placeholder image to represent content

Python - 7

Quiz by Yasenov

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
17 questions
Show answers
 • Q1

  Какъв списък от числа ще ни даде командата range (1, 5)

  [0, 1, 2, 3, 4]

  [1, 2, 3, 4]

  [0, 1, 2, 3, 4, 5]

  [1, 2, 3, 4, 5]

  60s
 • Q2

  Какво ще изведе в конзолата при стартирането си следния код:

  Question Image

  числата от 0 до 9

  съобщение за грешка

  числата от 1 до 10

  само числото 10

  60s
 • Q3

  Какво ще изведе в конзолата следния код:

  Question Image

  3

  4

  1

  30

  60s
 • Q4

  Какво ще изведе следния код:

  Question Image

  3

  1

  22,5

  0

  60s
 • Q5

  Нека е дефинирана променливата a = "4". Какъв е нейният тип?

  number

  float

  int

  str

  60s
 • Q6

  За да обработваме средния успех на учениците по КМИТ, използваме данни от тип:

  int

  str

  number

  float

  60s
 • Q7

  Кой е правилният начин да декларирате променлива от тип float със стойност 3.14?

  pi=3.14

  float pi=3.14

  pi=int(3.14)

  pi="3.14"

  60s
 • Q8

  Чрез използването на float(n) преобразуваме променливата n от символен тип в:

  символен тип str

  рационален тип

  целочислен тип

  произволен числов формат

  60s
 • Q9

  Какъв резултат ще върне функцията range(1,10,2):

  нечетните числа от 1 до 10

  четните числа от 1 до 8

  четните числа от 1 до 10

  всички естествени числа от 2 до 10

  60s
 • Q10

  Колко пъти ще се изпълни цикълът от следната програма?

  Question Image

  0

  2

  4

  3

  60s
 • Q11

  Кой цикъл ще отпечата целите числа 0, 1, 2, 3, 4?

  всички отговори са верни

  for i in range(4):

      print(i)

  for i in range(0,4): 

     print(i)

  for i in range(5): 

     print(i)

  60s
 • Q12

  Какъв е резултатът от изпълнение на следната програма?

  Question Image

  Мария обича шоколад.

  Мария обича да чете.

  Мария е дете.

  Нито едно.

  60s
 • Q13

  Каква ще е стойността на променливата result след изпълнението на следния код?

  result = 1

  for num in range(4): 

       result = result * 2

  print(result)

  15

  8

  2

  16

  60s
 • Q14

  Кой е кодът, с който ще чертаем „цветето”:

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  120s
 • Q15

  На кой ред правилно е дефинирана променлива и правилно ѝ е зададена стойност?

  marvel_superhero_() = "Emoji"

   dc_superhero = Емотикон

  dc_superhero == "Барби"

  marvel_superhero = "Емотикон"

  60s

Teachers give this quiz to your class