placeholder image to represent content

Q2 AP Assessment #2

Quiz by ANNA MARIE SANTOS

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Noon, ang Marikina ay isang bayan, kilala na ngayon bilang lungsod ng Marikina. Anong uri ng pagbabago ito?

  Pagbabago sa populasyon

  Pagbabago sa imprastruktura

  Pagbabago sa transportasyon

  Pagbabago sa pangalan

  120s
 • Q2

  Ito ay tumutukoy sa pagbabago na may kinalaman sa bilang  ng taong naninirahan sa isang lungsod o bayan na kinabibilangang rehiyon.

  Pagbabago sa populasyon

  Pagbabago sa imprastruktura

  Pagbabago sa transportasyon

  Pagbabago sa pangalan

  120s
 • Q3

  Ito ay tumutukoy sa pagbabago na may kinalaman sa kaayusan ng mga gusali, tulay o kalsada o kapaligiran.

  Pagbabago sa pangalan

  Pagbabago sa imprastruktura

  Pagbabago sa populasyon

  Pagbabago sa transportasyon

  120s
 • Q4

  Ang mga lansangan sa Marikina noon ay maputik at maalikabok. Ngayon, sementado na ang mga kalye. Anong uri ng pagbabago ang nangyari?

  Pagbabago sa populasyon

  Pagbabago sa kapaligiran

  Pagbabago sa pangalan

  Pagbabago sa transportasyon

  120s
 • Q5

  Ano ang ipinakikita ng mga pagbabago sa iyong lungsod o  bayan ng iyong kinabibilangan?

  Walang ipinakikitang epekto ang pagbabago sa pamumuhay ng pamayanan sa aming lungsod.

  Umuunlad ang lungsod o bayan na aking kinabibilangan.

  Nanatili sa dating kalagayan ang lungsod o bayan na aking kinabibilangan.

  Naghihirap lalo ang aking lungsod o bayan na kinabibilangan ko.

  120s
 • Q6

  Tukuyin kung ano ang paksang pagbabago.

  Question Image

  Transportasyon

  Populasyon

  Pangalan

  Kapaligiran

  120s
 • Q7

  Tukuyin kung ano ang paksang pagbabago.

  Question Image

  Transportasyon

  Populasyon

  Imprastruktura

  Kapaligiran

  120s
 • Q8

  Tukuyin kung ano ang paksang pagbabago.

  Question Image

  Populasyon

  Kapaligiran

  Pangalan

  Transportasyon

  120s
 • Q9

  Tukuyin kung ano ang paksang pagbabago.

  Question Image

  Imprastruktura

  Kapaligiran

  Transportasyon

  Pangalan

  120s
 • Q10

  Tukuyin kung ano ang paksang pagbabago.

  Question Image

  Imprastruktura

  Transportasyon

  Kapaligiran

  Pangalan

  120s
 • Q11

  14 Sinag ng Araw

  Ito ay sumasagisag sa bilang ng barangay ng lungsod ng Marikina.

  Sumasagisag sa matandang hanapbuhay ng lungsod.

  Taon ng pagkakatatag ng Marikina bilang isang bayan.

  Taon ng pagkakadeklara ng Marikina bilang isang lungsod.

  120s
 • Q12

  Hulma ng Sapatos

  Ito ang kumakatawan sa mga industriya ng lungsod ng Marikina

  Sumasagisag sa matandang hanapbuhay ng lungsod.

  Taon ng pagkakatatag ng Marikina bilang isang bayan.

  Taon ng pagkakadeklara ng Marikina bilang isang lungsod.

  120s
 • Q13

  1630

  Taon ng pagkakadeklara ng Marikina bilang isang lungsod.

  Ito ang kumakatawan sa mga industriya ng lungsod ng Marikina

  Ito ay sumasagisag sa bilang ng barangay ng lungsod ng Marikina

  Taon ng pagkakatatag ng Marikina bilang isang bayan.

  120s
 • Q14

  Gulong

  Sumasagisag sa matandang hanapbuhay ng lungsod

  Taon ng pagkakadeklara ng Marikina bilang isang lungsod.

  Ito ang kumakatawan sa mga industriya ng lungsod ng Marikina

  Ito ay sumasagisag sa bilang ng barangay ng lungsod ng Marikina

  120s
 • Q15

  1996

  Sumasagisag sa matandang hanapbuhay ng lungsod

  Taon ng pagkakadeklara ng Marikina bilang isang lungsod.

  Taon ng pagkakatatag ng Marikina bilang isang bayan

  Ito ay sumasagisag sa bilang ng barangay ng lungsod ng Marikina

  120s

Teachers give this quiz to your class