Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1
  Alin ang mga gamot na di nangangailangan ng reseta.?
  faith healer's medicine
  non-prescription
  prescription
  60s
  H4S-IIIfg-5
 • Q2
  ALin ang HINDI tamang gawin pagkatapos uminom ng gamot?
  Kumain pa rin nang masustansyang pagkain.
  Ilagay kahit saan ang gamot pagkatapos gamitin. *
  Ibalik ang gamot sa medicine cabinet
  Takpang mabuti ang botelya.
  60s
  H4S-IIIa-1
 • Q3
  Masakit ang ulo ni Leo, nakakita siya ng gamot sa sakit ng ulo sa kanilang medicine cabinet. Ano ang kanyang tamang gagawin?
  Inumin na lang basta-basta
  Tinitingnan at sinusuri ni Leo ang pakete ng gamot bago uminom.
  Sundin ang directions kung paano iinumin ang gamot.
  60s
  H4S-IIIa-1
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang isa sa mga ipinapayo ng doktor sa prescription?
  Pumunta din sa mga albularyo
  Oras kung kelan at gaano karami ang iinuming gamot
  Bilhin ang pinakamahal na gamot
  60s
  H4S-IIIfg-5
 • Q5
  Alin ang gamot na nangangailangan ng reseta? *
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  H4S-IIIfg-5
 • Q6
  Ano ang nagpapagaling sa mga sakit?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  H4S-IIIfg-5
 • Q7
  Alin ang HINDI nagagawa ng gamot? *
  makapagpagaling ng sakit o karamdaman
  dagdagan ang sakit na ating nararamdaman
  makapagpahinto ng ibat-ibang uri ng sakit.
  60s
  H4S-IIIfg-5
 • Q8
  Dalawang araw nang pabalik-balik ang lagnat ni Liza. Ano ang dapat niyang gawin?
  Magpahinga na lamang sa bahay
  Magpagamot sa albularyo
  Kumonsulta siya sa doktor bago uminom ng gamot. *
  60s
  H4S-IIIa-1
 • Q9
  Ano ang maaaring mangyari kung mali ang paggamit ng gamot? *
  maaari tayong mapahamak at magbunga pa ng iba o mas malalang sakit.
  agad-agad tayong mamamatay pagkatapos uminom nito
  hindi na tayo magkakasakit
  60s
  H4S-IIIfg-5

Teachers give this quiz to your class