placeholder image to represent content

Q2- PRE -TEST SA ESP 4

Quiz by Ofelia Calayo

Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP3P- IIa-b – 14
EsP3P- IIc-e – 15

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Paano mo maipapakita ang pagmamalasakit mosa taong may karamdaman?

   Lahat ng nabanggit ay tama.

  Dadalawin ko ang taong maysakit

   Pakakainin at paiinumin ng gamot.

  Mag-aalay ng panalangin sataong may karamdaman

  30s
  EsP3P- IIa-b – 14
 • Q2

    Nagkasakit ang nanay ni Earl kaya hindiito makagawa ng mga gawaing bahay. Ano kaya ang dapat gawin ni Earl?

    Gawin ang mga gawaing bahay    

    Umalis ng bahay

  Maglaro   

  Manood ng TV 

  30s
  EsP3P- IIa-b – 14
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagmamalasakit  sataong may karamdaman?

    Pag-alalay sa taong may sakit.

     Pag-aalay ng panalangin sa taong maysakit.

    Pagtulong sa pagpapainom ng gamot.

    Di-pagbisita sa taong may sakit.

  30s
  EsP3P- IIa-b – 14
 • Q4

   Nakita mong umiiyak ang iyong kaklasedahil sa sakit ng ngipin. Ano ang maaari mong gawin?

  Aasarin ko siya para lalongumiyak

    Sasabihin kong umuwi na siya.

    Dadalhin siya sa klinika upang bigyan nggamot.

    Patatahanin ko siya sa pag-iyak.

  30s
  EsP3P- IIa-b – 14
 • Q5

    Habang kayo ay nagtatalakayan sa loob ngsilid-aralan ay biglang sumagot ang kaklase mong may bingot. Hindi ninyonaintindihan masyado ang kanyang sinabi. Ano ang dapat mong gawin?

    Tatanungin na lamang ang sagot sa ibangkaklase.

    Tatayo ka at tutulungan mong ulitin at ipaliwanag ang

          kanyang sagot.

    Magsasawalang-kibo at hahayaang mapahiyaang

          kaklaseng may bingot.

     Ibubulong mo na lamang ang sagot sa iyongkatabi.

  30s
  EsP3P- IIa-b – 14
 • Q6

  Naglalakad ka na papauwi sainyong bahay nang may nakasalubong kang mga bata na kinukutya ang isang pipi.Ano ang gagawin mo?

    Lalampasan na lamang at hindi papansininang nakita.

  Makikisali sa pakikipagkutya gaya ng mgabata.

    Panonoorin na lang ang ginagawa ng mgabata sa pipi.

  Sasawayin ang mga bata at pagsasabihan naitigil ang kanilang ginagawa.

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q7

  Palabas ka nang paaralan para umuwi nangmakita mo ang iyong kamag-aral na pilay na nahihirapan sa pagtayo sa upuan. Anoang gagawin mo?

     Lalapitan at tutulungang tumayo ito.

     Aalis na parang walang nakita.

    Hahayaan na lang na mag-isa itong tumayo.

     Wala sa nabanggit.

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q8

  Ano ang mararamdaman mokung nakakita ka ng taong nangungutya o nanunukso sa ang mga batang maykapansanan?

  Maaawa

  Sasama ang loob

     Matutuwa

  Matatakot        

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q9

  Nakasakay ka sa tren at nakita mo angisang babaeng may saklay  na nakatayo lamang. Ano ang gagawin mo?

    Hahayaan kong nakatayo siya.

      Paaalisin ko ang aking katabi at pauupuinko ang babaeng    

          nakasaklay.

    Ibabaling ko ang tingin sa iba.

    Pauupuin ko siya sa aking upuan.

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q10

  Ano ang isinasaad ng Batas Republika 7277?

      Ipinagbabawal ang pagmumura.

    Ipinagbabawal ang panunuya sa taong maykapansanan.

     Ipinagbabawal ang pag aalaga ng hayop.

     Ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura sailog.

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q11

  Igalang at mahalin ang mgataong may kapansanan.

  Ewan ko

  Tama        

  Siguro       

  Mali 

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q12

  Ang kabutihang asal ang dapat ipakita sa mga pangkat-etniko ay__________

      Iiwasan ko sila.

        Pakikitunguhan ko nang mabuti.

  Lalaitin ko ang kanilanghitsura.

  Kaibiganin ngunitpagtatawanan

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q13

  May bago kang kapit bahay na nagmula sa lalawigan ng  Leyte. Isa sila sa mga nasalanta ng bagyong Eulyses. Ano ang iyong gagawin?

  Manghihiram ako sa kanya ng laruan.

  Hindi ako lalapit sa kanya

    Makikipagkaibigan ako sa kanya.

  Iiwasan ko siyang makita

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q14

  May programa sa inyong paaralan sa “Buwanng Wika”. Maraming  mag-aaral ang nagpalabas at nagpakita ng kanilangkakayahan. Ano ang gagawin mo habang nanonood?

  Manonood nang tahimik

  Makikipaglaro sa katabi

  Aalis at pupunta sa kantina

  Hindi ako makikinig sakumakanta

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15
 • Q15

   Oras ng P.E. Ang lahat ng mag-aaral ni Bb.Marquez ay naglalaro. Napansin ni Donna si Riza na tahimik at nakaupo sa isangtabi. Ano ang dapat gawin ni Donna?

  Hindi na maglalaro parasamahan si Riza

  Yayain si Riza na sumali salaro

  Huwag pansinin si Riza

   Isusumbong sa guro si Riza

  30s
  EsP3P- IIc-e – 15

Teachers give this quiz to your class