placeholder image to represent content

Q2 Summative Test

Quiz by Gemma E. Yu

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga sumusunod ang naging batayan ng mga bansang nagnanais na magkaroon ng kolonya?
  “God, Gold and Glory”
  “God, Gold and Goons”
  “Guns, Gold and Glory”
  “Guns, Gold and Goons”
  120s
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod na kaisipan ang tumutukoy sa kolonyalismo?
  Pananakop sa mga bansang makapangyarihan
  Pag-angkin ng mga lupain ng mga kalabang bansa
  Pag-angkin sa mga bansang mahihina ang pamumuno
  Pananakop at pag-angkin ng mga lupang matutuklasan
  120s
 • Q3
  Bakit nakipagpaligsahan ang Espanya sa Portugal sa pagsakop ng bagong lupain?
  Tanda ng kapangyarihan ng isang bansa ang dami ng natuklasan at nasakop na mga lupain
  Nais ng Espanya na makuha lahat ang mga kayamanan sa Asya
  Nangunguna ang Portugal sa pagtuklas at pagsakop ng mga lupain
  ais ng Espanya na maikot ang buong mundo
  120s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga layunin ng mga taga-Europa na sakupin ang mga bansa sa Asya?
  Matuklasan ang mga bansa sa buong mundo
  Lumaganap ang kanilang kapangyarihan
  Madagdagan ang kanilang kayamanan
  Maipalaganap ang Kristiyanismo
  120s
 • Q5
  Paanong tuluyang nasasakop ng bansang Espanya ang mga bansang kanilang natutuklasan kasama na ang Pilipinas?
  Hinihikayat nila ang mga tao sa mapayapang paraan
  Gumamit ng krus at espada
  Gumagamit sila ng dahas upang masakop ito
  Nakikipag-negosasyon sila sa mga tao dito
  120s
 • Q6
  Alin sa mga sumusunod ang may tamang pagkakasunod-sunod na pangyayari sa pagdating ng mga Espanyol?1-Pagbigay pangalan na Las Islas Felipinas 3-Pagtatag ng Maynila bilang sentro ng Kolonya ng Espanya sa Pilipinas 4-Pagkakaroon ng pag-aalsa laban sa pamahalan 2-Pagdating ng ekspidisyong Magellan
  4-3-1-2
  2-1-3-4
  1-2-3-4
  4-3-2-1
  120s
 • Q7
  9. Bakit sinasabing tanging sa simula ng taong 1565 lamang nagtangkang gawing kolonya ang bansa ng Espanya?
  Dahil sa simulat simula pa lamang ay may intensyon na silang sakupin ang bansa
  Dahil natalo si Magellan ni Lapu lapu samantalang si de Legapi ay nagtagumpay
  Dahil sa panahong 1565 ay sinamulan nilang angkinin ang mga teriyoryo ng mga katutubong Filipino
  Dahil sa ekspedisyong Magellan ay tanging layunin ay maghanap ng pampalasa gamit ang paghahanap sa bagong ruta
  120s
 • Q8
  Sinakop ng Espanya ang Pilipinas sa pamamagitan ng krus at espada. Ano ang ibig sabihin nito?
  Idinaan sa labanan ang pananakop sa mga katutubo
  Nahikayat ang mga katutubo sa pamamagitan ng Kristiyanismo at ang hindi ay idinaan sa dahas
  Napaniwala nila ang lahat ng mga katutubo na talikuran ang dati nilang paniniwala
  Espada ang ginamit ng mga Espanyol sa pakikipaglaban sa mga katutubo
  120s
 • Q9
  Ano ang reaksyon mo sa dalawang kaisipang ito? ● Sa pagkolonya ng mga Espanyol, ginamit ang simbahan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo na nagresulta ng pagiging katoliko ang mga Filipino ● At gumamit ng pwersa o lakas upang mapilitan ang mga Filipino na tanggapin kahit labag ito sa kanilang kalooban.
  Ang unang kaisipan ay mali at ang pangalawang kaisipan ay tama
  ng unang kaisipan ay tama at ang pangalawang kaisipan ay mali
  Ang unang kaisipan at pangalawang kaisipan ay mali
  Ang unang kaisipan at pangalawang kaisipan ay tama
  120s
 • Q10
  Alin sa sumusunod ang tawag sa ibinabayad upang hindi na mag Polo Y Servicio?
  Tributo
  Falla
  Buwis
  Polo
  120s
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod ang pinakaunang grupo ng misyonero nakarating sa Pilipinas?
  Agustino
  Dominikano
  Recoletos
  Hesuwita
  120s
 • Q12
  Alin sa sumusunod ang HINDI makikita malapit sa sentro ng isang bayan?
  baryo
  munisipyo
  pamilihan
  simbahan
  120s
 • Q13
  Alin sa sumusunod ang tawag sa mga gumagawa ng Polo Y Servicio?
  Encomiendero
  Misyonero
  Kasama
  Polista
  120s
 • Q14
  Alin sa mga pamamaraan ng Pananakop ng Espanyol ang pinaka marahas o hindi makatarungan?
  Encomienda
  Polo Y Servicio
  Reduccion
  Kristiyanismo
  120s
 • Q15
  Bakit ipinalaganap ang kristiyanismo sa Pilipinas ng mga Espanyol?
  Upang makapagpatayo sila ng mas maraming simbahan.
  Upang maipakita sa mga Pilipino na makadiyos ang mga Espanyol
  Dahil ito ay kanilang layunin sa pananakop ng teritoryo.
  Magkaroon ng iisang relihiyon ang mga Pilipino at Espanyol
  120s

Teachers give this quiz to your class