placeholder image to represent content

Q1 M7 - Ang Paglaganap at Katuruan ng Islam sa Pilipinas

Quiz by Chenee Origenes

Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP5PLP-Ii- 10

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Dumating siya sa Sulu noong 1390. Matagumpay niyang nahikayat ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Muslim.

  scrambled://RAJAH BAGUINDA

  60s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Siya ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. 

  scrambled://ABU BAKR

  60s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Banal na lungsod na pinagdarausan ng Hajj.

  scrambled://MECCA

  60s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ito ay salitang arabic na ang ibig sabihin ay "pagsuko" o dedikasyon kay Allah", ang kanilang Diyos.

  scrambled://ISLAM

  60s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang paglaganap ng Islam sa bansa ay mabilis na kumalat at niyakap ng ating mga ninuno. Paano naitatag ang Islam sa Pilipinas?

  Dala ng mga mananakop

  Dala ng mga mangangalakal na Arabo

  Dala ito ng mga mangangalakal na Intsik sa Sulu

  Lahat ng nabanggit

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ito ay taunang pag-aayuno sa mga araw ng buwan ng Ramadan. Panahon din ito ng pagmumuni-muni at pagpapakita ng malasakit sa kapwa.

  Shahadah

  Zakah o Zakat

  Sawm

  Salah o Salat

  30s
  AP5PLP-Ii- 10
  Edit
  Delete
 • Q7

  Kabilang ito sa haligi ng mga Islam. "Walang ibang Diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay sugo ni Allah". 

  Salah o Salat

  Sawm

  Zakah o Zakat

  Shahadah

  30s
  AP5PLP-Ii- 10
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ito ay sapilitang bayarin mula sa taunang ipon ng isang Muslim. Maari lamang itong gugulin sa pagtulong sa mahihirap, nangangailangan, naaapi, at para sa pangkalahatang pagpapaunlad ng lipunan.

  Zakah o Zakat

  Sawm

  Salah o Salat

  Shahadah

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ano ang tawag sa pagdarasal nang limang ulit sa isang araw at nakaharap sa direksiyon ng Mecca, ang banal na Lungsod ng Islam?

  Zakah o Zakat

  Hajj

  Salah o Salat

  Shahadah

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Inaatasan ang bawat Muslim  na may sapat  na kakayahang pinansyal at malusog na pangangatawan ang makarating sa  Mecca sa Saudi Arabia kahit minsan lamang sa kanyang buhay.

  Hajj

  Zakah o Zakat

  Shahadah

  Sawm

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class