Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang  PUSO  kung ang bagay/tao sa larawan ay lumilikha ng tunog at  BUWAN naman kung  pahinga/ hindi lumilikha ng tunog.

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q2

  Piliin ang  PUSO  kung ang bagay/tao sa larawan ay lumilikha ng tunog at  BUWAN naman kung  pahinga/ hindi lumilikha ng tunog.

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang simbolo ng pahinga (rest)?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q4

  Ano ang kaukulang halaga (value) ng simbolong ito?

  Question Image

  1 beat

  1/2 beat

  2 beats

  3 beats

  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang tamang pagpalakpak sa

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q6

  Ano ang katumbas na stick notation ng larawang ito?

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q7

  Ano ang katumbas na head notation ng larawang ito?

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q8

  Hanapin ang value o halaga ng nota at rests sa Column B. 

  linking://half note|2 beats:quarter rest|1 silent beat:two eighth note|1 beat

  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q9

  Alin ang sa sumusunod ang hindi halimbawa ng paulit-ulit na  pattern ?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU3RH-Ia-1
 • Q10

  Ano ang tamang pangkatang bilang ng head notation na ito?

  Question Image

  3

  3

  4

  5

  30s
  MU3RH-Ia-1

Teachers give this quiz to your class