placeholder image to represent content

Q2 EsP TEN Assessment

Quiz by Adrian Leander

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga sumusunod ay maituturing na mga kilos ng tao maliban sa:

  Pagsasalita ni Sofia habang tulog

  Pagtawid sa pedxing ni Denver

  Pagkurap ng mata ni Jaq

  Pagbahing ni Alissa sa klase

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ito ay tumutukoy sa kilos ng tao na may kaalaman, malaya at kusa.

  Makataong kilos

  Kilos ng tao

  Pananagutan

  Voluntary act

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ito ang kilos na may kaalaman at pagsang ayon. Ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito.

  Sama ng loob

  Walang kusang loob

  Kusang loob

  Di-Kusang loob

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ito ay magpagamit ng kaalaman ngunit 

  Walang kusang loob

  Sama ng loob

  Di-kusang loob

  Kusang loob

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ito ay walang kaalaman kaya't walang pagsang ayon sa sa kilos. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya't walang pagkukusa.

  Kusang loob

  Walang kusang loob

  Sama ng loob

  Di-kusang loob

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Dalawang uri ng kilos ng tao:

  Walang kusang kilos at Likas na kilos

  Kusang kilos at di kusang kilos

  Kilos ng tao at makataong kilos

  Kilos at Pananagutan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Malalaman sa layunin ng makataong kilos kung ito ay mabuti o masama.

  Tama, sapagkat makikita ang epekto ng kilos

  Mali, sapagkat may isip at kilos loob ang gumawa ng kilos

  Mali, sapagkat ang layunin ng kilos ay palaging mabuti

  Tama, sapagkat sa layunin mapapatunayan kung bait ginawa ang kilos

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ito ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat ay taglay ng tao, ito man ay sa batay o sa totoong mga bagay.

  Karahasan

  Takot

  Kamangmangan

  Masidhing damdamin

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ito ang pagkabagabag ng isip ng tao na humarap sa anumang uri ng pagbabanta sa kanyang buhay o mga mahal sa buhay. Itinuturing din itong masidhing silakbo ng damdamin.

  Gawi

  Karahasan

  Kamangmangan

  Takot

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ito ay pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isang tao na gawin ang isang bahay na labag sa kanyang kilos-loob o pagkukusa.

  Kamangmangan

  Gawi

  Masidhing damdamin

  Takot

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ito ay ang pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kilos-loob o pagkukusa.

  Masidhing damdamin

  Karahasan

  Gawi

  Takot

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ito ay tumutukoy sa gawain na paulit-ulit na ginagawa at naging bahagi na ng sistema ng buhay sa araw-araw.

  Masidhing damdamin

  Gawi

  Takot

  Kamangmangan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Ito ay ang pakiramdam ng isang tao na hindi nagagawa ng pisikal kundi mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa o ugali ng isang tao.

  Isip

  Emosyon

  Pagtulog

  Galit

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ang ___________________ ay ginagawa ng isang tao nang may pagpigil, pananagutan, pagkukusa, kalayaan at kaalaman.

  Makatang kilos

  Taong kilos

  Kilos ng tao

  Makataong kilos

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ito ay mga natural na proseso na hindi ginagamita ang isip.

  Kusang kilos

  Makataong kilos

  Kilos ng tao

  Makatang kilos

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ito ay ang pagkakaroon ng kamalayan sa pangyayari.

  Interes

  Pagpapasiya

  Pagkilos

  Kamalayan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Kailan masasabing mali ang asal?

  Kapag ito ay nababatay sa likas na batas moral

  masama ito kung ito ay nakabatay sa tamang katuwiran

  Kapag ito ay taliwas sa katuwiran

  Angkop ang positibong kaugnayan sa tamang katuwiran

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Ang mga sumusunod ay hakbang sa moral na pagpapasiya Maliban sa:

  Maghanap ng ibang mga kaalaman

  Mabigay ng payo 

  Isaisip ang mga posibilidad

  Magkalap ng patunay

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Ito ang unang hakbang sa moral na pagpapasiya.

  Magsagawa ng pasiya

  Tingnan ang kalooban

  Magkalap ng patunay

  Isaisip ang mga posibilidad

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos-loob. 

  Sikumstansiya

  Kahihinatnan

  Layunin

  Paraan

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class