Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Napapahalagahan ang sinaunang musika sa pamamagitan ng _______.

  multiplem://pagpapatuloy sa pag-awit sa mga katutubong awitin: pag-awit ng mga katutubong awitin sa mga espesyal na okasyon: pag-awit nang mahusay sa mga katutubong awitin

  pag-awit nang pasigaw

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q2

  Ang paggalang sa mga nakakatanda ay maipapakita hanggang ngayon sa pamamagitan ng ______.

  pag-utos sa mga mas nakakatanda sa iyo

  multiplem://pagmamano sa nakakatanda: pagpapaalam sa mas nakakatanda kapag aalis: paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga mas nakakatanda

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q3

  Napapahalagan ang sayaw ng sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng_______.

  pagsasayaw ng mga modernong sayaw

  multiplem://pagsali sa mga katutubong sayaw sa inyong lugar: pagsasanay sa pagsayaw ng katutubong sayaw: pag-aaral ng mga hakbang sa mga katutubong sayaw

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q4

  Paano mapapahalagahan ang sining ng mga sinaunang Pilipino?

  multiplem:// pag-iingat sa mga sining na makikita sa museo: pagdalaw sa mga museo ng mga sining ng ma sinaunang Pilipino: pag-aaral sa mga sining ng mga sinaunang Pilipino

  pagpapabaya sa mga sinaunang likhang sining na nasa lokal na komunidad

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q5

  Anong dapat nating gawin sa mga kontribusyon ng mga ninuno sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan?

  multiplem://ipagpapatuloy ang mga mabubuting ambag: pahalagahan ang kanilang kontribusyon: ipakilala sa mga bagong henerasyon

  kalimutan ang mga nakakaraan

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q6

  Bakit naiiba ang relihiyon ng mga sinaunang Pilipino sa relihiyon natin ngayon?

  walang ipinagkaiba ang paraan ng pagsamba noon at ngayon

  multiplem://dahil ito ay mas organisado: dahil ngayon ay may sinusunod na doktrina o aral ng relihiyon: dahil ito ay naniniwala sa iisang Diyos.

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q7

  Ano ang pinakamalapit na kongklusyon sa pahayag na “Karaniwang umunlad sa mga lambak-ilog ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig”?

  multiplem://Malaki ang naitulong ng ilog at lambak sa kabuhayan ng mga tao.: Maraming nakukuhang pagkain sa mga lambak at ilog.: Mas madali ang pamumuhay sa mga lambak at ilog dahil maraming kabuhayan ang naibibigay dito.

  Hindi lahat ng mga sinaunang kabihasnan ay umunlad sa mga lambak-ilog.

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q8

  Bakit mahalaga ang wika sa kultura ng tao? 

  multiplem://ginagamit ito sa pakikipag-ugnayan: nagkakaunawaan ang mga taong nagsasalita ng magkakatulad na wika: nakakatulong sa pag-unlad ng kabihasnan ang paggamit ng wika

  batayan ito ng relihiyon ng tao

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q9

  Sa aspetong pangkabuhayan,patuloy sa pag-unlad ang tao. Anong patunay dito? 

  Nagbago ang mga kasangkapang bato sa paglipas ng mga taon

  multiplem://Mula sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, napabuti ng tao ang estado ng buhay: Mula sa mga sinaunang kabuhayan, naisilang ang marami pang uri ng kabuhayan: Nagkaroon ng mga industriya at permanenteng kabuhayan mula sa mga pangunahing hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino

  300s
  AP5PLP-If- 6
 • Q10

  Paano nabubuo ang isang kabihasnan?

  multiplem://Kapag maayos ang pamumuhay: Kapag nabago ang kapaligiran: Kapag nagkaroon ng sistemang panlipunan

  Kapag lumaki ang populasyon

  300s
  AP5PLP-If- 6

Teachers give this quiz to your class