placeholder image to represent content

Q1 Module 2and 3 ASSESSMENT

Quiz by Ofelia Calayo

Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay dapat nating isaalang-alang sa ating pagninilay.

  scrambled://TALAS NG ISIPAN

  60s
 • Q2

  Ang salitang mapanuri ay ang pagiging masiyasat o mapagmatyag sa mga bagay bago sumang- ayon at nasusuri nang lubos bago gumawa ng pasya o desisyon.

  katotohanan

  Walang katotohanan

  30s
 • Q3

  Paano mo maipapakita na ikaw ay mapanuri sa mga balitang naririnig sa radyo o paligid?

  Sinusuri nang mabuti kung totoo o hindi ang balitang narinig.

  Inalam agad kung totoo o hindi ang balitang naririnig.

  Nagtatanong sa kinauukulan kung totoo o hindi ang balita.

  Lahat ng nabanggit

  30s
 • Q4

  Alin sa sumusunod na pahayag ang dapat mong tularan?

  Si Chessy na kulang ang binahaging balita.

  Si Rita na naniniwala agad sa mga balitang narinig.

  Si Razel na magaling mag- imbento ng mga walang katotohanang balita.

  Si Tess na sinusuri ang balitang napakinggan bago ibinahagi.

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan sa radyo?

  Iniwasan ko ang pakikinig ng mga balitang nakabubuti

  Hinahayaan kong makinig ang aking mga magulang ng balita

  Hindi ko bibigyang pansin ang mga napakinggang balita

  Naikumpara ko ang tama sa mali sa aking napakinggang balita.

  30s
 • Q6

  Nakikinig ng mabuti si Ara sa balita sa radyo upang malaman ang tamang paraan ng paglilinis ng katawan. Tama ba ang kanyang ginawa?

  Oo, dahil mahalaga na malaman ang tamang paraan ng paglilinis ng katawan.

  Hindi, dahil bata lamang si Ara.

  Oo, upang masabihan si Ara ng kanyang mga kaklase na sobrang matalino.

  Hindi, dahil aksaya lamang ito sa panahon.

  30s
 • Q7

  Pagkatapos marinig ni Tress ang balita mula sa kanyang kapitbahay tungkol sa COVID ay agad niya itong sinabi sa magulang upang malaman kung tama ba ang kanyang narinig. Anong katangian ang pinapakita niya?

  Mapanuri

  Matulungin

  Maalahanin

  Masayahin

  30s
 • Q8

  Ito ang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula, pati na rin ang sari-saring uri ng de-bidyong midya, na makikita at ibinebenta sa mga pamilihan.

  World Health organization (WHO)

  Commission On Audit (COA)

  Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB

  Department of Education ( DepEd)

  30s
 • Q9

  Si Joshua na sampung taong gulang pa lamang ay nanonood na ng pelikulang may tema ng karahasan.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q10

  Ang mga balitang negatibo ay may epekto sa lahat ng nakabasa o nakapanood nito.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q11

  Ang programang may hindi kaaya-ayang eksena ay pinapalitan agad ni Berna ng mga palabas na may kapupulutan ng magagandang aral.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q12

  Hindi lahat ng balitang naririnig, nababasa o napapanood ay may katotohanan.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q13

  Hindi lahat ng balitang naririnig, nababasa o napapanood ay may katotohanan.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q14

  Ang salitang ___________ ay nangangahulugan ng pag-iisip nang mabuti, pag-iisip ng malalim, pagmumuni-muni, at pagtutuon ng pansin sa isang pangyayari, bagay o sitwasyon.

  freetext://pagninilay

  45s
 • Q15

  Inaalam ko muna nang mabuti ang aking balitang napakinggan bago ito ibahagi sa iba.

  MALI

  TAMA

  30s

Teachers give this quiz to your class