placeholder image to represent content

Q1-AP7

Quiz by Sarah Jane F. Quito

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa sumusunod ang nagpapaliwanag sa konsepto ng Heograpiya?

  Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng distribusyon at alokasyon ng likas na yaman.

  Ang heograpiya ay ang pag-aaral ng wika at kultura ng isang pamayanan.

  Ang heograpiya ay pag-aaral sa pinagmulan ng tao.

  Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig.

  30s
 • Q2

  Ilang kontinente ang bumubuo sa daigdig?

  Apat

  Pito

  Anim

  Lima

  30s
 • Q3

  Kung ikaw ay nakatira sa bansang pinagmulan ng mga K-pop songs at Koreandrama, Aling bansa at rehiyon ka sa Asya napapabilang?

  Thailand sa Timog Silangang Asya

  South Korea sa Silangang Asya

  Qatar sa Kanlurang Asya

  India sa Timog Asya

  30s
 • Q4

  Ano ang itinuturing na pinakamalaking kontinente sa Daigdig?

  Europa

  Africa

  Asya

  Australia

  30s
 • Q5

  Ilang bansa ang bumubuo sa Timog-Silangang Asya?

  Siyam

  Labing-isa

  Sampu

  Walo

  30s
 • Q6

  Alin sa sumusunod ang pinagbatayan sa paghahati ng mga rehiyon sa Asya?

  Historikal at Kultural na aspeto

  Heograpikal na aspeto lamang

  Pisikal at kasaysayang aspeto

  Pisikal, Kultural at Historikal na aspekto

  30s
 • Q7

  Aling rehiyon sa Asya napapabilang ang bansang Pilipinas?

  Timog Silangang Asya

  Hilagang Asya

  Timog Asya

  Silangang Asya

  30s
 • Q8

  Ang kontinente ng Asya ay binubuo ng limang rehiyon na kinabibilangan ng Hilagang Asya, Timog Silangang Asya, Kanlurang Asya, Timog Asya at Timog Silangang Asya. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na bumuo ng mga rehiyon, anong mga aspekto ang iyong isasaalang-alang sa paghahati ng bawat rehiyon?

   Isasaalang-alang ko ang klima ng isang lugar.

  Isasaalang-alang ko ang mga porma ng anyong lupa, anyong tubig sa

  lugar

  Isasaalang-alang ko ang pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal.

  Isasaalang-alang ko ang aspektong historikal, kultural at heograpikal

  30s
 • Q9

  Alin sa mga rehiyong ito ang kinikilala rin sa katawagang Inner Asia o Central Asia?

  Silangang Asya

  Hilagang Asya

  Kanlurang Asya

  Timog Asya

  30s
 • Q10

  Alin sa sumusunod na bansa ang kabilang sa rehiyon ng Kanlurang Asya?

  Thailand

  Kuwait

  Uzbekistan

  China

  30s
 • Q11

  Alin sa sumusunod ang di-sumusuporta sa ugnayan ng tao at kapaligiran?

  Kapaligiran ko, tahanan ko

  Kumukuha ng ikabubuhay sa kapaligiran

  Kapaligiran lundayan ng pamumuhay

  Kapaligiran di dapat alagaan at sirain base sa kanyang opinyon

  30s
 • Q12

  Ano ang pinakamalaking archipelagic state sa buong mundo na may humigit kumulang 13,000 na pulo?

  Pilipinas

  Indonesia

  Japan

  Brunei

  30s
 • Q13

  Ano ang tawag sa isang uri ng anyong lupa na nakausli sa karagatan ng

  Asya?

  Disyerto

  Talampas

  Kapatagan

  Tangway

  30s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na halos 8,850 metro?

  Mt. Pinatubo

  Mt. Fuji

  Mt. Kanchenjunga

  Mt. Everest

  30s
 • Q15

  Paano mo pahahalagahan ang iyong kapaligiran?

  Pagputol ng kahoy.

  Gumamit ng dinamita.

  Pagtapon ng plastic sa dagat.

  Huwag magtapon ng basura sa dagat.

  30s

Teachers give this quiz to your class