Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Nagtanim ng halamang ornamental ang mga batang nasa ikaapat na baitang. Anong kabutihan ang maidudulot nito sa kanila?

  Magandang ehersisyo para sa kanilang katawan.

  Lahat ng nabanggit.

  Nalibang sila

  Mabuting gawain

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay ang mga kahalagahang nakukuha sa pagtatanim ng halamang ornamental maliban sa isa;

  Dagdag na gawain 

  Nakapagpapaganda ng paligid.

  Mabuting paraan ng pag-aliw

   Karagdagang kita sa pamilya

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q3

  Bakit mahalaga ang pagtatanim ng halamang ornamental?

  Nakapagpapaganda ito ng ating kapaligiran

  Lahat ng nabanggit.

  Nakapagpapaunlad ito ng kabuhayan.

  Nakapagbibigay ito ng sariwang hangin at sumusugpo sa polusyon

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q4

  Ang mga sumusunod ay mga kapakinabangan sa pagtatanim ng mga halamang ornamental maliban sa:

  Nagbibigay ito ng kabuhayan sa pamilya.

  Nagsisilbi itong libangan at pampalipas ng oras.

  Nagbabawas ito ng maruming hangin sa kapaligiran.

  Nagpapataas ito sa presyo ng mga bilihin sa palengke.

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q5

  Paano makatutulong sa pagsugpo ng mga polusyon sa hangin at kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental?

  Nalilinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran.

  Nagsisilbing palamuti sa tahanan at pamayanan

  Nagpapaunlad ng pamayanan.

  Nagbibigay kasiyahan sa pamilya.

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q6

  Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan?

   Nagbibigay kasiyahan sa pamilya

  Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan

  Wala sa nga nabanggit ang sagot

  Nagpapaunlad ng pamayanan.

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q7

  Ang sumusunod ay mga kapakinabangan sa pagtatanim ng mga halamang ornamental maliban sa isa

  Nagbibigay ito ng kabuhayan sa pamilya.

  Nagbabawas ito ng maruming hangin sa kapaligiran

  Nagiging libangan ito na makabuluhan.

  Nagpapababa ito ng presyo ng mga bilihin sa palengke.

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q8

  Paano makatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Naiiwas nito na malanghap ng mga tao sa pamayanan at ng ating pamilya ang maruming hangin sa kapaligiran.

  Nalilinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran.

   A at B

  Walang tamang sagot

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q9

  Ang mga halaman nabanggit ay ginagamit bilang palamuti sa loob ng ating tahanan, maliban sa isa?

  Narra

  Fortune Plant

   Rosas

  Sampaguita

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q10

  Ang mga halamang ornamental ay nakatutulong hindi lamang sa atin kundi sa ating kapaligiran. Alin sa mga ito ang mabuting naidudulot ng halamang ornamental?

   Nakasisira ito ng lupa.

  Nakadadagdag ng polusyon ang halamang ornamental.

  Nakatutulong ito sa paglala ng baha.

  Napipigilan nito ang pagguho ng lupa.

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q11

  Ang mga halamang ornamental ay nagsisilbing palamuti sa tahanan at pamayanan.

  Tama

  Mali

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q12

  Ang pagtatanim ng halamang ornamental ay nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran.

  Mali

  Tama

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q13

  Ang halamang ornamental ay puwedeng pagkakitaan.

  Mali

  Tama

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q14

  Ang pagtatanim ng halamang ornamental ay nagbibigay kasiyahan sa pamilya at pamayanan.

  Tama

  Mali

  300s
  EPP4AG-0a-2
 • Q15

   Ang halaman ay bahagi ng ating kalikasan na kaloob ng Maykapal. Dapat natin itong alagaan, pahalagahan at pagyamanin.

  Mali

  Tama

  300s
  EPP4AG-0a-2

Teachers give this quiz to your class