Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Anong kasanayan ang napapaunlad sa pakikilahok sa larong agawang Panyo?

  bilis at liksi sa paglundag

  bilis at liksi sa paggalaw 

  bilis at liksi sa pagsalo 

  bilis at liksi sa pagpalo

  300s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q2

  Maliban sa liksi at bilis sa pagdampot at pag-agaw, kailangan mo ring sanayin ang iyong ______________ habang nagpapabago-bago ng direksyon.

  kahutukan

  panimbang

  kalakasan

  kalisksihan

  300s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q3

  Anong pagsubok sa kaangkupang pisikal ang dapat isagawa upang masubok ang likis at bilis?

  Curl-Up

  Sit and Reach

  shuttle run

  Push Up

  300s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q4

  Ano ang dapat mong gawin bago magsagawa ng laro?

  magsagawa ng ehersisyo

  umupo ng matagal

  matulog muna

  kumain ng marami

  300s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang dapat isagawa upang lalong mapaunlad ang bilis, liksi at tatag ng kalamnan ng paa? 

  Pagbibisekleta

   Lahat ng nabanggit

  Paglaro ng patintero

  Paglaro ng habulan

  300s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q6

  Anong kasanayan ang napapaunlad kapag naglalaro ng Lawin at Sisiw?

  Lakas at tatag ng kalamnan

  Liksi at lakas ng kamay

  Kahutukan

  Katatagan ng puso at baga

  300s
  PE4PF-IIb-h-19
 • Q7

  Bakit kailangang makilahok sa mga gawaing pisikal tulad ng laro?

  upang mapalakas ang katawan

  Upang makatulong sa magandang pakikipagkapuwa 

  Upang maging matatag ang katawan

   lahat ng nabanggit

  300s
  PE4PF-IIb-h-19
 • Q8

  Alin sa mga pang araw-araw na gawain sa ibaba ang nakakatulong upang lalong mapaunlad ang kasanayan tulad ng bilis, liksi, lakas at tatag ng kalamnan?

  Pagbunot ng sahig

  Pagbuhat ng mabigat na bagay

  Pagputol ng panggatong

  Lahat ng nabanggit

  300s
  PE4PF-IIb-h-19
 • Q9

  Ito ay mga kasanayang mapapaunlad sa paglalaro ng mga invasion games maliban sa

  matatag na kalamnan

  liksi at bilis

  mataas na pagtalon

  pag-iisip ng estratehiya

  300s
  PE4PF-IIb-h-19
 • Q10

  Alin sa mga pang-araw araw na gawain ang nakakatulong upang malinang ang kalakasan at katatagan ng kalamnan at ng kamay at paa?

  Pagsibak ng kahoy

  paglaba ng damit

  pagbunot ng sahig

  Pag-iigib ng tubig

  300s
  PE4PF-IIb-h-19
 • Q11

  Alin sa mga ito ang naglalarawan ng invasion games?

  Ito ang mga larong may pinapalong bola

  Ito ang mga larong ang layunin ay lusubin ang teritoryo ng kalaban

  Ito ang mga larong gumagamit ng malambot na bola

   Ito ay mga larong may target na tatamaan.

  300s
  PE4GS-IIc-h-4
 • Q12

  Alin sa mga ito ang halimbawa ng invasion games?

  Syato 

  Kickball

  Tumbang preso

  Agawan Panyo

  300s
  PE4GS-IIc-h-4
 • Q13

  Ang larong ito ay may layuning maagaw ang base o bahay ng kabilang pangkat.

  Agawang Panyo

  Agawang Base 

  Patintero 

  Lawin at Sisiw

  300s
  PE4GS-IIc-h-4
 • Q14

  Anong laro ang kinakailangang may taya sa mga linya?

  Agawang Base

  Patintero

  Lawin at Sisiw

  Agawang Panyo

  300s
  PE4GS-IIc-h-4
 • Q15

  Paano maidedeklara kung aling pangkat ang panalo sa larong patintero?

  Panalo ang pangkat na may pinakamatagal na oras sa loob ng palaruan.

  Panalo ang pangkat na may pinakamatagal na oras na naglaro.

  Panalo ang pangkat na may pinakamababang puntos.

  Panalo ang pangkat na may pinakamaraming puntos.

  300s
  PE4GS-IIc-h-4

Teachers give this quiz to your class