placeholder image to represent content

Q2-ARALING PANLIPUNAN 5 WEEK

Quiz by Norma R. Quito

Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Siya ang pinakamataas na pinuno sa Pamahalaang Sentral, tagapagpaganap at kinatawan ng hari ng Espanya sa kolonya

  Gobernador Heneral

  Gobernadorcillo

  Alcalde Mayor

  Cabeza de Barangay

  120s
 • Q2

  2. Ang Pamahalaang Sentral ay maihahalintulad sa Ehekutibong Sangay ng Pamahalaan sa kasalukuyan, samantalang ang Pamahalaang Lokal ang ________ antas ng pamamahala ng mga Espanyol.

  unang

  ika=apat

  Ikalawang

  ikatlong

  120s
 • Q3

  3. . Saang sangay ng pamahalaan natin ngayon maihahalintulad ang Pamahalaang Sentral noon?

  hudikatura

  Ehekutibo

  lehislatibo

  Hukuman

  120s
 • Q4

  4. Itinatag ni Gobernador Heneral Jose Basco ang monopolyo ng tabako noong 1782. Nasa kamay ng pamahalaan ang patakaran sa pagtatanim ng tabako. Ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino tungkol dito?

  Nagalit ang mga Pilipino sapagkat nakadama sila ng hirap at pang-aabuso dahil sa sobrang baba ng presyo ng tabako na itinakda ng pamahalaan

  Nalungkot ang mga Pilipino sa pagkakatatag ng Monopolyo ng Tabako sapagkat dahil dito sila’y magiging mga alipin ng mga Espanyol

  Nagsawalang-kibo ang mga Pilipino ng itatag ang Monopolyo ng Tabako hanggang sa ipatupad ito sa buong bansa.

  Naging masigla ang mga Pilipino sa pagtatanim ng tabako sapagkat mas mabilis na mabibili ang kanilang mga produkto

  120s
 • Q5

  5. Alin sa mga sumusunod ang dahilan nang pagtatag ng Espanya ng pamahalaang sentral sa Pilipinas?

  Maraming Espanyol ang magkakaroon ng trabaho bilang kawani.

  Pagtanggi na manungkulan ang mga Espanyol sa Pilipinas.

  Magkukulang ang perang pambayad para sa pagpapasuweldo sa mga kawani.

  Mapadali ang pamamahala sa buong bansa.

  120s
 • Q6

  6. Bakit itinatag ng hari ng Espanya ang Residencia?

  Masiyasat nang palihim ang mga opisyal ng Pamahalaan

  . Maparusahan ang opisyal ng Pamahalaan

  Masiyasat nang hayag ang mga opisyal ng Pamahalaan

  Makakuha ng pera mula sa Pamahalaan

  120s
 • Q7

  7. Bakit naghirang ang hari ng Espanya ng isang Visitador- heneral?

  Gumawa ng lihim na pagsisiyasat tungkol sa mga gawain at gawi ng mga nanunungkulan sa pamahalaan.

  Mangolekta ng buwis

  Palitan ang batas na hindi sinasang- ayunan ng Gobernador-heneral

  Maglapat ng parusa sa may salang opisyal

  120s
 • Q8

  Ano ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa sapilitang paggawa?

  Marami sa mga Pilipino ang tumulong sa pagpapatupad ng sapilitang Paggawa.

  Mas naging masipag ang mga Pilipino dahil sapilitan ang kanilang paggawa.

  Tinutulan nila ito dahil ito’y sapilitan at walang bayad.

  Nagustuhan nila ito dahil natuto silang magtrabaho.

  120s
 • Q9

  9. Ano ang naging masamang epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino?

  Nahiwalay ang mga kalalakihan sa kanilang pamilya.

  Mas naging masipag ang mga Pilipino dahil sapilitan ang kanilang Pagggawa.

  Lumaki ang kita ng bawat pamilya dahil sa paggawa.

  Nalinang ng husto ang likas na yaman ng Pilipinas.

  120s
 • Q10

  10.  Ang lahat ng lalaki na may gulang na 16 hanggang 60 ay kailangang magtrabaho ng walang bayad sa ilalim ng patakaran ng Espanya. Ano ang tawag dito?

  Tributo

  sapilitang paggawa

  Palya o Falla

  Bandala

  120s

Teachers give this quiz to your class