Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pintor ay naglalagay ng foreground, middle ground, at background upang maipakita ang tamang espasyo ng mga bagay sa larawan. Alin sa mga ito ang tumutukoy sa mga bagay na nasa likod at kadalasang maliliit?
  Background
  Underground
  Middleground
  Foreground
  30s
 • Q2
  Kapag ang mga bagay na iyong iguguhit ay ibig mong magmukhang malayo sa paningin , ano ang dapat mong gawin?
  Iguhit ito sa pinakamahabang bahagi ng papel
  Gawing mas maliit ang pagkakaguhit kumpara sa mga bagay na dapat makita sa malapit
  Gawing malaki ang pagkakaguhit kumpara sa mga bagay na dapat Makita sa malapit
  Iguhit ito sa pinakamataas na bahagi ng papel
  30s
 • Q3
  Ang mga Pilipino ay may iba’t ibang uri ng tanawing kultural, alin sa mga sumusunod na tanawin ng pangkat-etniko ang kakikitaan ng disenyong okir ang kanilang tahanan at nakasentro ang kanilang pamumuhay sa Lawa ng Lanao?
  Bahay ng Maranao
  Bahay ng Ifugao
  Bahay ng T’boli
  Bahay ng Ivatan
  30s
 • Q4
  Anong pagdiriwang ang idinaraos sa Lungsod ng Baguio?
  Moriones
  Panagbenga
  Pahiyas
  Maskara
  30s
 • Q5
  Paano nakatutulong ang pagguhit at pagpipinta sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pamayanang kultural?
  Nagpapakita ito ng tamang estilo ng pagguhit
  Namumulat ito ng kamalayan tungkol sa mayayamang kultura nila.
  Nagiging inspirasyon ito para magaya mo ang mga kaugalian nila.
  Nakapaloob dito ang lahat ng elemento ng sining
  30s

Teachers give this quiz to your class