psykoedukation
  20s

Teachers give this quiz to your class