placeholder image to represent content

Q2 - AP Summative 5

Quiz by Jeremiah Elizalde Cena

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ang tunay na dahilan ng mga Pilipino kung bakit sila patuloy na nakipaglaban sa mga Hapon sa panahon ng pananakop nito sa bansa.

  Kalayaan para sa bansa

  Ipakita ang dangal

  Pagtatanggol sa sarili

  Ipakita ang lakas

  60s
 • Q2

  Ang pinaglagaan ng dahon ng mangga o abokado ay ginagawang kape at tsaa ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones dahil sa kakapusan ng pagkain, ano ang ipinapahiwatig nito?

  Ang mga Filipino ay matiyaga

  Ang mga Filipino ay may pananalig sa Maykapal

  Ang mga Filipino ay matiisin

  Ang mga Filipino ay maparaan at malikhain sa panahon ng kahirapan

  60s
 • Q3

  Bakit tinawag na pamahalaang "puppet" ang Ikalawang Republika ng Pilipinas?

  Sapagkat wala itong tulong na natanggap mula sa mga Hapones

  Sapagkat wala itong malaking pondo

  Sapagkat naging sunod-sunuran lang si Pangulong Jose P. Laurel sa kagustuhan ng mga Hapones

  Sapagkat wala itong malawak na kapangyarihan

  60s
 • Q4

  Binuong komisyon upang bumuo ng Saligang Batas na magiging batayan ng Republika ng Pilipinas

  Pamahalaang Sibil

  Preparatory Commission in Preparation for Laang Independence

  Komisyong Tagapagpaganap

  Hukumang Limitado ang Kapangyarihan

  60s
 • Q5

  Ang pamahalaan na ipinatupad ni Hen. Masaharu Homma na pinamunuan ni Direktor-Heneral Yashihido Hayashi sa buong panahon ng pananakop nito sa Pilipinas.

  Hukumang Limitado ang Kapangyarihan

  Komisyong Tagapagpaganap

  Preparatory Commission in Preparation for Laang Independence

  Pamahalaang Militar

  60s
 • Q6

  Ang uri ng hukuman ng bansa sa panahon ng mga Hapon

  Hukumang Limitado ang Kapangyarihan

  Preparatory Commission in Preparation for Laang Independence

  Komisyong Tagapagpaganap

  Saligang Batas ng 1943

  60s
 • Q7

  Ang Saligang Batas na naging batayan ng pagkakatatag ng Ikalawang Republika o Pamahalaang Puppet

  Saligang Batas ng Biak-na-Bato

  Saligang Batas ng Malolos

  Komisyong Tagapagpaganap

  Saligang Batas ng 1943

  60s
 • Q8

  Ang nahirang na pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas

  Sergio Osmena

  Jose P. Laurel

  Manuel L. Quezon

  Emilio F. Aguinaldo

  60s
 • Q9

  Ang mga sundalong Amerikano na hindi sumuko sa mga Hapon, namundok at patuloy nakipaglaban bilang mga gerilya.

  HUKBALAHAP

  AFP

  USAFFE

  Gerilya

  60s
 • Q10

  Mga sundalong Pilipino na hindi sumuko sa mga Hapon, namundok at patuloy nakipaglaban para sa bansa.

  USAFFE

  HUKBALAHAP

  Gerilya

  AFP

  60s
 • Q11

  Pulisyang militar ng mga Hapon na kinakakatakutan ng mga Pilipino dahil sa kalupitan nito.

  Makapili

  Gerilya

  Kempeitai

  Kamikaze

  60s
 • Q12

  Mga Pilipinong espiya at nakipagtulungan sa mga Hapon kahit hindi sila naglilingkod sa pamahalaang Hapones. Itinuturo nila ang mga taguan at himpilan ng mga gerilya.

  Gerilya

  Kamikaze

  Kempeitai

  Makapili

  60s
 • Q13

  Katangiang ipinakita ng mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan ng bansa laban sa mga Hapon.

  Kasipagan

  Katapangan

  Pagka-mahinahon

  Kawalang pag-asa

  60s
 • Q14

  Nagkunwari lamang sila na kaanib ng mga Hapones upang maiwasan ang higit pang kahirapan at kamatayan ng nakararamimg Pilipino.

  Kolaborador

  Espiya

  Kamikaze

  Kempeitai

  60s
 • Q15

  Hukbo na may katulad na layunin ng mga gerilya na binubuo ng mga magsasaka.

  HUKBALAHAP

  Kamikaze

  KKK

  NPA

  60s

Teachers give this quiz to your class