Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1

  1. “Habang kami ay kumakain ay dumating ang Donya na amo ni itay at sa aking narinig, kami raw ay mga timawa. Iyon ang salitang hinding hindi ko makalilimutan kung kaya’t nagsumikap ako sa aking pag-aaral.” Batay sa punong salitang “mata”, ano ang maikakabit na salita na katangian ng Donya?

  matapobre

  mapangmata

  matanglawin

  matabil ang dila

  300s
 • Q2

  2. Mula sa kamusmusan ay namulat na si Adong sa pakikipagsapalaran sa lansangan. Lahat ng pang-iinsulto at pagmamalabis ay kaniya na ring naranasan. Lumaki siyang mag-isa na maysariling paninidigan at tapang.

  Alin sa sumusunod na kolokasyon ng salitang “puso” ang mayroon si Adong?

   

  pusong ligaw

  pusong sawi

  pusong bato

  pusong mamon

  300s
 • Q3

  3. “Ako’y naniniwala na hindi natin dapat panghinawaan ang mga pangaral ng ating mga magulang sapagkat ito ay para na rin sa ating ikabubuti.”  Alin ang wastong etimolohiya ng salitang maysalungguhit ?

  pang+hi+nawaan

  panghi+nawaan

  panghinawaan

  magsawa

  300s
 • Q4

  4. Pinasinayaan ng mga Marikenyo ang muling pagbubukas ng tiyangge sa tabing ilog matapos ibaba sa alert level 3 ang Metro Manila.  Alin ang wastong etimolohiya ng salitang may salungguhit ?

  pasinaya

  pina+sina+yaan

  pinasi+nayaan

  pinasinayaan

  300s
 • Q5

  5. Ang laki sa layaw karaniwa'y hubad

  Sa bait muni't sa hatol ay salat;

  Masaklap na bunga ng maling paglingap,

  Habag ng magulang sa irog ng anak” 

  Ano ang sukat ng saknong na iyong binasa?

   

  lalabingwaluhing pantig

  wawaluhing pantig

  lalabindalawahing pantig

  walang tiyak na sukat

  300s
 • Q6

  6. Ano ang talinghaga na mayroon sa saknong na nasa tanong 5?

  Hindi naipaliliwanag ng magulang ang tunay naestado ng kanilang pamumuhay

  Nasa magulang ang sisi sa kung sino ang kaniyanganak sa paglaki.

  Ang tamang pagdidisiplina ng magulang sa anak aymahalaga para sa kaniyang pag-unlad.

  Hindi natututo ang bata kung siya ay hindipapaluin

  300s
 • Q7

  7. Di mahulugang karayom, laman ng isip ko.

  Litong-lito, ako baga’y natutuliro.

  ‘Di ko malaman kungsa’n ba liliko.

  Basta alam ko, nariyan ka sa tabi ko.

   

  Alin sa sumusunod na taludtod sa binasang saknong ang may matalinghagang paglalarawan sa taong dumaraan sa maraming suliranin?

  ikaapat na taludtod

  ikatlong taludtod

  pangalawang taludtod

  unang taludtod

  300s
 • Q8

  8. Ginto at pilak sa bibig nakatarak

  Asal buwaya imong tinatahak

  Habol-habol, salakot atitak

  Sirit ng pula, bumulwakbulwak

  Alin sa sumusunod ang pinakamalapit na kahulugan at paglalarawan ng mga salitang ginamit sa tula?

  Ito ay naglalarawan sa pasakit na tinatamasa ng mga magsasaka.

  Ito ay nagsasaad ng kapalaran ng isang aba sa komunidad na kinabibilangan

  Ito ay nagpapakita na daig ng malakas ang mga mahihina.

  Ito ay naglalarawan sa buhay ng isang magsasaka at ng Panginoong Maylupa.

  300s
 • Q9

  9. Kapag nahirati ang isang bata sa puro luho ay mapapansin mong mamimihasa siyang huwag nang magsikap sa buhay sapagkat hindi siya natutong magbanat ng kaniyang buto. Ano ang dalawang salita na magkaugnay sa pangungusap?

  magsikap-mapapansin

  nahirati-magbanat

  nahirati-mamimihasa

  magsikap-natutong

  300s
 • Q10

  10. Kailangang lagi tayong magmasid sa ating paligid dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi tayong handa kung kaya’t mainam pa ring magbantay sa galaw ng kaaway na sa di inaasahang panahon ay handing sumalakay. Ano ang dalawang salita na magkaugnay sa pangungusap?

  pagkakataon-panahon

  handa-sumalakay

  magmasid-magbantay

  kaaway-sumalakay

  300s
 • Q11

                                                                                Sa mga Kuko ng Liwanag

                                                                                                  Buod

  Si Julio ay isang pobreng mangingisda na may kasintahang nangngangalang Ligaya.

  Isang araw ay umalis si Ligaya kasama si Gng. Cruz at pinangakuang makapag-aaral at makapaghahanap buhay sa Maynila.

  Hindi nakatiis si Julio kaya’t sumunod siya kay Ligaya. Napakalawak ng Maynila at hindi niya agad natagpuan si Ligaya. Naging biktima siya ng pang-aabuso at pagmamaltrato ng mga mapanlamang na tao sa lungsod. Nagtrabo siya bilang isang mag-aanluwage at humantong sa pagbebenta ng sariling katawan.

  Dahil sa katagalan ay nawalan na ng pag-asa na matagpuan pa niya ang kasintahan. Ngunit nagbago ang lahat nang muli niyang makita si Ligaya at nalaman niyang ang kasintahan ay naging biktima rin ng prostitusyon.

  Nais  takasan ng dalawa ang kanilang kapalaran sa lungsod ngunit batid ni Ligaya na kayang-kaya siyang patayin ng kaniyang kinakasama saan man siya magpunta. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio ay wala ng malay si Ligaya.

  Sinubukang ipaghigantini Julio ang kasintahan sa kinakasama nitong lalaki subalit nasaksihan ito ng mga tao. Pinagmalupitan siya ng mga mamamayan hanggang sa malagutan ng hininga.

   

  11. Lumutang sa akda ang teoryang ____.

  Realismo

  Humanismo

  Markismo

  Naturalismo

  300s
 • Q12

  12. Nais  takasan ng dalawa ang kanilang kapalaran sa lungsod ngunit batid ni Ligaya na kayang-kaya siyang patayin ng kaniyang kinakasama saan man siya magpunta. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio ay wala ng malay si Ligaya.” Ang teoryang pampantikan sa sitwasyon ay ____.

  Humanismo

  Realismo

  Eksistensyalismo

  Markismo

  300s
 • Q13

  13. “Nagtrabo siya bilang isang mag-aanluwage at humantong sa pagbebenta ng sariling katawan.” Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap?

  sipulturero

  inhinyero

  tubero

  karpintero

  300s
 • Q14

  14. Ang salitang prostitusyon sa binasang nobela ay nangangahulugang _____.

  pagbibigay-aliw sa iba

  pag-aalay ng buhay

  pagbebenta ng sariling katawan

  pakikipagsapalaran

  300s
 • Q15

  15. Alin sa mga sumusunod ang pangkat ng mga salita/parirala ang mabisang gamitin sa pagsusuring-basa?

  walang kupas, wagas, kagila-gilalas,kahanga-hanga, lalo, teorya

  samakatuwid, marapat, kasi, baga, sino, ano,kalian, paano, bakit, teorya

  kasi, samakatuwid, sinabi ni, ayon kay, bataykay, alisunod sa, teorya

  angkop, mabisa, may kahinaan, sumasalamin, may kawilihan, teorya

  300s

Teachers give this quiz to your class