Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Anong batas ang nagprobisyon ng pagbuo ng Saligang batas ng 1935?

  Batas Jones

  Batas Tydings-McDuffie

  Batas Hare-Hawes-Cutting

  10s
 • Q2

  Aling sangay ng pamahalaan ang binubuo ng Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan?

  Tagapagbatas o Legislative

  Tagapaghukom o Judiciary

  Tagapagpaganap o Executive

  10s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kapangyarihan ng Korte Suprema?

  Lumikha at pangasiwaan ang isang Judicial at Bar Council

  Disiplinahin ang lahat ng hukom o iatas ang kanilang pagtiwalag sa tungkulin

  Iharap sa Kongreso ang pambansang badyet

  10s
 • Q4

  Sino ang lumagda sa nabuong Saligang Batas ng Pilipinas ng 1935?

  Pangulong Franklin Delano Roosevelt

  Pangulong William Howard Taft

  Pangulong Woodrow Wilson

  10s
 • Q5

  Sino ang napili bilang Pangulo ng Kumbensyong Konstitusyonal na namuno sa pagbuo ng Saligang Batas ng 1935?

  Pio Valenzuela

  Claro M. Recto

  Cayetano Arellano

  10s
 • Q6

  Kailan ginanap ang unang halalan sa bansa?

  Setyembre 17, 1935

  Setyembre 17, 1955

  Setyembre 17, 1945

  10s
 • Q7

  Sino ang naging unang pangulo ng Pamahalaang Komonwelt ng Pilipinas?

  Manuel L. Quezon

  Sergio Osmeña Sr.

  Claro M. Recto

  10s
 • Q8

  Si Pangulong Manuel L. Quezon ay tinaguriang _________________ .

  Ama ng Nagkakaisang Lipunan

  Ama ng Wikang Pambansa

  Ama ng Makabagong Panahon

  10s
 • Q9

  Sa mga nagawa ng Pamahalaang Komonwelt, ilang oras ang itinakda para sa pagta-trabaho?

  9 oras

  7 oras

  8 oras

  10s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI impluwensiya ng mga Amerikano sa ating pamumuhay?

  Paglalaro ng volleyball, basketball at baseball

  Pagkain ng hamburger, ice cream at hotdog.

  Pagsuot ng baro at saya

  10s

Teachers give this quiz to your class