Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ang kawalan ng anumang pisikal na pagpigil ay tumutukoy sa __________ ng tao
  Malikot ang katawan
  Pagiging magaslaw
  Kalayaang pisikal
  Mayroong ADHD
  30s
  PPT11/12-IIc-6.1
 • Q2
  Ano ang tawag sa pananagutan mo bilang tao sa iyong mga ginawang aksyon, pagpapasya at sa mga kahihinatnan nito?
  Responsibilidad
  Katungkulan
  Kasalanan
  Sakripisyo
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q3
  Ito ay tumutukoy sa kakayahan mong kumilos ayon sa iyong malayang pagpapasya at pagpapasya sa sarili.
  Pagdedesisyon sa sarili
  Pagkukusang-loob
  Pagiging malaya
  Pagsasawalang-kibo
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q4
  Alin sa uri ng kalayaan ang tumutukoy sa paggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng dignidad at kabutihan ng tao?
  Kalayaang maging mabuti
  Kalayaang sa paggamit ng dignidad
  Kalayaang moral
  Kalayaang dangal
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q5
  Itinuturing din itong isang kapangyarihan na gawing ganap kung ano ang nais mong maging, ang kakayahang magpasya at paglikha ng iyong sarili.
  Milagro
  Hiling
  Abilidad
  Kalayaan
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q6
  Ito ay isang teorya na binibigyang diin ang moral na sukat ng mga ugnayan at pakikipag-ugnayan.
  Ethics of concern
  Ethics of care
  Ethics of love
  Ethics of emotions
  30s
  PPT11/12-IId-6.3
 • Q7
  Ito ay isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na nangyayari sa pamamagitan ng pagsasalita o ang paggamit ng mga salita, ekspresyon, at wika ng katawan.
  Pakikipagkaibigan
  Dayalogo
  Relasyong interpersonal
  Pakikipagkapwa-tao
  30s
  PPT11/12-IId-6.3
 • Q8
  Ito ang kakayahang magbahagi ng mga emosyon, ang mahalagang aspeto ng pakikipagkapwa-tao. Ang emosyong ito ay humihimok ng kamalayan ng isang tao na ang ibang tao ay may mga saloobin at damdamin.
  Kaunawaan
  Likas na pagkatao
  Awa
  Empatiya
  30s
  PPT11/12-IId-6.3
 • Q9
  Habang kumakain sa isang restawran, isang kostumer ang nagalit sa serbidora at ininsulto siya dahil sa kaniyang pagkakamali. Ang isang tao na gumagamit ng negatibong pananaw sa ganitong pagkakataon ay sinasabing nakaranas ng
  Confusion
  Frustration
  Alienation
  Contradiction
  30s
  PPT11/12-IId-6.3
 • Q10
  Tumutukoy ito sa pagkukusa ng isang tao sa pagiging naroroon para sa isa pa at magbigay ng tulong sa iba.
  Availability
  Sympathy
  Empathy
  Creativity
  30s
  PPT11/12-IId-6.3
 • Q11
  Ito ay isang kasunduan sa mga indibidwal na isakripisyo ang ilan sa kanilang mga nais at magpasakop sa isang mas mataas na awtoridad.
  Kontrata ng Lipunan
  Panlahatang kalooban
  Sariling interes
  Orihinal na posisyon
  30s
  PPT11/12-IIf-7.1
 • Q12
  Ito ay isang organisadong pangkat ng mga tao na ang mga miyembro ay madalas na nakikipag-ugnayan at mayroong isang karaniwang teritoryo at kultura.
  Koponan
  Lipunan
  Organisasyon
  Lalawigan
  30s
  PPT11/12-IIf-7.1
 • Q13
  Tumutukoy ito sa mga kondisyong panlipunan na nagbibigay-daan sa mga tao at pangkat na matupad ang kanilang mga layunin at makamit ang pagiging perpekto.
  Panlahatang kalooban
  Kabutihang panlahat
  Natural na estado
  Pahintulot ng pamahalaan
  30s
  PPT11/12-IIg-7.3
 • Q14
  Tumutukoy ito sa paghihiwalay ng kaluluwa at katawan.
  Kalungkutan
  Pagkabalisa
  Kaligayahan
  Kamatayan
  30s
  PPT11/12-IId-6.1
 • Q15
  Ito ay tumutukoy sa kung paano ang ating buhay ay hindi pang-magpagkailanman.
  Katapusan
  Hangganan
  Kamatayan
  Pansamantala
  30s
  PPT11/12-IId-6.1

Teachers give this quiz to your class