placeholder image to represent content

Q1_MODULE 8_SUBUKIN

Quiz by Adrian Leander

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9TT-IIg-8.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Hindi lahat ng pangangailangan natin ay matatamo nang mag-isa. Itoang pinakamabigat na dahilan kung bakit kailangang nating manghinging tulong sa iba.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q2

  Nagpapatupad at gumagawa ng batas ang pamahalaan upang matiyak na matutugunan ang pangangailangan ng lahat.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q3

  Tungkulin ng mass media ang pagsasaad ng katotohanan dahil nagpapasya tayo ayon sa hawak nating impormasyon.

  Mali

  Tama

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q4

  Isa sa katangian ng lipunang sibil ay manghimasok sa estado

  Mali

  Tama

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q5

  Ang samahan ng maninisid sa mga coral reefs ay maituturing na isang halimbawa ng lipunang sibil.

  Mali

  Tama

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q6

  Ang paglalahad ng isang panig ng usapin ay palatandaan na may kasinungalingan sa mass media.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q7

  Ang pangunahing layunin ng lipunang sibil ay magbigay lunas sa suliranin ng karamihan.

  Mali

  Tama

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q8

  Kailangan ang kusang pagtutulungan ng nakararaming tao dahil hindi sapat ang kakayahan ng pamahalaaan upang tugunan ito.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q9

  Ang impormasyong nagpapasalin-salin sa marami ay tinatawag na Mass Media.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q10

  Ang dahilan ng tao kung bakit patuloy siyang umaanib sa isang relihiyon ay dahil sa pagkakatanto niya sa katuturan niya ng buhay.

  Tama

  Mali

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1

Teachers give this quiz to your class