placeholder image to represent content

Psychologia rozwojowa

Quiz by Karolina Matuła

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  W którym tygodniu ciąży kształtują się struny głosowe?
  18
  20
  16
  11
  30s
 • Q2
  Kiedy pojawia się u dziecka tzw. “fałszywy płacz”
  w 5 miesiącu życia
  między 3 a 4 miesiącem życia
  między 2 a 3 miesiącem życia
  w 4 miesiącu życia
  30s
 • Q3
  Liczba wokalizacji w okresie 9-14 miesięcy wzrasta:
  dwukrotnie
  trzykrotnie
  jednokrotnie
  dziesięciokrotnie
  30s
 • Q4
  Kiedy dzieci wypowiadają swoje pierwsze znaczące słowo?
  między 9 a 10 miesiącem
  między 14 a 24 miesiącem
  między 10 a 18 miesiącem
  między 20 a 24 miesiącem
  30s
 • Q5
  Kiedy człowiek opanowuje sztukę segmentacji?
  w wieku szkolnym
  w wieku przedszkolnym
  jako niemowlę - przed poznaniem znaczenia słów i opanowaniem gramatyki.
  jako nastolatek
  30s
 • Q6
  Zmiany rozwojowe w zakresie opanowywania kompetencji językowych i komunikacyjnych dotyczą:
  opanowywania reguł gramatycznych
  doskonalenia językowej produkcji i rozumienia wypowiedzi oraz pragmatyki
  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
  doskonalenia percepcji mowy
  30s
 • Q7
  Które zdanie NIE jest prawdziwe?
  łatwe do wymawiania są słowa zbudowane z występujących naprzemiennie spółgłosek i samogłosek (np. kanapa, korale, parasol)
  dzieci w 4 roku życia zaczynają coraz lepiej wymawiać słowa zawierające zbitki trzech spółgłosek (np. sprzątanie, drzwi)
  dzieciom w wieku przedszkolnym trudność może sprawiać wymawianie wyrazów zawierających dwie spółgłoski występujące jedna po drugiej, co często prowadzi do opuszczania jednej z nich (np. trawa - ta- wa)
  dzieci w średnim dzieciństwie mają jeszcze trudności z przeprowadzeniem analizy i syntezy fonemowej słów
  30s
 • Q8
  W wieku przedszkolnym dziecko opanowuje:
  około 5-7 słów dziennie
  około 20 słów dziennie
  około 10-15 słów dziennie
  około 8-10 słów dziennie
  30s
 • Q9
  Deficyty wrażliwości fonologicznej wraz z deficytami nazywania tworzą tzw. model podwójnego deficytu (Morris i in. 1998), który:
  zapowiada trudności w dalszym rozwoju mowy
  zapowiada trudności w dalszym rozwoju czytania
  zapowiada trudności w dalszym rozwoju piśmienności
  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
  30s
 • Q10
  Ile słów dziennie opanowuje uczeń szkoły podstawowej ?
  około  10-15
  około 40
  około 20
  około 30-35
  30s
 • Q11
  Humor dzieci kończących szkołę podstawową, często oparty jest na grze słów i wieloznaczności.
  true
  false
  True or False
  30s
 • Q12
  W jakim okresie dzieci zaczynają rozumieć słowa wieloznaczne ?
  zaczynając edukację szkolną 
  zaczynając edukację przedszkolną 
  kończąc edukację przedszkolną 
  kończąc edukację szkolną 
  30s
 • Q13
  Dziesięcioletnie dzieci potrafią za pomocą środków językowych i niejęzykowych oddać charakter, emocje i postawę granej postaci. 
  true
  false
  True or False
  30s
 • Q14
  Kompetencje narracyjne, związane z rozumieniem i tworzeniem opowiadań, są intensywnie rozwijane; 
  między 7 a 10 rokiem życia 
  między 3 a 4 rokiem życia 
  między 5 a 6 rokiem życia 
  między 12 a 13 rokiem życia 
  30s
 • Q15
  Jakie są cechy charakterystyczne dla 'języka sieci' ?
  wszystkie odpowiedzi są poprawne 
  duża ilość błędów ortograficznych 
  opuszczone lub dodane litery 
  wyrazy niedokończone 
  30s

Teachers give this quiz to your class