placeholder image to represent content

Q3 Filipino 4 Module 8-9 Tayahin-Pamagat, Simuno-Panaguri, Reaksyon

Quiz by Christine Jerenlou Pedroso

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

F4WG-IIIi-j-8
F4PB-IIIg-8
F4PS-IIIi-92

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1

  Ibigay ang angkop na pamagat ng sumusunod. I-Click ang tamang sagot.

  Waknatoy, Puto sa Pulo, Everlasting, Hamonado

  Paskong Pinoy

  Handa sa Piyesta

  Pagkaing Marikenyo

  Masasarap na Putahe

  300s
  F4WG-IIIi-j-8
 • Q2

  Ibigay ang angkop na pamagat ng sumusunod. I-Click ang tamang sagot.

  Bayani Fernando, Osmundo de Guzman, Marcy Teodoro, Juan Chanyungco

  Mga Punong Lungsod ng Marikina

  Mga Tagapagtaguyod ng Wika

  Mga Sapatero ng Marikina

  Mga Pangulo ng Pilipinas

  300s
  F4PB-IIIg-8
 • Q3

  Ibigay ang angkop na pamagat ng sumusunod. I-Click ang tamang sagot.

  Pagbabayad ng Buwis, Paggalang sa Karapatan ng Iba, Pagsunod sa Batas Trapiko, Pangangalaga sa Kapaligiran

  Karapatan ng Isang Mamamayan

  Kautusan ng Bansa

  Tungkulin ng Isang Mamamayan

  Gawaing Pambayan

  300s
  F4PB-IIIg-8
 • Q4

  I-click ang TRUE kung ang pahayag sa pangungusap ay isang reaksyon at FALSE  kung hindi.

  Nagpunta ang pamilya sa probinsiya

  false
  true
  True or False
  300s
  F4PS-IIIi-92
 • Q5

  I-click ang TRUE kung ang pahayag sa pangungusap ay isang reaksyon at FALSE  kung hindi.

  Mahusay ang pagkakagawa ng iyong proyekto.

  true
  false
  True or False
  300s
  F4PS-IIIi-92
 • Q6

  I-click ang TRUE kung ang pahayag sa pangungusap ay isang reaksyon at FALSE  kung hindi.

  Masarap magluto ang aking lola.

  true
  false
  True or False
  300s
  F4PS-IIIi-92
 • Q7

  I-click ang TRUE kung ang pahayag sa pangungusap ay isang reaksyon at FALSE  kung hindi.

  Bumuhos nang malakas ang ulan.

  false
  true
  True or False
  300s
  F4PS-IIIi-92
 • Q8

  I-click ang TRUE kung ang pahayag sa pangungusap ay isang reaksyon at FALSE  kung hindi.

  Mayayaman na sana siya kung nagsikap siya sa buhay.

  true
  false
  True or False
  300s
  F4PS-IIIi-92
 • Q9

  Basahin ang mga talata sa ibaba. Piliin ang angkop na pamagat sa bawat bilang. I-click ang tamang sagot.

  Ang pag-eehersisyo ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito upang maging masigla ang ating katawan. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan ay kadalasang may mataas na pagtitiwala sa sarili na nagagamit niya sa pakikisalamuha sa mga tao sa paligid. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili sa pageehersisyo.

  Paraan ng Pag-eehersisyo

  Malusog na Katawan

  Tiwala sa Sarili

  Mahalaga ang Pag-eehersisyo
  300s
  F4PB-IIIg-8
 • Q10

  Basahin ang mga talata sa ibaba. Piliin ang angkop na pamagat sa bawat bilang. I-click ang tamang sagot.

  Ang mga halaman ay nakapagdaragdag ng ganda sa ating kapaligiran. Nagiging makulay ang ating bakuran kung tayo ay may tanim na mga halaman. Maaliwalas ang tingin natin sa ating paligid kung natatamnan ng iba’t ibang mga halaman. Nakatutulong din ang halaman sa ating kabuhayan.

  Iba’t ibang Halaman

  Ang Nagagawa ng Halaman sa Kapaligiran

  Paano Magpatubo ng Halaman?

  Makukulay na Halaman

  300s
  F4PB-IIIg-8
 • Q11

  Basahin ang mga talata sa ibaba. Piliin ang angkop na pamagat sa bawat bilang. I-click ang tamang sagot.

  Ang kalusugan ng tao ay hindi makikita sa kanyang pisikal na kaanyuan. Malusog ang tao kung siya ay nagtataglay ng malusog na katawan at kaisipan. Dapat ay wala siyang kahit na anong sakit, laging masaya at masigla. Maayos ang nagiging pamumuhay ng isang taong may mabuting kalusugan.

  Ang Pisikal na Kaanyuan

  Ang Maayos na Pamumuhay

  Ang Malusog na Katawan

  Ang Taong Malusog
  300s
  F4PB-IIIg-8
 • Q12

  Tukuyin sa kung ang nakasalungguhit sa pangungusap ay simuno o panaguri. I-type kung ang sagot ay Simuno o Panaguri.

  Nag-aalaga si Rosa ng mga bulaklak.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  F4WG-IIIi-j-8
 • Q13

  Tukuyin sa kung ang nakasalungguhit sa pangungusap ay simuno o panaguri. I-type kung ang sagot ay Simuno o Panaguri.

  Mabilis umakyat sa puno si Jose.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  F4WG-IIIi-j-8
 • Q14

  Tukuyin sa kung ang nakasalungguhit sa pangungusap ay simuno o panaguri. I-type kung ang sagot ay Simuno o Panaguri.

  Naglilinis ng bakuran ang mga bata.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  F4WG-IIIi-j-8
 • Q15

  Tukuyin sa kung ang nakasalungguhit sa pangungusap ay simuno o panaguri. I-type kung ang sagot ay Simuno o Panaguri.

  Mahusay magturo si Binibining Jose.

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
  F4WG-IIIi-j-8

Teachers give this quiz to your class