placeholder image to represent content

Q2 ESP 7 ASSESSMENT

Quiz by Aljhon Tamang

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PS-IIa-5.1
EsP7PS-IIb-5.3
EsP7PS-IIc-6.1
EsP7PS-IId-6.3
EsP7PT-IIe-7.1
EsP7PT-IIf-7.3
EsP7PT-IIg-8.1
EsP7PT-IIh-8.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ano ang pangunahing gamit ng isip?

  A. mag-isip

  C. magnilay

  D. magbulay-bulay

  B. umunawa

  60s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q2

  2. Ang tunguhin ng isip ay:

  C. gumawa ng kabutihan

  B. umunawa

  D. hanapin ang katotohanan

  A. kumilos

  60s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q3

  3. Alin sa mgasumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos-loob?

  A. pag-unawa sa ugali ng kapwa

  B. paghahanap ng solusyon sa problema

  D. pagbibigay ng tulong sa nangangailangan

  C. magtimbang sa esensiya ng mga bagay

  60s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q4

  4. Isip: kapangyarihang mangatuwiran :: Loob: ________

  C. kapangyarihang pumili at kumilos

  A. kapangyarihang magnilay

  B. kapangyarihang magpasya

  D. kapangyarihang ibahagi ang nararamdaman

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q5

  5.Isip:katotohanan :: Kilos – loob: ___________

  D. kapangyarihan

  A. kaalaman

  B. kabutihan

  C. karunungan

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q6

  6.  Pangunahing gamit ng isip: umunawa ::Pangunahing gamit ng kilos- loob: ___________

  A. mag-isip

  C. magnilay

  D. makadama

  B. gumawa

  60s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q7

  7. Hindi magkakatulad ang dikta ng konsensiya sa bawat tao. Ang pahayag ay _______.

  A. Tama, dahil nakabatay ito sa edad at kakayahan ng isip ng tao.

  B. Tama, dahil nagkakaiba-iba ang karanasan, kinalakihan, kultura at kapaligiran ng tao.

  D. Mali, sapagkat iisa lamang ang pamantayan na nararapat na sinusunod ng lahat ng tao.

  C. Mali, dahil pare-pareho tayong indibidwal na alam ang tama / mali, atmabuti/ masama.

  60s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q8

  8. Sa paanong paraan makakatulong ang konsensiya para maiwasan ang maling pagpapasya?

  A. Maiiwasan ang landas na walang katiyakan

  C. Makakamit ng tao ang pagiging banal

  D. Wala sa nabanggit

  B. Masusugpo ang paglaganap ng kasamaan sa paligid

  60s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q9

  9. Sina Lisa at Jisoo ay lumaki sa pamilyang relihiyoso. Napupuna niya ang maraming mgapagkakataon na nararapat na maging matatag laban sa tukso na gumawa ng masama.Dahil dito madalas siyang nagbabasa ng mga libro upang sumasangguni sa mgaimportanteng aklat na magtuturo sa kanya ng mga batayan sa pamimili ng tama atmabuti. Anong pamamaraan sa paglinang ng konsensiya ang inilapat nila Lisa atJisoo?

  B. Ugaliin ang sarili na sinusunod at dinidinig ang konsensiya.

  D. Pag-aralan ang mga moral na alituntunin upang maging sensitibo ang konsensya sapagkilala sa mabuti at masama

  A. Isabuhay ang mga moral na alituntunin.

  C. Isantabi muna ang pasya o kilos kung walang kasiguraduhan atagam-agam.

  120s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q10

  10.Ito ay ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ito ay nagmula sa tunay na katotohanan - ang Diyos. Ito ay hindi nililikha lamang, hindi gawa-gawa lamang ng tao o imbensyon.  Ito ay nadidiskubre lamang ng tao at ito rin ay may makatuwirang pundasyon.

  C. Walang Hanggan

  B. Pangkalahatan

  D. Di-nagbabago

  A. Obhektibo

  60s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q11

  11. Dahil ang likas batas moral ay para sa lahat ng tao, sinasaklaw nito ang lahat ng tao.  Nakapangyayari sa lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon.

  C. Walang Hanggan

  B. Pangkalahatan

  A. Obhektibo

  D. Di-nagbabago

  60s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q12

  12. Ito ay panghabang buhay na iiral. Ang batas na ito ay walang hanggan, walang katapusan o  permanente sa mundo. Ito ang katotohanankahit saan at kahit kaylan man

  B. Pangkalahatan

  A. Obhektibo

  C. Walang Hanggan

  D. Di-nagbabago

  60s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q13

  13. Ang kalayaan ng tao ay nakasalalay sa kanyang _________________.

  C. Loob

  B. Isip

  A. Dignidad

  D. Konsensya

  60s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q14

  14. Si Luffy ay nakilahok sa isang pag-aalsa laban sa pamunuan ng kompanyang kaniyang pinagtatrabahuhan dahil sa hindi makataong pagtrato ng may-ari ng kompanya sa lahat ng mga empleyado. Siya at ang ilan pang mga kasama na itinuturing na pasimuno ng pag-aalsa kaya sila ay hinuli at ikinulong. Sa sitwasyongito, nawala ang kanyang _________________.

  C. Panloob na kalayaan

  D. Panlabas na Kalayaan

  A. Karapatang pantao

  B. Dignidad bilang tao

  60s
  EsP7PT-IIe-7.1
 • Q15

  15. Nakabatay sa pagsunod sa ___________________________ ang kalayaan ng tao.

  C. Pagkatao

  B. Kamalayan

  A. Likas na Batas moral

  D. Mapanagutan

  60s
  EsP7PT-IIf-7.3

Teachers give this quiz to your class