Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang salitang Ba-Ingles ay hinalaw sa salitang _____ at Ingles na ang ibig sabihin ay English Dance

  cha cha 

  baila

  bailo

  baile

  30s
  PE4RD-IVc-h-4
 • Q2

  Sinasabi na ang sayaw na ito ay dala-dala ng mga manganaglakal na _____________.

  Philippines

  Hapon

  Espana

  Inglatera

  30s
  PE4RD-IVc-h-4
 • Q3

  Ang sayaw na Ba-Ingles ay isang masiglang sayaw na nagmula sa

  Bicol

  Ilocos Sur

  Ilocos Norte

  Negros

  30s
  PE4RD-IVc-h-4
 • Q4

  Ito ay isang masiglang sayaw na mula sa Cabugao, Ilocos Sur.

  Liki

  Ba-Ingles

  Lerion

  Tinikling

  30s
  PE4RD-IVc-h-4
 • Q5

  Ang pagsasayaw ng katutubong sayaw ay nakakatulong para tayo ay maging malusog.

  Tama

  marahil

  Hindi

  Hindi sigurado

  30s
  PE4RD-IVc-h-4
 • Q6

  Ano ang bilang na ginagamit sa pagsayaw ng ng BA Ingles?

  two, four, six

  one, two

  one, two, three, four

  one, two, three

  30s
  PE4GS-IIIc-h-4
 • Q7

  Ano ang pangunahing galaw ng kamay sa sayaw na BA Ingles?

  Karinosa

  kumintang

  kulintang

  palakpak

  30s
  PE4GS-IIIc-h-4
 • Q8

  Ano ang pangunahing galaw ng paa sa sayaw na BA Ingles?

  point step

  heel toe

  slide-close

  change step

  30s
  PE4GS-IIIc-h-4
 • Q9

  Sa anong lebel nabibilang ang sayaw base sa physical activity pyramid?

  ikalawa

  una

  ikaapat

  Ikatlo

  30s
  PE4PF-IIIb-h-18
 • Q10

  Ano ang magandang dulot ng sayaw?

  nagpapasigla ng ating katawan

  nakapagbibigay ng kasiyahan

  nakapagpapatalas ng isip

  lahat ng nabanggit ay tama

  30s
  PE4GS-IIIc-h-4

Teachers give this quiz to your class