Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang hayop na ito ay eco-friendly.

  Kalapati

  Aso

  Pusa

  Kuneho

  300s
  EPP4AG-0h-15
 • Q2

  Ito’y taga-huli ng daga at mabait din itong kalaro ng mga bata.

  Manok 

  Aso

  Pusa

  Dagang costa

  300s
  EPP4AG-0h-15
 • Q3

  Itinuturing ito na man’s best friend.

  Kalapati

  Dagang costa

  Manok

  Aso

  300s
  EPP4AG-0h-15
 • Q4

  Nagbibigay ito ng itlog at karne.

  Aso

  Dagang costa

  Manok

  Pusa

  300s
  EPP4AG-0h-15
 • Q5

  Isa siyang uri ng daga na natuturuan sa paggawa katulad ng sa carnival.

  Manok

  Dagang costa

  Kuneho

  Kalapati

  300s
  EPP4AG-0h-15
 • Q6

  Alin sa mga ito ang hindi inaalagaan sa loob o sa likod ng bahay?

  manok

  pusa 

  baka

  kuneho

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q7

  Ito ay isang hayop na maaaring alagaan sa tahanan . Nakakatulong ito sa paglalakad at nagiging bantay sa tahanan ngunit nakakatakot kapag sinaktan dahil ito ay lumalaban.

  Kuneho

  Pusa

  Aso

  isda

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q8

  Ito ay mahusay ding alagaan dahil sa bukod sa ito ay tagahuli ng daga, mabait din itong kalaro ng mga bata.

  Aso

  Kuneho

  Pusa  

  Isda

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q9

  Ito ay isang maliit na hayop ngunit mainam alagaan dahil mabait at nagbibigay ito ng masustansyang karne at hindi madaling dapuan ng sakit.

  Isda 

  Aso 

  Kuneho

   Pusa

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q10

  Hayop na pwedeng alagaan sa likod bahay na nagbibigay ng karagdagang kita ng mag-anak dahil sa binibagay nitong itlog at karne.

  Manok

  Kuneho

  Ostrich

  Ahas

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q11

  Alin ang dapat tandaan sa paggawa ng plano ukol sa pag-aalaga ng mga hayop?

   Uri ng hayop na aalagaan

  Kalagayan ng pamumuhay 

  Uri ng produkto na ipapakain sa alagang hayop

  Kulay ng alagang hayop

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q12

  Ano ang maaaring idulot ng paggawa ng plano bago simulan ang pagpaparami ng alagang hayop?

  Upang matiyak na kikita ang proyekto sa pag-aalaga ng hayop

  Upang makapagbigay ng maraming uri ng hayop 

  Malaman ang kasanayan ng nag-aalaga ng hayop

  Maibibigay ang kagustuhan ng nag-aalaga

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod na hayop ang maaaring paramihin sa ating tahanan?

  ahas, palaka, gagamba

  kalabaw, baka, kambing

  isda, alimango, alimasag

  kalapati, love birds, pusa

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q14

  Bakit kailangang piliin ang paparamihing alagang hayop?

  Upang maging kapaki-pakinabang

   Upang maibenta at pagkakitaan

  Upang gawing kasiyahan sa loob ng tahanan

  Upang may katulong sa tahanan

  300s
  EPP4AG-0h-16
 • Q15

  Ito ay batas na nagtadhana sa makataong pangangalaga ng mga hayop.

   House bill 914

  RA 8485

   RA 10631

  Wala sa nabanggit

  300s
  EPP4AG-0h-16

Teachers give this quiz to your class