placeholder image to represent content

Python tasemetöö

Quiz by Ringa Rooteman

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Mis väljastatakse ekraanile?
  Question Image
  2
  a
  1
  b
  30s
 • Q2
  Mis väljastatakse ekraanile?
  Question Image
  9.5
  45.5
  22
  4 + 5.5
  30s
 • Q3
  Milline on Python mõttes ujukomaarv?
  2,4
  1.5
  "3.0"
  "5,5"
  30s
 • Q4
  Milline programmirida põhjustab programmis veateate?
  Question Image
  if (arv > 0):
  print("mittepositiivne")
  else:
  print("positiivne")
  30s
 • Q5
  Milline tavakeelsetest seletustest vastab sellele väitele?
  Question Image
  Ilm on soe ja vihmane
  Ilm on soe, aga ei ole vihmane
  Ilm on soe või vihmane, aga mitte mõlemat korraga
  Ilm on soe või vihmane või mõlemat korraga
  30s
 • Q6
  Mis väljastatakse ekraanile?
  Question Image
  Võrdub!
  Miinusmärgiga!
  Ei võrdu!
  30s
 • Q7
  Kui while tsükli jätkamise tingimuseks on avaldis 3 > 5, siis
  tsükli sisu täidetakse lõpmatu arv kordi
  tsükli sisu ei täideta kunagi
  on tegemist vigase programmiga
  30s
 • Q8
  Mitu korda väljastatakse sõna "Tere"?
  Question Image
  10
  16
  14
  15
  30s
 • Q9
  Mis väljastatakse ekraanile?
  Question Image
  10
  midagi muud
  15
  ei midagi
  30s
 • Q10
  Mis väljastatakse ekraanile?
  Question Image
  0 1 2 3
  1 2 3 4
  4
  3
  30s
 • Q11
  Mis väljastatakse ekraanile?
  Question Image
  6 7 8 9
  5
  5 7 9
  5 6 7 8 9 10
  30s
 • Q12
  Sõnede võrdlemisel
  on suur- ja väiketähed samad
  on suur- ja väiketähed erinevad
  ei ole vahet
  30s
 • Q13
  Astendamise puhul kasutatakse järgmist märki
  *
  **
  %
  //
  30s
 • Q14
  Milline print käsk on õigesti kirjutatud?
  print( "Ema hüüdis: "Tulge nüüd ometi sööma!" ." )
  print( 'Ema hüüdis: "Tulge nüüd ometi sööma!" .' )
  print( 'Ema hüüdis: 'Tulge nüüd ometi sööma!' .' )
  print( "Ema hüüdis: 'Tulge nüüd ometi sööma!" .' )
  30s
 • Q15
  Mida tähendab see käsk?
  Question Image
  Valitakse number 1
  Valitakse number 10
  Valitakse suvaline number vahemikust 1 kuni 10
  Valitakse suvaline number vahemikust 1 kuni 9
  30s

Teachers give this quiz to your class