placeholder image to represent content

Q2- SUMMATIVE TEST IN MUSIC

Quiz by Nesa T. Urbiztondo

Grade 4
Music
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 4
Music
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

MU4ME-IIb-2
MU4ME-IId-4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ang staff ay

  ay binibuo ng mga pitch name

  ay binubuo ng limang linya at apat na espasyo at ito ay nilalagyan ng simbolo ng musika 

  ginagamit sa musika

  lagayan ng nota

  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q2

  Ang G clef ay

  isang simbolo ng awitin

  isang simbolo na nakalagay sa hulihan ng limguhit

  kahugis ng letrang G

  isang simbolong nakalagay sa unahan ng musical staff.

  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q3

  Ang pitch name ay_____________

  Isa sa pinakapangunahing simbolo na mahalaga nating NATUTUNAN.

  Ito ay inaawit ng madalas.

  Ay may katumbas na so-fa syllable name na ginagamit upang maawit o matugtog nang tama ang musika.

  Simbolo ng musika na nakatutulong sa pag-awit.

  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q4

  Ang mga letra sa linya ng staff ay ____________________

  E G B D F

  E F D F

  F A C E 

  A B C D E 

  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q5

  Ang mga letra sa espasyo ng staff ay ________________

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q6

  Ang ledger line ay _______________

  linyang  makikita sa ilalim o ibabaw ng staff

  mga linya sa musical staff

  mga guhit na kailangan sa musika

  ay may pitch name na C

  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q7

  Isulat ang pitch name ng nota 

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q8

  Isulat ang pitch name ng nota 

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q9

  Isulat ang pitch name ng nota 

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q10

  Isulat ang pitch name ng nota 

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q11

  Isulat kung malawak o maikli ang range ng pagitan ng bawat nota.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IId-4
 • Q12

  Isulat kung malawak o maikli ang range ng pagitan ng bawat nota.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IId-4
 • Q13

  Isulat kung malawak o maikli ang range ng pagitan ng bawat nota.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU4ME-IId-4
 • Q14

  kilalanin ang galaw ng melodiya

  Question Image

  no movement

  ascending stepwise

  ascending skipwise

  descending stepwise

  30s
  MU4ME-IId-4
 • Q15

  kilalanin ang galaw ng melodiya

  Question Image

  ascending skipwise

  ascending stepwise

  no movement

  descending stepwise

  30s
  MU4ME-IId-4

Teachers give this quiz to your class