placeholder image to represent content

Q2 AP Post Test

Quiz by ANNA MARIE SANTOS

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Marikina ay tinaguriang “Shoe Capital of the Philippines” dahil sa patuloy na paggawa ng lungsod ng matitibay at magagandang sapatos. Ang nagpasimula nito ay si Don Laureano Guevara. Sa anong pangalan siya kilala?

  Kapitan Santiago

  Kapitan Eustaquio

  Kapitan Tiyago

  Kapitan Moy

  120s
 • Q2

  Kung hindi ipinatupad ang Batas Republika 8223, ano ang katayuan ng Marikina ngayon?

  Bayan

  Lalawigan

  Rehiyon

  Lungsod

  120s
 • Q3

  Pag-aralan ang mga larawan ng kalagayan ng Ilog Marikina sa ibaba. Ano ang ibig sabihin nito?

  Question Image

  Naging marumi ang Ilog Marikina ngunit naging malinis itong muli

  Walang pagbabago sa Ilog Marikina noon at ngayon

  Dumumi ang Ilog Marikina dahil sa paglalaba ng mga tao noon

  Higit na malinis ang Ilog Marikina ngayon

  120s
 • Q4

  Anong bayan ang hindi pa lungsod sa NCR o Pambansang Punong Rehiyon?

  Pateros

  Valenzuela

  Taguig

  Pasig

  120s
 • Q5

  Noon, kaunti lamang daw ang kabahayan sa aming lugar ayon sa aking tatay. Ngayon, halos siksikan na ang mga naninirahan sa aming barangay. Anong uri ng pagbabago ang naganap?

  Pagbabago sa Populasyon

  Pagbabago ng Pangalan

  Pagbabago ng Imprastraktura

  Pagbabago sa Transportasyon

  120s
 • Q6

  Pag-aralan ang larawan sa ibaba at tukuyin kung anong uri ng pagbabago ito sa Pambansang Punong Rehiyon.

  Question Image

  Hanapbuhay

  Populasyon

  Kapaligiran

  Transportasyon

  120s
 • Q7

  Ano ang pagkakapareho ng Pasig at Marikina sa kanilang kasaysayan?

  Pareho itong naging kabisera ng lalawigan ng Tondo

  Pareho itong naging bahagi ng lalawigan ng Rizal

  Pareho itong nilusob ng mga puwersang Amerikano

  Pareho itong pinamahalaan ng mga Heswita

  120s
 • Q8

  Ang dating bayan ng Marikina noon ay kilala na ngayon bilang lungsod ng Marikina. Anong uri ng pagbabago ito?

  Pagbabago sa imprastraktura

  Pagbabago sa pangalan

  Pagbabago sa populasyon

  Pagbabago sa transportasyon

  120s
 • Q9

  Dati ay kilala lamang ang Marikina sa industriya ng sapatos ngunit ngayon ay nakilala na rin ito sa iba pang industriya gaya ng paglaganap ng maraming kainan at turismo. Ano ang ibig sabihin nito?

  Nagbabago ang hanapbuhay sa Marikina

  Nadaragadagan ng tao ang Marikina

  Nadaragdagan ang industriya ng Marikina

  Binago na ng Marikina ang industriya nito

  120s
 • Q10

  May mga kaugalian na nagbabago at nananatili sa isang lugar. Anong kaugalian ang ipinapakita sa larawan na pinanatili sa lungsod ng Marikina?

  Question Image

  Masunurin

  Matulungin

  Matiyaga

  Disiplinado

  120s
 • Q11

  Ang lungsod ng Marikina ay walang pangisdaan na maaaring pagkunan ng yamang-tubig. Paano nakatutulong ang Malabon at Navotas dito?

  Nagrarasyon sila ng iba’t ibang uri paninda sa pamilihan ng Marikina

  Nagsusuplay sila ng mga isda at iba pang yamang tubig sa pamilihan ng Marikina

  Nagrarasyon sila ng mga gulay at karne sa Marikina

  Nagtitinda sila ng mga isda at iba pang yamang tubig sa Marikina na mas mahal na halaga

  120s
 • Q12

  Dito inilibing ang mga sundalong Pilipino na itinuturing na mga bayani dahil sa pagbubuwis ng kanilang mga buhay para sa bayan.

  Libingan ng mga Bayani

  Dambana ng Alaala

  Sigaw sa Puagad Lawin

  Marikina Shoe Museum

  120s
 • Q13

  Ano ang sinasagisag ng bantayog ng nasa larawan?

  Question Image

  Dito binaril si Jose Rizal

  Dito nagtatago ang mga katipunerong nagdaan sa Marikina

  Ito ang naging kuta ng mga sundalong Espanyol

  Nagpapaalala ito ng kagitingan ng mga Pilipinong nakipaglaban sa mga Amerikano

  120s
 • Q14

  Pag-aralan ang logo ng Marikina at sagutin ang mga katanungan sa 14 – 17.

  Ano ang sumasagisag sa matandang hanapbuhay ng Marikina?

  Question Image

  Sapatos

  Bundok

  Sulo

  Kawayan

  120s
 • Q15

  Ito ay sumasagisag sa mga kabundukan ng Cordillera at Sierra Madre na nakapaligid sa lungsod at nadaraanan ng Ilog Marikina.

  Question Image

  Kawayan

  Dalawang bundok

  Hulma ng sapatos

  Sinag ng araw

  120s

Teachers give this quiz to your class