placeholder image to represent content

(Q2) WEEK 3 AP5

Quiz by Elsa Lapuz

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  1.  Ano ang katibayang papel na pinanghahawakan ng mga Pilipinona sila ay nagbabayad ng buwis sa Pamahalaang Espanyol?

  CEDULA PERSONAL

  D.   resibo

  c.   listahan

  30s
 • Q2

  2.   Ang taunang quota ng mgaprodukto sa mga lalawigan na kailangang ibenta ay tinatawag na     .

  C.   real situado

  A.   bandala

  B.   encomienda

  bandala

  30s
 • Q3

  3.  Ang pinakamapangyarihang opisyal sa bansa sa pamahalaang sentral ay________ .

  Gobernador-Heneral

   

  30s
 • Q4

  4.   Ang tawag sa ibinayad na halaga ng isang polistang hindimakapagtatrabaho sa sistemang polo.

  TRIBUTO

  30s
 • Q5

  5.  Sino-sino ang nagtatrabaho sa Polo YServicio?

  mga lalaking 16 hanggang60 taon

   

  30s

Teachers give this quiz to your class