placeholder image to represent content

Q2- AGRIKULTURA - EPP IV- PRE-TEST

Quiz by Cecilia F. Macapagal

Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EPP4AG-0h-17
EPP4AG-0a-2
EPP4AG-0d-6
EPP4AG-0h-16
EPP4AG-0h-15

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Magiging matagumpay ang pag-aalaga kung _________ang tamang mga hakbang sa pag-aalaga ng hayop.

  nakakatuwa

  kinakatamaran

  nakakasunod

  di pinapansin 

  120s
  EPP4AG-0h-17
 • Q2

   Ang mga sumusunod ay pakinabang na makukuha sa pagtatanim ng mga halamang ornamental maliban sa isa.

  Naglilinis ng maruming hangin

  Nagpapaganda ng kapaligiran

  Nagbibigay ng liwanag

  Napagkakakitaan

  120s
  EPP4AG-0a-2
 • Q3

  Paano napapakinabangan ng pamilya at  pamayanan ang pagtatanim ng halamang ornamental?

  Nagbibigay kasiyahan sa pamilya

  Nagsisilbing palamuti sa pamilya

  Lahat ng nabanggit

  Nagpapaunlad ng pamayanan

  120s
  EPP4AG-0a-2
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng kapakinabangan sa pagtatanim ng halamang ornamental?

  Nagiging makabuluhang libangan

  Nagbibigay ito ng kabuhayan sa pamilya

  Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran

  Nakakasagabal sa daanan ng mga tao sa pamayanan

  120s
  EPP4AG-0d-6
 • Q5

  Paano makatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng halamang ornamental?

  Nakukuha nito ang oxygen na para sa tao

  Nadadagdagan ang maruming hangin sa kapaligiran.

  Nagtatambak ito ng basura dahil sa mga dahon at sanga sa paligid.

  Naiiwas nito na malanghap ng mga tao sa tahanan at pamayanan ang maruming hangin sa kapaligiran

  120s
  EPP4AG-0a-2
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang dapat na unang isinasaalang-alang sa pagsasagawa ng pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Lugar na pagtatamnan

  Mga uri ng halamang ornamental na itatanim

  Lahat ng nabanggit 

  Mga kasangkapang gagamitin

  120s
  EPP4AG-0d-6
 • Q7

  Kailangan bang alamin muna ang uri ng lupang tataniman ng mga halamang ornamental bago magsagawa ng gawaing pagtatanim?

  Maari 

  Depende 

  Hindi 

  Oo

  120s
  EPP4AG-0d-6
 • Q8

  Ano ang dapat alisin sa paghahanda ng lupang taniman?

  bote at plastik     

  abono o fertilizer

  masustansyang lupa 

  bulati

  120s
  EPP4AG-0d-6
 • Q9

  Bakit kailangan ang masusing paghahanda sa itatanim na halamang ornamental?

  Upang maisakatuparan ang pagtatanim ng wasto

    Upang mapadali ang pagsugpo ng mga sakit nito

  Upang mabilis lumaki ang mga halaman

  Upang maipagbili kaagad ang mga halamang ornamental

  120s
  EPP4AG-0a-2
 • Q10

  Ano ano ang dapat pagsa-samahin sa pagsasaayos ng mga halamang ornamental?

  Magkakasinlaking halaman

  Magkakasing kulay na halaman

   Lahat ng mga nabanggit

  Magkakauring halaman

  120s
  EPP4AG-0a-2
 • Q11

  Saan maaring magsimulang tumubo ang itatanim na halamang ornamental?

  Paso at lupa  

  Bato at dahon

  Buto at sangang pantanim

  wala sa mga nabanggit

  120s
  EPP4AG-0a-2
 • Q12

  Panatilihin_______ ang kulungan ng alagang hayop.

  malinis

  marumi

  masikip 

  walang  bentilasyon

  120s
  EPP4AG-0h-17
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang hindi angkop na kulungan ng alagang hayop?

  walang bentilasyon

  may lilim na panangga sa ng ulan

  preskong simoy ng hangin

  tama ang layo sa bahay ng tao

  120s
  EPP4AG-0h-17
 • Q14

  Anong alagang hayop ang maaring alagaan sa tahanan?

  palaka 

  bayawak

  elepante 

  aso

  120s
  EPP4AG-0h-16
 • Q15

  Isa sa mga alagang hayop na dapat alagaan dahil sa pagbibigay aliw at mabuting kasama o kaibigan sa bahay ay ang _______.

  aso

  kambing 

  kalabaw 

  kuneho 

  120s
  EPP4AG-0h-16
 • Q16

  Ang mga sumusunod ay kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop maliban sa isa.

  pag-aalaga ng hayop sa tahanan ay perwisyo sa sarili

  pantanggal ng stress

  pag-aalaga ng hayop sa tahanan ay perwisyo sa sarili

  nakakatulong ito sa damdaming emosyonal lalo na sa panahon tulad nitong pandemya.

  120s
  EPP4AG-0h-15
 • Q17

  Alin sa sumusunod ang malinis at ligtas na kulungan ng hayop?

  Ang kulungan ay nangangamoy at nilalangaw

  Palaging nililinis at may tamang bentilasyon ang kulungan ng hayop.

  Hinahayaanang dumi ng alagang hayop sa kulungan.

  Ginagamit ang tubig kanal sa paglinis ngkulungan

  120s
  EPP4AG-0h-17
 • Q18

  Malusog ang mga alagang hayop kapag pinapakain sila ng pagkain na___________.

  nabubulok 

  may kemikal

  marumi

  masustansiya

  120s
  EPP4AG-0h-17
 • Q19

  Ang pag-aalaga ng hayop ay ___________na usapin dahil kinakailangan maayos ang lahat .

  seryoso

  masaya

  nakakainis

  walang saysay

  120s
  EPP4AG-0h-17
 • Q20

  Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa wastong pamamaraan nang pag-aalaga ng hayop?

  nararapat na bitamina

  matibay na bubong 

  malinis na tubig

  masikip na kulungan 

  120s
  EPP4AG-0h-17

Teachers give this quiz to your class